ยูราคุโจ ถึง คันดะ (โตเกียว)

JR เกฮีนโตโฮะกุเส้น ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR京浜東北・根岸線 : 4นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
4:00
 • 04:43 → 04:47 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 04:59 → 05:04 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
5:00
 • 05:14 → 05:18 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 05:25 → 05:29 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 05:37 → 05:41 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 05:44 → 05:49 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 05:52 → 05:56 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 05:59 → 06:04 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
6:00
 • 06:07 → 06:12 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 06:15 → 06:19 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 06:23 → 06:27 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 06:27 → 06:31 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 06:32 → 06:36 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 06:37 → 06:41 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 06:42 → 06:46 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 06:47 → 06:51 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 06:52 → 06:56 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 06:57 → 07:01 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
7:00
 • 07:02 → 07:06 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 07:07 → 07:11 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 07:12 → 07:16 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 07:17 → 07:21 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 07:22 → 07:26 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 07:27 → 07:31 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 07:33 → 07:37 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 07:37 → 07:41 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 07:42 → 07:46 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 07:47 → 07:51 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 07:52 → 07:56 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 07:57 → 08:01 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
8:00
 • 08:02 → 08:07 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 08:07 → 08:11 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 08:12 → 08:16 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 08:17 → 08:21 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 08:22 → 08:26 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 08:27 → 08:31 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 08:32 → 08:36 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 08:37 → 08:41 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 08:42 → 08:46 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 08:47 → 08:51 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 08:52 → 08:56 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 08:57 → 09:01 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
9:00
 • 09:02 → 09:06 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 09:07 → 09:11 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 09:12 → 09:16 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 09:17 → 09:21 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 09:22 → 09:26 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 09:27 → 09:31 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 09:32 → 09:36 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 09:37 → 09:41 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 09:42 → 09:46 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 09:47 → 09:51 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 09:52 → 09:56 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 09:57 → 10:01 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
10:00
 • 10:02 → 10:06 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 10:07 → 10:11 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 10:13 → 10:17 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 10:18 → 10:22 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 10:24 → 10:28 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
15:00
 • 15:41 → 15:45 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 15:46 → 15:50 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 15:50 → 15:55 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 15:55 → 16:00 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
16:00
 • 16:00 → 16:05 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 16:05 → 16:10 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 16:10 → 16:15 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 16:15 → 16:20 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 16:20 → 16:25 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 16:25 → 16:30 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 16:30 → 16:35 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 16:35 → 16:40 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 16:40 → 16:45 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 16:45 → 16:50 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 16:50 → 16:55 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 16:55 → 17:00 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
17:00
 • 17:00 → 17:05 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 17:05 → 17:10 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 17:10 → 17:15 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 17:15 → 17:20 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 17:20 → 17:25 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 17:25 → 17:30 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 17:30 → 17:34 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 17:35 → 17:39 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 17:40 → 17:45 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 17:45 → 17:50 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 17:50 → 17:55 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 17:55 → 18:00 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
18:00
 • 18:00 → 18:05 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 18:05 → 18:10 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 18:10 → 18:15 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 18:15 → 18:20 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 18:20 → 18:25 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 18:25 → 18:30 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 18:30 → 18:35 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 18:35 → 18:40 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 18:40 → 18:45 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 18:45 → 18:50 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 18:50 → 18:55 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 18:55 → 19:00 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
19:00
 • 19:01 → 19:05 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 19:05 → 19:10 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 19:10 → 19:15 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 19:15 → 19:20 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 19:20 → 19:25 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 19:25 → 19:30 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 19:30 → 19:35 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 19:35 → 19:40 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 19:40 → 19:45 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 19:46 → 19:50 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 19:50 → 19:55 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 19:55 → 20:00 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
20:00
 • 20:00 → 20:05 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 20:05 → 20:10 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 20:10 → 20:15 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 20:15 → 20:20 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 20:20 → 20:25 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 20:25 → 20:30 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 20:30 → 20:35 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 20:35 → 20:40 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 20:40 → 20:45 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 20:45 → 20:50 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 20:51 → 20:55 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 20:56 → 21:01 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
21:00
 • 21:02 → 21:07 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 21:08 → 21:13 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 21:14 → 21:19 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 21:20 → 21:25 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 21:26 → 21:31 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 21:32 → 21:37 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 21:38 → 21:43 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 21:44 → 21:49 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 21:51 → 21:56 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 21:58 → 22:03 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
22:00
 • 22:05 → 22:10 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 22:12 → 22:17 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 22:19 → 22:24 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 22:26 → 22:31 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 22:34 → 22:38 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 22:41 → 22:45 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 22:47 → 22:52 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 22:54 → 22:59 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
23:00
 • 23:01 → 23:06 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 23:08 → 23:13 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 23:15 → 23:20 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 23:23 → 23:28 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 23:31 → 23:36 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 23:39 → 23:44 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 23:45 → 23:50 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
 • 23:51 → 23:56 ( 5นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 23:58 → 00:02 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอมิยะ(ไซตามะ)
0:00
 • 00:11 → 00:15 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 00:20 → 00:24 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง มินามิอุระวะ
 • 00:41 → 00:45 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อุเอโนะ