นาโกย่า ถึง ชินากาว่า

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โนโซมิ : 1โมง 26นาที ~
 • โคดาม่า : 2โมง 27นาที ~
 • ฮิการิ : 1โมง 34นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:20 → 08:08 ( 1โมง 48นาที )
  ひかり630号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:28 → 07:56 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ498号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:37 → 08:05 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ268号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:43 → 08:34 ( 1โมง 51นาที )
  ひかり632号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:45 → 09:22 ( 2โมง 37นาที )
  こだま700号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:49 → 08:16 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ200号
  ถึง โตเกียว
 • 06:56 → 08:26 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ282号
  ถึง โตเกียว
7:00
 • 07:03 → 08:32 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ202号
  ถึง โตเกียว
 • 07:13 → 08:44 ( 1โมง 31นาที )
  のぞみ66号
  ถึง โตเกียว
 • 07:16 → 09:01 ( 1โมง 45นาที )
  ひかり634号
  ถึง โตเกียว
 • 07:22 → 08:50 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ68号
  ถึง โตเกียว
 • 07:29 → 08:59 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ288号
  ถึง โตเกียว
 • 07:38 → 10:11 ( 2โมง 33นาที )
  こだま702号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:41 → 09:08 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ70号
  ถึง โตเกียว
 • 07:44 → 09:35 ( 1โมง 51นาที )
  ひかり636号
  ถึง โตเกียว
 • 07:48 → 09:17 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ204号
  ถึง โตเกียว
 • 07:59 → 09:28 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ72号
  ถึง โตเกียว
8:00
 • 08:06 → 09:38 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ206号
  ถึง โตเกียว
 • 08:08 → 10:40 ( 2โมง 32นาที )
  こだま704号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:12 → 09:43 ( 1โมง 31นาที )
  のぞみ296号
  ถึง โตเกียว
 • 08:20 → 09:49 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ74号
  ถึง โตเกียว
 • 08:29 → 09:58 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ208号
  ถึง โตเกียว
 • 08:31 → 10:05 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり638号
  ถึง โตเกียว
 • 08:36 → 10:08 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ210号
  ถึง โตเกียว
 • 08:38 → 11:11 ( 2โมง 33นาที )
  こだま706号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:41 → 10:13 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ302号
  ถึง โตเกียว
 • 08:43 → 10:35 ( 1โมง 52นาที )
  ひかり640号
  ถึง โตเกียว
 • 08:49 → 10:17 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ76号
  ถึง โตเกียว
 • 08:57 → 10:25 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ212号
  ถึง โตเกียว
9:00
 • 09:06 → 10:38 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ78号
  ถึง โตเกียว
 • 09:08 → 11:40 ( 2โมง 32นาที )
  こだま708号
  ถึง โตเกียว
 • 09:12 → 10:43 ( 1โมง 31นาที )
  のぞみ308号
  ถึง โตเกียว
 • 09:20 → 10:49 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ2号
  ถึง โตเกียว
 • 09:29 → 10:58 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ214号
  ถึง โตเกียว
 • 09:31 → 11:05 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり642号
  ถึง โตเกียว
 • 09:36 → 11:08 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ80号
  ถึง โตเกียว
 • 09:38 → 12:11 ( 2โมง 33นาที )
  こだま710号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:43 → 11:35 ( 1โมง 52นาที )
  ひかり500号
  ถึง โตเกียว
 • 09:49 → 11:17 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ82号
  ถึง โตเกียว
 • 09:57 → 11:25 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ4号
  ถึง โตเกียว
10:00
 • 10:06 → 11:38 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ216号
  ถึง โตเกียว
 • 10:08 → 12:40 ( 2โมง 32นาที )
  こだま712号
  ถึง โตเกียว
 • 10:12 → 11:43 ( 1โมง 31นาที )
  のぞみ320号
  ถึง โตเกียว
 • 10:14 → 11:46 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ84号
  ถึง โตเกียว
 • 10:23 → 11:56 ( 1โมง 33นาที )
  のぞみ86号
  ถึง โตเกียว
 • 10:29 → 11:58 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ324号
  ถึง โตเกียว
 • 10:31 → 12:05 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり644号
  ถึง โตเกียว
 • 10:36 → 12:08 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ6号
  ถึง โตเกียว
 • 10:38 → 13:11 ( 2โมง 33นาที )
  こだま714号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:43 → 12:35 ( 1โมง 52นาที )
  ひかり502号
  ถึง โตเกียว
 • 10:49 → 12:17 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ88号
