ยานางิกาอูระ ถึง นิชิโกกุระ

JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR日豊本線 : 1โมง 18นาที ~
 • JR日豊本線快速 : 1โมง 9นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
4:00
 • 04:49 → 06:13 ( 1โมง 24นาที )
  JR日豊本線
  ถึง ชิโมโนเซกิ
5:00
 • 05:26 → 06:52 ( 1โมง 26นาที )
  JR日豊本線
  ถึง ท่าเรือโมจิ
 • 05:40 → 07:03 ( 1โมง 23นาที )
  JR日豊本線
  ถึง ท่าเรือโมจิ
6:00
 • 06:04 → 07:22 ( 1โมง 18นาที )
  JR日豊本線
  ถึง ท่าเรือโมจิ
 • 06:15 → 07:37 ( 1โมง 22นาที )
  JR日豊本線
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 06:26 → 07:49 ( 1โมง 23นาที )
  JR日豊本線
  ถึง ท่าเรือโมจิ
 • 06:46 → 08:08 ( 1โมง 22นาที )
  JR日豊本線
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
7:00
 • 07:09 → 08:18 ( 1โมง 9นาที )
  JR日豊本線快速
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 07:30 → 08:52 ( 1โมง 22นาที )
  JR日豊本線
  ถึง ท่าเรือโมจิ
21:00
 • 21:28 → 22:54 ( 1โมง 26นาที )
  JR日豊本線
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)