นาโกย่า ถึง ชินโอซากะ

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โนโซมิ : 47นาที ~
 • โคดาม่า : 58นาที ~
 • ฮิการิ : 47นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:20 → 07:09 ( 49นาที )
  のぞみ271号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:36 → 07:33 ( 57นาที )
  ひかり531号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:51 → 07:51 ( 1โมง 0นาที )
  こだま761号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:06 → 07:54 ( 48นาที )
  のぞみ273号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:11 → 08:09 ( 58นาที )
  こだま763号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:26 → 08:13 ( 47นาที )
  ひかり533号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:28 → 08:16 ( 48นาที )
  のぞみ99号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:35 → 08:22 ( 47นาที )
  のぞみ1号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:37 → 08:42 ( 1โมง 5นาที )
  ひかり535号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:51 → 08:39 ( 48นาที )
  のぞみ3号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:53 → 08:57 ( 1โมง 4นาที )
  こだま765号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:12 → 09:00 ( 48นาที )
  のぞみ5号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:13 → 09:24 ( 1โมง 11นาที )
  ひかり631号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:17 → 09:06 ( 49นาที )
  のぞみ201号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:27 → 09:15 ( 48นาที )
  のぞみ7号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:38 → 09:27 ( 49นาที )
  のぞみ203号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:43 → 09:51 ( 1โมง 8นาที )
  こだま767号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:49 → 09:39 ( 50นาที )
  のぞみ9号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:58 → 09:48 ( 50นาที )
  のぞみ205号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:03 → 09:57 ( 54นาที )
  ひかり671号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:10 → 10:00 ( 50นาที )
  のぞみ11号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:17 → 10:06 ( 49นาที )
  のぞみ207号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:19 → 10:27 ( 1โมง 8นาที )
  ひかり633号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:26 → 10:15 ( 49นาที )
  のぞみ13号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:41 → 10:30 ( 49นาที )
  のぞみ61号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:43 → 10:51 ( 1โมง 8นาที )
  こだま703号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:49 → 10:39 ( 50นาที )
  のぞみ15号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:58 → 10:48 ( 50นาที )
  のぞみ209号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:03 → 10:57 ( 54นาที )
  ひかり503号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:10 → 11:00 ( 50นาที )
  のぞみ17号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:17 → 11:06 ( 49นาที )
  のぞみ211号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:19 → 11:27 ( 1โมง 8นาที )
  ひかり635号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:26 → 11:15 ( 49นาที )
  のぞみ63号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:41 → 11:30 ( 49นาที )
  のぞみ213号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:43 → 11:51 ( 1โมง 8นาที )
  こだま707号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:49 → 11:39 ( 50นาที )
  のぞみ19号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:58 → 11:48 ( 50นาที )
  のぞみ215号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:03 → 11:57 ( 54นาที )
  ひかり505号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:10 → 12:00 ( 50นาที )
  のぞみ21号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:17 → 12:06 ( 49นาที )
  のぞみ217号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:19 → 12:27 ( 1โมง 8นาที )
  ひかり637号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:26 → 12:15 ( 49นาที )
  のぞみ65号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:41 → 12:30 ( 49นาที )
  のぞみ219号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:43 → 12:51 ( 1โมง 8นาที )
  こだま711号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:49 → 12:39 ( 50นาที )
  のぞみ23号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:58 → 12:48 ( 50นาที )
  のぞみ221号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:03 → 12:57 ( 54นาที )
  ひかり507号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:10 → 13:00 ( 50นาที )
  のぞみ25号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:19 → 13:27 ( 1โมง 8นาที )
  ひかり639号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:26 → 13:15 ( 49นาที )
  のぞみ67号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:41 → 13:30 ( 49นาที )
  のぞみ225号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:43 → 13:51 ( 1โมง 8นาที )
  こだま715号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:49 → 13:39 ( 50นาที )
  のぞみ27号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:03 → 13:57 ( 54นาที )
  ひかり509号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:10 → 14:00 ( 50นาที )
  のぞみ29号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:19 → 14:27 ( 1โมง 8นาที )
  ひかり641号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:26 → 14:15 ( 49นาที )
  のぞみ69号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:41 → 14:30 ( 49นาที )
  のぞみ227号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:43 → 14:51 ( 1โมง 8นาที )
  こだま719号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:49 → 14:39 ( 50นาที )
  のぞみ31号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:03 → 14:57 ( 54นาที )
  ひかり511号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:10 → 15:00 ( 50นาที )
  のぞみ33号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:19 → 15:27 ( 1โมง 8นาที )
  ひかり643号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:26 → 15:15 ( 49นาที )