  ถึง โตเกียว
 • 10:57 → 12:25 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ8号
  ถึง โตเกียว
11:00
 • 11:06 → 12:38 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ218号
  ถึง โตเกียว
 • 11:08 → 13:40 ( 2โมง 32นาที )
  こだま716号
  ถึง โตเกียว
 • 11:20 → 12:49 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ10号
  ถึง โตเกียว
 • 11:29 → 12:58 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ338号
  ถึง โตเกียว
 • 11:31 → 13:05 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり646号
  ถึง โตเกียว
 • 11:36 → 13:08 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ12号
  ถึง โตเกียว
 • 11:38 → 14:11 ( 2โมง 33นาที )
  こだま718号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:43 → 13:35 ( 1โมง 52นาที )
  ひかり504号
  ถึง โตเกียว
 • 11:57 → 13:25 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ14号
  ถึง โตเกียว
12:00
 • 12:06 → 13:38 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ220号
  ถึง โตเกียว
 • 12:08 → 14:40 ( 2โมง 32นาที )
  こだま720号
  ถึง โตเกียว
 • 12:20 → 13:49 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ90号
  ถึง โตเกียว
 • 12:29 → 13:58 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ354号
  ถึง โตเกียว
 • 12:31 → 14:05 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり648号
  ถึง โตเกียว
 • 12:36 → 14:08 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ16号
  ถึง โตเกียว
 • 12:38 → 15:11 ( 2โมง 33นาที )
  こだま722号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:43 → 14:35 ( 1โมง 52นาที )
  ひかり506号
  ถึง โตเกียว
 • 12:57 → 14:25 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ18号
  ถึง โตเกียว
13:00
 • 13:06 → 14:38 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ222号
  ถึง โตเกียว
 • 13:08 → 15:40 ( 2โมง 32นาที )
  こだま724号
  ถึง โตเกียว
 • 13:20 → 14:49 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ92号
  ถึง โตเกียว
 • 13:29 → 14:58 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ370号
  ถึง โตเกียว
 • 13:31 → 15:05 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり650号
  ถึง โตเกียว
 • 13:36 → 15:08 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ20号
  ถึง โตเกียว
 • 13:38 → 16:11 ( 2โมง 33นาที )
  こだま726号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:43 → 15:35 ( 1โมง 52นาที )
  ひかり508号
  ถึง โตเกียว
 • 13:57 → 15:25 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ22号
  ถึง โตเกียว
14:00
 • 14:06 → 15:38 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ224号
  ถึง โตเกียว
 • 14:08 → 16:40 ( 2โมง 32นาที )
  こだま728号
  ถึง โตเกียว
 • 14:20 → 15:49 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ94号
  ถึง โตเกียว
 • 14:29 → 15:58 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ386号
  ถึง โตเกียว
 • 14:31 → 16:05 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり652号
  ถึง โตเกียว
 • 14:36 → 16:08 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ24号
  ถึง โตเกียว
 • 14:38 → 17:11 ( 2โมง 33นาที )
  こだま730号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:43 → 16:35 ( 1โมง 52นาที )
  ひかり510号
  ถึง โตเกียว
 • 14:49 → 16:17 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ390号
  ถึง โตเกียว
 • 14:57 → 16:25 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ26号
  ถึง โตเกียว
15:00
 • 15:06 → 16:38 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ226号
  ถึง โตเกียว
 • 15:08 → 17:40 ( 2โมง 32นาที )
  こだま732号
  ถึง โตเกียว
 • 15:20 → 16:49 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ96号
  ถึง โตเกียว
 • 15:29 → 16:58 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ402号
  ถึง โตเกียว
 • 15:31 → 17:05 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり654号
  ถึง โตเกียว
 • 15:36 → 17:08 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ28号
  ถึง โตเกียว
 • 15:38 → 18:11 ( 2โมง 33นาที )
  こだま734号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:41 → 17:13 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ404号
  ถึง โตเกียว
 • 15:43 → 17:35 ( 1โมง 52นาที )
  ひかり512号
  ถึง โตเกียว
 • 15:51 → 17:20 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ228号
  ถึง โตเกียว
 • 15:57 → 17:25 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ30号
  ถึง โตเกียว
16:00
 • 16:06 → 17:38 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ230号
  ถึง โตเกียว
 • 16:08 → 18:40 ( 2โมง 32นาที )
  こだま736号
  ถึง โตเกียว
 • 16:20 → 17:49 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ98号
  ถึง โตเกียว
 • 16:29 → 17:58 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ232号
