ทาจิกาวะ ถึง โอชุกิ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR中央線快速 : 56นาที ~
 • JR中央線通勤快速 : 58นาที ~
 • JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) : 54นาที ~
 • ฟุจิไคยู : 35นาที ~
 • JR中央線各停 : 54นาที ~
 • อาซุสะ : 34นาที ~
 • ไคจิ : 34นาที ~
 • JR สายศูนย์พิเศษอย่างรวดเร็ว : 59นาที ~
5:00
 • 05:25 → 06:19 ( 54นาที )
  JR中央線各停
  ถึง โอชุกิ
6:00
 • 06:55 → 07:50 ( 55นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โอชุกิ
7:00
 • 07:21 → 07:55 ( 34นาที )
  あずさ1号
  ถึง มัตสึโมโตะ
 • 07:52 → 08:30 ( 38นาที )
  富士回遊3号
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 07:52 → 08:30 ( 38นาที )
  あずさ3号
  ถึง มัตสึโมโตะ
9:00
 • 09:00 → 09:35 ( 35นาที )
  かいじ7号
  ถึง โคฟุ
 • 09:00 → 09:35 ( 35นาที )
  富士回遊7号
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 09:52 → 10:56 ( 1โมง 4นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอชุกิ
10:00
 • 10:00 → 10:35 ( 35นาที )
  かいじ11号
  ถึง โคฟุ
 • 10:00 → 10:35 ( 35นาที )
  富士回遊11号
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 10:53 → 11:28 ( 35นาที )
  かいじ15号
  ถึง โคฟุ
11:00
 • 11:53 → 12:28 ( 35นาที )
  かいじ19号
  ถึง โคฟุ
12:00
 • 12:53 → 13:28 ( 35นาที )
  かいじ23号
  ถึง โคฟุ
13:00
 • 13:53 → 14:27 ( 34นาที )
  かいじ27号
  ถึง โคฟุ
14:00
 • 14:08 → 15:14 ( 1โมง 6นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
 • 14:54 → 15:28 ( 34นาที )
  かいじ31号
  ถึง โคฟุ
15:00
 • 15:03 → 16:07 ( 1โมง 4นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ
 • 15:54 → 16:29 ( 35นาที )
  かいじ35号
  ถึง โคฟุ
16:00
 • 16:55 → 17:30 ( 35นาที )
  かいじ39号
  ถึง โคฟุ
17:00
 • 17:38 → 18:40 ( 1โมง 2นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอชุกิ
 • 17:56 → 18:31 ( 35นาที )
  かいじ43号
  ถึง โคฟุ
18:00
 • 18:33 → 19:29 ( 56นาที )
  JR中央線快速
  ถึง โอชุกิ
 • 18:40 → 19:47 ( 1โมง 7นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอชุกิ
 • 18:55 → 20:00 ( 1โมง 5นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 18:59 → 19:33 ( 34นาที )
  かいじ47号
  ถึง ริวโอ
19:00
 • 19:33 → 20:27 ( 54นาที )
  JR中央本線(東京-塩尻)
  ถึง โคฟุ
 • 19:39 → 20:43 ( 1โมง 4นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอชุกิ
 • 19:52 → 20:57 ( 1โมง 5นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง คาวากุจิโกะ
20:00
 • 20:00 → 20:34 ( 34นาที )
  かいじ51号
  ถึง ริวโอ
 • 20:18 → 21:18 ( 1โมง 0นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอชุกิ
 • 20:40 → 21:38 ( 58นาที )
  JR中央線通勤快速
  ถึง โอชุกิ
21:00
 • 21:25 → 22:00 ( 35นาที )
  あずさ55号
  ถึง มัตสึโมโตะ
22:00
 • 22:27 → 23:01 ( 34นาที )
  かいじ57号
  ถึง โคฟุ
23:00
 • 23:27 → 00:02 ( 35นาที )
  かいじ59号
  ถึง โคฟุ
 • 23:56 → 00:55 ( 59นาที )
  JR中央線中央特快
  ถึง โอชุกิ