ยานางิกาอูระ ถึง คิสึกิ

JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • นิจิริน : 21นาที ~
 • JR日豊本線 : 30นาที ~
 • JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ) : 26นาที ~
 • โซนิกกุ : 18นาที ~
5:00
 • 05:51 → 06:17 ( 26นาที )
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  ถึง สะอิกิ
6:00
 • 06:18 → 06:46 ( 28นาที )
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  ถึง โออิตะ
 • 06:58 → 07:20 ( 22นาที )
  ソニック101号
  ถึง โออิตะ
7:00
 • 07:01 → 07:27 ( 26นาที )
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  ถึง อุสุกิ
 • 07:26 → 07:47 ( 21นาที )
  นิจิริน3โก
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
 • 07:59 → 08:18 ( 19นาที )
  ソニック1号
  ถึง โออิตะ
8:00
 • 08:10 → 08:40 ( 30นาที )
  JR日豊本線
  ถึง โออิตะ
 • 08:49 → 09:08 ( 19นาที )
  ソニック3号
  ถึง โออิตะ
9:00
 • 09:31 → 10:05 ( 34นาที )
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  ถึง โออิตะ
 • 09:41 → 10:00 ( 19นาที )
  ソニック5号
  ถึง โออิตะ
10:00
 • 10:01 → 10:19 ( 18นาที )
  ソニック7号
  ถึง โออิตะ
 • 10:28 → 10:56 ( 28นาที )
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  ถึง โกซากิ
 • 10:55 → 11:13 ( 18นาที )
  ソニック11号
  ถึง โออิตะ
11:00
 • 11:36 → 12:04 ( 28นาที )
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  ถึง โกซากิ
 • 11:53 → 12:12 ( 19นาที )
  ソニック15号
  ถึง โออิตะ
12:00
 • 12:53 → 13:12 ( 19นาที )
  ソニック19号
  ถึง โออิตะ
13:00
 • 13:35 → 14:04 ( 29นาที )
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  ถึง โกซากิ
 • 13:53 → 14:12 ( 19นาที )
  ソニック23号
  ถึง โออิตะ
14:00
 • 14:53 → 15:12 ( 19นาที )
  ソニック27号
  ถึง โออิตะ
15:00
 • 15:52 → 16:11 ( 19นาที )
  ソニック31号
  ถึง โออิตะ
16:00
 • 16:54 → 17:12 ( 18นาที )
  ソニック35号
  ถึง โออิตะ
17:00
 • 17:29 → 17:56 ( 27นาที )
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  ถึง โกซากิ
 • 17:54 → 18:13 ( 19นาที )
  ソニック39号
  ถึง โออิตะ
18:00
 • 18:08 → 18:43 ( 35นาที )
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  ถึง โออิตะ
 • 18:41 → 19:17 ( 36นาที )
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  ถึง โกซากิ
 • 18:53 → 19:12 ( 19นาที )
  ソニック43号
  ถึง โออิตะ
19:00
 • 19:58 → 20:17 ( 19นาที )
  ソニック47号
  ถึง โออิตะ
20:00
 • 20:45 → 21:14 ( 29นาที )
  JR日豊本線(西小倉-佐伯)
  ถึง โออิตะ
21:00
 • 21:00 → 21:21 ( 21นาที )
  ソニック51号
  ถึง โออิตะ
 • 21:32 → 21:51 ( 19นาที )
  ソニック53号
  ถึง โออิตะ
 • 21:55 → 22:14 ( 19นาที )
  ソニック55号
  ถึง โออิตะ
22:00
 • 22:38 → 22:57 ( 19นาที )
  ソニック57号
  ถึง โออิตะ
23:00
 • 23:50 → 00:11 ( 21นาที )
  ソニック59号
  ถึง โออิตะ