คิโนะโมโตะ ถึง ไมบาระ

JR โฮคุริกุสายหลัก ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR โฮคุริกุสายหลัก : 24นาที ~
 • JR北陸本線新快速 : 27นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:46 → 06:10 ( 24นาที )
  JR北陸本線
  ถึง ไมบาระ
 • 05:57 → 06:24 ( 27นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
6:00
 • 06:16 → 06:43 ( 27นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 06:59 → 07:26 ( 27นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
7:00
 • 07:45 → 08:14 ( 29นาที )
  JR北陸本線
  ถึง ไมบาระ
8:00
 • 08:14 → 08:40 ( 26นาที )
  JR北陸本線
  ถึง ไมบาระ
9:00
 • 09:11 → 09:35 ( 24นาที )
  JR北陸本線
  ถึง ไมบาระ
10:00
 • 10:15 → 10:42 ( 27นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
11:00
 • 11:15 → 11:42 ( 27นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
12:00
 • 12:15 → 12:42 ( 27นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
13:00
 • 13:15 → 13:42 ( 27นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
14:00
 • 14:15 → 14:42 ( 27นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
15:00
 • 15:15 → 15:42 ( 27นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
16:00
 • 16:15 → 16:42 ( 27นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
17:00
 • 17:15 → 17:42 ( 27นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
18:00
 • 18:15 → 18:42 ( 27นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง บันชูอาโก
19:00
 • 19:15 → 19:42 ( 27นาที )
  JR北陸本線新快速
  ถึง ฮิเมจิ
20:00
 • 20:20 → 20:44 ( 24นาที )
  JR北陸本線
  ถึง ไมบาระ
22:00
 • 22:33 → 22:57 ( 24นาที )
  JR北陸本線
  ถึง ไมบาระ