สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว) ถึง เคกีวคามาตะ

เคกีวสายสนามบิน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 京急空港線急行 : 10นาที ~
 • เคกีวสายสนามบิน : 10นาที ~
 • 京急空港線快特 : 8นาที ~
 • 京急空港線特急 : 10นาที ~
5:00
 • 05:23 → 05:34 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 05:34 → 05:42 ( 8นาที )
  京急空港線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 05:39 → 05:50 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง ชินากาว่า
 • 05:48 → 05:59 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 05:56 → 06:07 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
6:00
 • 06:01 → 06:12 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 06:09 → 06:20 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 06:13 → 06:24 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง ชินากาว่า
 • 06:21 → 06:32 ( 11นาที )
  京急空港線
  ถึง ชินากาว่า
 • 06:29 → 06:40 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง ชินากาว่า
 • 06:35 → 06:46 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 06:38 → 06:50 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง ชินากาว่า
 • 06:44 → 06:55 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 06:52 → 07:02 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 06:56 → 07:06 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
7:00
 • 07:00 → 07:11 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 07:05 → 07:16 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 07:13 → 07:25 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง เคเซซากุระ
 • 07:16 → 07:27 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 07:26 → 07:38 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 07:31 → 07:44 ( 13นาที )
  京急空港線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 07:36 → 07:47 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 07:40 → 07:54 ( 14นาที )
  京急空港線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 07:44 → 07:57 ( 13นาที )
  京急空港線急行
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 07:50 → 08:01 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 07:57 → 08:09 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
8:00
 • 08:01 → 08:12 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 08:07 → 08:19 ( 12นาที )
  京急空港線
  ถึง เคกีวคามาตะ
 • 08:10 → 08:22 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 08:17 → 08:28 ( 11นาที )
  京急空港線
  ถึง เคกีวคามาตะ
 • 08:20 → 08:32 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อาโอโตะ
 • 08:26 → 08:38 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 08:32 → 08:43 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
 • 08:37 → 08:50 ( 13นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 08:42 → 08:54 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
 • 08:47 → 08:58 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 08:52 → 09:03 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 08:56 → 09:08 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
9:00
 • 09:03 → 09:16 ( 13นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อาโอโตะ
 • 09:08 → 09:19 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 09:13 → 09:24 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อาโอโตะ
 • 09:18 → 09:30 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 09:24 → 09:36 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 09:30 → 09:41 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 09:33 → 09:44 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 09:39 → 09:50 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 09:47 → 09:58 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 09:51 → 09:59 ( 8นาที )
  京急空港線快特
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 09:58 → 10:09 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง อาโอโตะ
10:00
 • 10:06 → 10:16 ( 10นาที )
  京急空港線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 10:13 → 10:23 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 10:20 → 10:28 ( 8นาที )
  京急空港線快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 10:22 → 10:33 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 10:30 → 10:38 ( 8นาที )
  京急空港線快特
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 10:32 → 10:43 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 10:41 → 10:50 ( 9นาที )
  京急空港線快特
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 10:43 → 10:55 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง เคกีวคาวะซากิ
 • 10:51 → 10:59 ( 8นาที )
  京急空港線快特
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 10:55 → 11:08 ( 13นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
11:00
 • 11:07 → 11:18 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 11:18 → 11:28 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 11:23 → 11:31 ( 8นาที )
  京急空港線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 11:27 → 11:38 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 11:37 → 11:48 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 11:47 → 11:58 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 11:57 → 12:08 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
12:00
 • 12:03 → 12:11 ( 8นาที )
  京急空港線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 12:07 → 12:18 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 12:17 → 12:28 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 12:27 → 12:38 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 12:37 → 12:48 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 12:43 → 12:51 ( 8นาที )
  京急空港線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 12:47 → 12:58 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 12:57 → 13:08 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
13:00
 • 13:07 → 13:18 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 13:17 → 13:28 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 13:23 → 13:31 ( 8นาที )
  京急空港線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 13:27 → 13:38 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 13:37 → 13:48 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 13:47 → 13:58 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 13:57 → 14:08 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
14:00
 • 14:03 → 14:11 ( 8นาที )
  京急空港線快特
  ถึง อาโอโตะ
 • 14:07 → 14:18 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 14:17 → 14:28 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 14:27 → 14:38 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 14:37 → 14:48 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 14:43 → 14:51 ( 8นาที )
  京急空港線快特
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 14:47 → 14:58 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 14:57 → 15:08 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
15:00
