คิทาโนะ (โตเกียว) ถึง ทาคาโอะ (โตเกียว)

เกโอสายทาคาโอะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • เกโอสายทาคาโอะรถไฟด่วนพิเศษ : 9นาที ~
 • 京王高尾線各停 : 9นาที ~
5:00
 • 05:13 → 05:23 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 05:37 → 05:47 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 05:57 → 06:06 ( 9นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
6:00
 • 06:07 → 06:17 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 06:21 → 06:31 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 06:28 → 06:38 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 06:43 → 06:53 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 06:51 → 07:01 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
7:00
 • 07:01 → 07:11 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 07:09 → 07:20 ( 11นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 07:21 → 07:31 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 07:30 → 07:40 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 07:39 → 07:49 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 07:49 → 07:59 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
8:00
 • 08:00 → 08:10 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 08:09 → 08:19 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 08:21 → 08:31 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 08:31 → 08:41 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 08:43 → 08:53 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 08:52 → 09:02 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
9:00
 • 09:01 → 09:11 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 09:10 → 09:20 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 09:22 → 09:32 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 09:34 → 09:44 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 09:43 → 09:53 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 09:53 → 10:03 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
10:00
 • 10:02 → 10:12 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 10:12 → 10:22 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 10:22 → 10:32 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 10:31 → 10:41 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 10:43 → 10:53 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 10:52 → 11:02 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
11:00
 • 11:03 → 11:13 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 11:11 → 11:21 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 11:20 → 11:30 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 11:30 → 11:40 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 11:42 → 11:52 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 11:52 → 12:02 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
12:00
 • 12:02 → 12:12 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 12:10 → 12:20 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 12:20 → 12:30 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 12:31 → 12:41 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 12:41 → 12:51 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 12:51 → 13:01 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
13:00
 • 13:01 → 13:11 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 13:11 → 13:21 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 13:20 → 13:30 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 13:30 → 13:40 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 13:40 → 13:50 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 13:51 → 14:01 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
14:00
 • 14:00 → 14:10 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 14:10 → 14:20 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 14:21 → 14:31 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 14:31 → 14:41 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 14:40 → 14:50 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 14:50 → 15:00 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
15:00
 • 15:00 → 15:10 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 15:11 → 15:21 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 15:21 → 15:31 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 15:31 → 15:41 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 15:40 → 15:50 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 15:49 → 15:59 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 15:59 → 16:09 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
16:00
 • 16:09 → 16:19 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 16:21 → 16:31 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 16:29 → 16:39 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 16:40 → 16:50 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 16:50 → 16:59 ( 9นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 16:59 → 17:09 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
17:00
 • 17:09 → 17:19 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 17:19 → 17:29 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 17:29 → 17:39 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 17:40 → 17:50 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 17:50 → 18:00 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 17:58 → 18:08 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
18:00
 • 18:08 → 18:18 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 18:19 → 18:29 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 18:28 → 18:38 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 18:40 → 18:50 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 18:48 → 18:58 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 18:58 → 19:08 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
19:00
 • 19:08 → 19:18 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 19:18 → 19:28 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 19:28 → 19:38 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 19:39 → 19:49 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 19:48 → 19:58 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 19:58 → 20:08 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
20:00
 • 20:08 → 20:18 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 20:19 → 20:29 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 20:27 → 20:37 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 20:40 → 20:50 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 20:48 → 20:58 ( 10นาที )
  京王高尾線特急
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 20:58 → 21:08 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
21:00
 • 21:08 → 21:18 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 21:19 → 21:29 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 21:28 → 21:38 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 21:40 → 21:50 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 21:49 → 21:59 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 21:58 → 22:08 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
22:00
 • 22:09 → 22:19 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 22:19 → 22:29 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 22:32 → 22:42 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 22:45 → 22:55 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 22:57 → 23:07 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
23:00
 • 23:13 → 23:23 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 23:32 → 23:42 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 23:50 → 23:59 ( 9นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
0:00
 • 00:14 → 00:24 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 00:32 → 00:41 ( 9นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง ทาคาโอะซันงูจิ
 • 00:49 → 00:59 ( 10นาที )
  京王高尾線各停
  ถึง โคโอะ(โตเกียว)