สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์) ถึง สนามบินโกเบ

สายโปโทะไอรันโดะการคมนาคมใหม่เมืองโกเบ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ポートアイランド線 : 17นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:40 → 05:57 ( 17นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
6:00
 • 06:00 → 06:17 ( 17นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 06:10 → 06:27 ( 17นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 06:20 → 06:37 ( 17นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 06:25 → 06:43 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 06:30 → 06:47 ( 17นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 06:40 → 06:57 ( 17นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 06:50 → 07:08 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
7:00
 • 07:00 → 07:18 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 07:05 → 07:24 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 07:07 → 07:26 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 07:12 → 07:31 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 07:15 → 07:33 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 07:21 → 07:40 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 07:24 → 07:42 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 07:30 → 07:48 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 07:34 → 07:53 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 07:38 → 07:57 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 07:43 → 08:01 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 07:47 → 08:06 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 07:51 → 08:10 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 07:56 → 08:14 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
8:00
 • 08:02 → 08:21 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 08:10 → 08:28 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 08:16 → 08:35 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 08:23 → 08:41 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 08:29 → 08:48 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 08:31 → 08:51 ( 20นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 08:36 → 08:54 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 08:38 → 08:57 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 08:42 → 09:01 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 08:44 → 09:04 ( 20นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 08:49 → 09:07 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 08:51 → 09:10 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 08:55 → 09:14 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 08:57 → 09:17 ( 20นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
9:00
 • 09:02 → 09:21 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 09:04 → 09:24 ( 20นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 09:11 → 09:30 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 09:17 → 09:37 ( 20นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 09:24 → 09:43 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 09:30 → 09:48 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 09:35 → 09:53 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 09:40 → 09:58 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 09:47 → 10:06 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 09:55 → 10:13 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
10:00
 • 10:00 → 10:18 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 10:08 → 10:26 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 10:15 → 10:33 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 10:20 → 10:38 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 10:28 → 10:46 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 10:35 → 10:53 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 10:40 → 10:58 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 10:48 → 11:06 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 10:55 → 11:13 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
11:00
 • 11:00 → 11:18 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 11:08 → 11:26 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 11:15 → 11:33 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 11:20 → 11:38 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 11:28 → 11:46 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 11:35 → 11:53 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 11:40 → 11:58 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 11:48 → 12:06 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 11:55 → 12:13 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
12:00
 • 12:00 → 12:18 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 12:08 → 12:26 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 12:15 → 12:33 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 12:20 → 12:38 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 12:28 → 12:46 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 12:35 → 12:53 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 12:40 → 12:58 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 12:48 → 13:06 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 12:55 → 13:13 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
13:00
 • 13:00 → 13:18 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 13:08 → 13:26 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 13:15 → 13:33 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 13:20 → 13:38 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 13:28 → 13:46 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 13:35 → 13:53 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 13:40 → 13:58 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 13:48 → 14:06 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 13:55 → 14:13 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
14:00
 • 14:00 → 14:18 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 14:08 → 14:26 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 14:15 → 14:33 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 14:20 → 14:38 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 14:28 → 14:46 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 14:35 → 14:53 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 14:40 → 14:58 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 14:48 → 15:06 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 14:55 → 15:13 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
15:00
 • 15:00 → 15:18 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 15:08 → 15:26 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 15:15 → 15:33 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 15:20 → 15:38 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 15:28 → 15:46 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 15:35 → 15:53 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 15:40 → 15:58 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 15:48 → 16:06 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 15:55 → 16:13 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
16:00
 • 16:00 → 16:18 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 16:05 → 16:23 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 16:08 → 16:26 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 16:15 → 16:33 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 16:20 → 16:38 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 16:25 → 16:43 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 16:28 → 16:46 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 16:35 → 16:53 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 16:40 → 16:58 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 16:45 → 17:03 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 16:50 → 17:08 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 16:55 → 17:13 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
17:00
 • 17:00 → 17:18 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 17:05 → 17:23 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 17:08 → 17:27 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 17:10 → 17:28 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 17:15 → 17:33 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 17:20 → 17:38 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 17:25 → 17:43 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 17:30 → 17:48 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 17:35 → 17:53 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 17:38 → 17:57 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 17:40 → 17:58 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 17:45 → 18:03 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 17:50 → 18:08 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 17:53 → 18:12 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 17:55 → 18:13 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
18:00
 • 18:00 → 18:18 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 18:05 → 18:23 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 18:10 → 18:28 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 18:15 → 18:33 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 18:20 → 18:38 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 18:25 → 18:43 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 18:30 → 18:48 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 18:35 → 18:53 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 18:40 → 18:59 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 18:45 → 19:04 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 18:50 → 19:09 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 18:55 → 19:14 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
19:00
 • 19:00 → 19:19 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 19:05 → 19:24 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 19:10 → 19:29 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 19:15 → 19:34 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 19:20 → 19:39 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 19:25 → 19:44 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 19:30 → 19:49 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 19:35 → 19:54 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 19:40 → 19:59 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 19:45 → 20:04 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 19:50 → 20:08 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 19:55 → 20:13 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
20:00
 • 20:00 → 20:18 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 20:10 → 20:28 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 20:20 → 20:38 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 20:28 → 20:46 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 20:30 → 20:49 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 20:38 → 20:56 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 20:40 → 20:59 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 20:50 → 21:08 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
21:00
 • 21:00 → 21:18 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 21:10 → 21:29 ( 19นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 21:13 → 21:31 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 21:20 → 21:38 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 21:25 → 21:43 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 21:30 → 21:48 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 21:40 → 21:58 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 21:50 → 22:08 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
22:00
 • 22:00 → 22:18 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 22:15 → 22:33 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 22:30 → 22:47 ( 17นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 22:45 → 23:02 ( 17นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
23:00
 • 23:00 → 23:17 ( 17นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
 • 23:15 → 23:32 ( 17นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ
0:00
 • 00:00 → 00:18 ( 18นาที )
  ポートアイランド線
  ถึง สนามบินโกเบ