สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล) ถึง ฮามะมัตสึโจ

โตเกียวโมโนเรล ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โตเกียวโมโนเรล : 24นาที ~
 • 東京モノレール区間快速 : 21นาที ~
 • 東京モノレール空港快速 : 19นาที ~
5:00
 • 05:11 → 05:33 ( 22นาที )
  東京モノレール区間快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 05:21 → 05:46 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 05:33 → 05:58 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 05:46 → 06:10 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 05:57 → 06:21 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
6:00
 • 06:01 → 06:26 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:09 → 06:34 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:14 → 06:39 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:18 → 06:43 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:28 → 06:53 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:33 → 06:58 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:37 → 07:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:44 → 07:09 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:49 → 07:13 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:53 → 07:17 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 06:57 → 07:21 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
7:00
 • 07:01 → 07:26 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:05 → 07:29 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:09 → 07:33 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:17 → 07:41 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:21 → 07:46 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:25 → 07:50 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:29 → 07:54 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:33 → 07:58 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:37 → 08:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:41 → 08:06 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:45 → 08:10 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:49 → 08:14 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:53 → 08:18 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 07:57 → 08:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
8:00
 • 08:01 → 08:26 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:05 → 08:30 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:09 → 08:34 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:13 → 08:38 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:17 → 08:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:21 → 08:46 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:25 → 08:50 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:29 → 08:54 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:33 → 08:58 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:37 → 09:02 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:41 → 09:06 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:45 → 09:10 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:50 → 09:15 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 08:55 → 09:20 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
9:00
 • 09:01 → 09:25 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:07 → 09:34 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:11 → 09:30 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:13 → 09:38 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:21 → 09:48 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:25 → 09:44 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:29 → 09:53 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:35 → 10:02 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:39 → 09:58 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:45 → 10:12 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:49 → 10:08 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:55 → 10:22 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 09:59 → 10:18 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
10:00
 • 10:05 → 10:32 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:09 → 10:28 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:15 → 10:42 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:19 → 10:38 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:25 → 10:52 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:29 → 10:48 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:35 → 11:02 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:39 → 10:58 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:45 → 11:12 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:49 → 11:08 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:55 → 11:22 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 10:59 → 11:18 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
11:00
 • 11:05 → 11:32 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:09 → 11:28 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:15 → 11:42 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:19 → 11:38 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:25 → 11:52 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:29 → 11:48 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:35 → 12:02 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:39 → 11:58 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:45 → 12:12 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:49 → 12:08 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:55 → 12:22 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 11:59 → 12:18 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
12:00
 • 12:05 → 12:32 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:09 → 12:28 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:15 → 12:42 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:19 → 12:38 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:25 → 12:52 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:29 → 12:48 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:35 → 13:02 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:39 → 12:58 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:45 → 13:12 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:49 → 13:08 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:55 → 13:22 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 12:59 → 13:18 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
13:00
 • 13:05 → 13:32 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:09 → 13:28 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:15 → 13:42 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:19 → 13:38 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:25 → 13:52 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:29 → 13:48 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:35 → 14:02 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:39 → 13:58 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:45 → 14:12 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:49 → 14:08 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:55 → 14:22 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 13:59 → 14:18 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
14:00
 • 14:05 → 14:32 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:09 → 14:28 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:15 → 14:42 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:19 → 14:38 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:25 → 14:52 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:29 → 14:48 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:35 → 15:02 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:39 → 14:58 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:45 → 15:12 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:49 → 15:08 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:55 → 15:22 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 14:59 → 15:18 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
15:00
 • 15:05 → 15:32 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:09 → 15:28 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:15 → 15:42 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:19 → 15:38 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:25 → 15:52 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:29 → 15:48 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:35 → 16:02 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:39 → 15:58 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:45 → 16:12 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:49 → 16:08 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:55 → 16:22 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 15:59 → 16:18 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
16:00
 • 16:05 → 16:32 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:09 → 16:28 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:14 → 16:41 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:18 → 16:37 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:24 → 16:51 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:28 → 16:47 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:35 → 17:02 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:39 → 16:58 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:44 → 17:11 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:48 → 17:07 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:53 → 17:17 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 16:58 → 17:23 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
17:00
 • 17:05 → 17:26 ( 21นาที )
  東京モノレール区間快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:07 → 17:32 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:12 → 17:37 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:17 → 17:42 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:22 → 17:47 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:27 → 17:52 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:32 → 17:57 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:36 → 18:01 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:41 → 18:06 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:46 → 18:11 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:51 → 18:16 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 17:56 → 18:21 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
18:00
 • 18:01 → 18:26 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:06 → 18:31 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:11 → 18:36 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:16 → 18:41 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:21 → 18:46 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:25 → 18:50 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:30 → 18:55 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:35 → 18:59 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:40 → 19:05 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:47 → 19:12 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:55 → 19:17 ( 22นาที )
  東京モノレール区間快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 18:57 → 19:22 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
19:00
 • 19:02 → 19:27 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:08 → 19:33 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:13 → 19:38 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:20 → 19:42 ( 22นาที )
  東京モノレール区間快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:23 → 19:48 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:28 → 19:53 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:33 → 19:58 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:39 → 20:06 ( 27นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:43 → 20:02 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:49 → 20:13 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 19:55 → 20:19 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
20:00
 • 20:00 → 20:24 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:06 → 20:34 ( 28นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:11 → 20:30 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:15 → 20:40 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:19 → 20:44 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:27 → 20:51 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:33 → 20:58 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:40 → 21:02 ( 22นาที )
  東京モノレール区間快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:44 → 21:08 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:50 → 21:14 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 20:55 → 21:20 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
21:00
 • 21:04 → 21:25 ( 21นาที )
  東京モノレール区間快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:07 → 21:31 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:16 → 21:41 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:27 → 21:52 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:36 → 21:56 ( 20นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:39 → 22:03 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:49 → 22:14 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 21:59 → 22:24 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
22:00
 • 22:10 → 22:29 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 22:13 → 22:37 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 22:21 → 22:46 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 22:32 → 22:56 ( 24นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 22:41 → 23:01 ( 20นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 22:46 → 23:11 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
23:00
 • 23:00 → 23:25 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 23:14 → 23:33 ( 19นาที )
  東京モノレール空港快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 23:16 → 23:41 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 23:28 → 23:53 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
 • 23:42 → 00:07 ( 25นาที )
  โตเกียวโมโนเรล
  ถึง ฮามะมัตสึโจ
0:00
 • 00:02 → 00:24 ( 22นาที )
  東京モノレール区間快速
  ถึง ฮามะมัตสึโจ