 • 15:07 → 15:18 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 15:18 → 15:28 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 15:23 → 15:31 ( 8นาที )
  京急空港線快特
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 15:27 → 15:38 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 15:29 → 15:40 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 15:37 → 15:48 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 15:47 → 15:57 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 15:50 → 15:59 ( 9นาที )
  京急空港線快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 15:56 → 16:07 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 15:58 → 16:09 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
16:00
 • 16:06 → 16:17 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 16:12 → 16:23 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 16:15 → 16:26 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 16:21 → 16:32 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 16:27 → 16:38 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 16:31 → 16:43 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 16:37 → 16:48 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 16:42 → 16:53 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 16:47 → 16:57 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง ชินากาว่า
 • 16:52 → 17:00 ( 8นาที )
  京急空港線快特
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 16:57 → 17:08 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
17:00
 • 17:00 → 17:11 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 17:07 → 17:18 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 17:10 → 17:21 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 17:19 → 17:30 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 17:21 → 17:32 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 17:29 → 17:40 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 17:32 → 17:43 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 17:40 → 17:51 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 17:42 → 17:53 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 17:50 → 18:01 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 17:52 → 18:03 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 17:59 → 18:09 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
18:00
 • 18:02 → 18:13 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 18:10 → 18:20 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 18:12 → 18:23 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 18:20 → 18:31 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 18:22 → 18:33 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 18:30 → 18:41 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 18:32 → 18:43 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 18:39 → 18:51 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 18:42 → 18:52 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 18:50 → 19:00 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 18:52 → 19:03 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง เคเซนาริตะ
19:00
 • 19:00 → 19:10 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 19:02 → 19:12 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง ชิบะยามะชิโยดะ
 • 19:08 → 19:19 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 19:12 → 19:23 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 19:17 → 19:29 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 19:22 → 19:32 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง เคเซซากุระ
 • 19:27 → 19:39 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 19:31 → 19:42 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 19:38 → 19:50 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 19:41 → 19:52 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 19:49 → 20:00 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง ชิบะยามะชิโยดะ
 • 19:54 → 20:05 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อาโอโตะ
 • 19:59 → 20:09 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
20:00
 • 20:03 → 20:15 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 20:08 → 20:19 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 20:14 → 20:26 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 20:20 → 20:31 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 20:28 → 20:39 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 20:30 → 20:41 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 20:37 → 20:49 ( 12นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 20:40 → 20:51 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 20:47 → 20:58 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 20:51 → 20:59 ( 8นาที )
  京急空港線快特
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 20:58 → 21:09 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
21:00
 • 21:00 → 21:11 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 21:09 → 21:19 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 21:11 → 21:22 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 21:19 → 21:30 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 21:23 → 21:31 ( 8นาที )
  京急空港線快特
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 21:29 → 21:40 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อาโอโตะ
 • 21:32 → 21:43 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 21:40 → 21:51 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง เกย์คิวคุริฮามะ
 • 21:44 → 21:52 ( 8นาที )
  京急空港線快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 21:48 → 21:59 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 21:52 → 22:03 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
22:00
 • 22:00 → 22:11 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 22:08 → 22:19 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
 • 22:14 → 22:25 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง โซโกะซันโด
 • 22:25 → 22:36 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง วัดเซนกาคุจิ
 • 22:35 → 22:46 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 22:42 → 22:53 ( 11นาที )
  京急空港線特急
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 22:51 → 23:01 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 22:57 → 23:07 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง สูชิ‧ฮายามะ
23:00
 • 23:07 → 23:18 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 23:16 → 23:27 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง ชินากาว่า
 • 23:25 → 23:36 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง ชินากาว่า
 • 23:34 → 23:44 ( 10นาที )
  京急空港線急行
  ถึง คานาซาวะบูนโกะ
 • 23:41 → 23:52 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง ชินากาว่า
 • 23:48 → 23:59 ( 11นาที )
  京急空港線急行
  ถึง ชินากาว่า
 • 23:58 → 00:08 ( 10นาที )
  京急空港線
  ถึง เคกีวคามาตะ
0:00
 • 00:10 → 00:21 ( 11นาที )
  京急空港線
  ถึง เคกีวคามาตะ