  ถึง โตเกียว
 • 16:31 → 18:05 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり656号
  ถึง โตเกียว
 • 16:36 → 18:08 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ32号
  ถึง โตเกียว
 • 16:38 → 19:11 ( 2โมง 33นาที )
  こだま738号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:43 → 18:35 ( 1โมง 52นาที )
  ひかり514号
  ถึง โตเกียว
 • 16:51 → 18:20 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ234号
  ถึง โตเกียว
 • 16:57 → 18:25 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ34号
  ถึง โตเกียว
17:00
 • 17:06 → 18:38 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ236号
  ถึง โตเกียว
 • 17:08 → 19:40 ( 2โมง 32นาที )
  こだま740号
  ถึง โตเกียว
 • 17:12 → 18:43 ( 1โมง 31นาที )
  のぞみ422号
  ถึง โตเกียว
 • 17:20 → 18:49 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ100号
  ถึง โตเกียว
 • 17:29 → 18:58 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ428号
  ถึง โตเกียว
 • 17:31 → 19:05 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり658号
  ถึง โตเกียว
 • 17:36 → 19:08 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ36号
  ถึง โตเกียว
 • 17:38 → 20:11 ( 2โมง 33นาที )
  こだま742号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:43 → 19:35 ( 1โมง 52นาที )
  ひかり516号
  ถึง โตเกียว
 • 17:49 → 19:17 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ432号
  ถึง โตเกียว
 • 17:51 → 19:20 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ238号
  ถึง โตเกียว
 • 17:57 → 19:25 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ38号
  ถึง โตเกียว
18:00
 • 18:06 → 19:38 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ240号
  ถึง โตเกียว
 • 18:08 → 20:40 ( 2โมง 32นาที )
  こだま744号
  ถึง โตเกียว
 • 18:20 → 19:49 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ40号
  ถึง โตเกียว
 • 18:29 → 19:58 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ102号
  ถึง โตเกียว
 • 18:31 → 20:05 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり660号
  ถึง โตเกียว
 • 18:36 → 20:08 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ42号
  ถึง โตเกียว
 • 18:38 → 21:11 ( 2โมง 33นาที )
  こだま746号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:43 → 20:35 ( 1โมง 52นาที )
  ひかり518号
  ถึง โตเกียว
 • 18:51 → 20:20 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ242号
  ถึง โตเกียว
 • 18:57 → 20:25 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ44号
  ถึง โตเกียว
19:00
 • 19:06 → 20:38 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ244号
  ถึง โตเกียว
 • 19:08 → 21:40 ( 2โมง 32นาที )
  こだま748号
  ถึง โตเกียว
 • 19:12 → 20:43 ( 1โมง 31นาที )
  のぞみ448号
  ถึง โตเกียว
 • 19:20 → 20:49 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ46号
  ถึง โตเกียว
 • 19:29 → 20:59 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ104号
  ถึง โตเกียว
 • 19:31 → 21:05 ( 1โมง 34นาที )
  ひかり662号
  ถึง โตเกียว
 • 19:36 → 21:08 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ48号
  ถึง โตเกียว
 • 19:38 → 22:05 ( 2โมง 27นาที )
  こだま750号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:43 → 21:28 ( 1โมง 45นาที )
  ひかり520号
  ถึง โตเกียว
 • 19:51 → 21:20 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ246号
  ถึง โตเกียว
 • 19:57 → 21:25 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ50号
  ถึง โตเกียว
20:00
 • 20:05 → 21:35 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ248号
  ถึง โตเกียว
 • 20:07 → 22:40 ( 2โมง 33นาที )
  こだま752号
  ถึง โตเกียว
 • 20:20 → 21:49 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ52号
  ถึง โตเกียว
 • 20:31 → 22:11 ( 1โมง 40นาที )
  ひかり664号
  ถึง โตเกียว
 • 20:35 → 22:07 ( 1โมง 32นาที )
  のぞみ54号
  ถึง โตเกียว
 • 20:40 → 22:20 ( 1โมง 40นาที )
  ひかり522号
  ถึง โตเกียว
 • 20:46 → 23:17 ( 2โมง 31นาที )
  こだま754号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:50 → 22:17 ( 1โมง 27นาที )
  のぞみ250号
  ถึง โตเกียว
 • 20:56 → 22:25 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ56号
  ถึง โตเกียว
21:00
 • 21:06 → 22:35 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ252号
  ถึง โตเกียว
 • 21:22 → 22:50 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ58号
  ถึง โตเกียว
 • 21:24 → 22:59 ( 1โมง 35นาที )
  ひかり666号
  ถึง โตเกียว
 • 21:37 → 23:05 ( 1โมง 28นาที )
  のぞみ60号
  ถึง โตเกียว
 • 21:39 → 23:22 ( 1โมง 43นาที )
  ひかり668号
  ถึง โตเกียว
 • 21:50 → 23:20 ( 1โมง 30นาที )
  のぞみ482号
  ถึง โตเกียว
 • 21:56 → 23:25 ( 1โมง 29นาที )
  のぞみ62号
  ถึง โตเกียว
22:00
 • 22:12 → 23:38 ( 1โมง 26นาที )
  のぞみ64号
  ถึง โตเกียว