  のぞみ71号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:41 → 15:30 ( 49นาที )
  のぞみ229号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:43 → 15:51 ( 1โมง 8นาที )
  こだま723号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:49 → 15:39 ( 50นาที )
  のぞみ35号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:03 → 15:57 ( 54นาที )
  ひかり513号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:10 → 16:00 ( 50นาที )
  のぞみ37号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:19 → 16:27 ( 1โมง 8นาที )
  ひかり645号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:26 → 16:15 ( 49นาที )
  のぞみ73号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:41 → 16:30 ( 49นาที )
  のぞみ231号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:43 → 16:51 ( 1โมง 8นาที )
  こだま727号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:49 → 16:39 ( 50นาที )
  のぞみ39号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:03 → 16:57 ( 54นาที )
  ひかり515号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:10 → 17:00 ( 50นาที )
  のぞみ41号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:19 → 17:27 ( 1โมง 8นาที )
  ひかり647号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:26 → 17:15 ( 49นาที )
  のぞみ75号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:41 → 17:30 ( 49นาที )
  のぞみ233号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:43 → 17:51 ( 1โมง 8นาที )
  こだま731号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:49 → 17:39 ( 50นาที )
  のぞみ43号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:03 → 17:57 ( 54นาที )
  ひかり517号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:10 → 18:00 ( 50นาที )
  のぞみ45号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:17 → 18:06 ( 49นาที )
  のぞみ235号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:19 → 18:27 ( 1โมง 8นาที )
  ひかり649号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:26 → 18:15 ( 49นาที )
  のぞみ77号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:41 → 18:30 ( 49นาที )
  のぞみ237号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:43 → 18:51 ( 1โมง 8นาที )
  こだま735号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:49 → 18:39 ( 50นาที )
  のぞみ47号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:58 → 18:48 ( 50นาที )
  のぞみ239号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:03 → 18:57 ( 54นาที )
  ひかり519号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:10 → 19:00 ( 50นาที )
  のぞみ49号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:17 → 19:06 ( 49นาที )
  のぞみ241号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:19 → 19:27 ( 1โมง 8นาที )
  ひかり651号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:26 → 19:15 ( 49นาที )
  のぞみ51号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:41 → 19:30 ( 49นาที )
  のぞみ243号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:43 → 19:51 ( 1โมง 8นาที )
  こだま739号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:49 → 19:39 ( 50นาที )
  のぞみ53号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:58 → 19:48 ( 50นาที )
  のぞみ245号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:03 → 19:57 ( 54นาที )
  ひかり521号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:10 → 20:00 ( 50นาที )
  のぞみ55号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:17 → 20:06 ( 49นาที )
  のぞみ247号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:19 → 20:27 ( 1โมง 8นาที )
  ひかり653号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:26 → 20:15 ( 49นาที )
  のぞみ79号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:41 → 20:30 ( 49นาที )
  のぞみ249号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:49 → 20:39 ( 50นาที )
  のぞみ57号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:58 → 20:48 ( 50นาที )
  のぞみ251号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:02 → 21:09 ( 1โมง 7นาที )
  ひかり655号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:10 → 21:00 ( 50นาที )
  のぞみ81号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:17 → 21:06 ( 49นาที )
  のぞみ253号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:19 → 21:27 ( 1โมง 8นาที )
  ひかり657号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:33 → 21:21 ( 48นาที )
  のぞみ59号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:41 → 21:30 ( 49นาที )
  のぞみ255号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:47 → 21:36 ( 49นาที )
  のぞみ83号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:58 → 21:48 ( 50นาที )
  のぞみ85号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:02 → 22:03 ( 1โมง 1นาที )
  ひかり659号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:15 → 22:18 ( 1โมง 3นาที )
  ひかり661号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:17 → 22:06 ( 49นาที )
  のぞみ87号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:26 → 22:15 ( 49นาที )
  のぞみ257号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:39 → 22:27 ( 48นาที )
  のぞみ89号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:48 → 22:36 ( 48นาที )
  のぞみ259号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:57 → 22:45 ( 48นาที )
  のぞみ91号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:07 → 23:12 ( 1โมง 5นาที )
  ひかり663号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:11 → 23:00 ( 49นาที )
  のぞみ93号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:32 → 23:21 ( 49นาที )
  のぞみ95号
  ถึง ฮิเมจิ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:37 → 23:39 ( 1โมง 2นาที )
  こだま755号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:40 → 23:27 ( 47นาที )
  のぞみ261号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:49 → 23:36 ( 47นาที )
  のぞみ263号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:58 → 23:45 ( 47นาที )
  のぞみ265号
  ถึง ชินโอซากะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket