ทาการะสูกะ ถึง ซาสะยามะกุจิ

JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR福知山線〔宝塚線〕快速 : 41นาที ~
 • โคโนะโทริ : 29นาที ~
 • 丹波路快速 : 41นาที ~
 • JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ) : 46นาที ~
 • JR福知山線〔宝塚線〕区間快速 : 46นาที ~
6:00
 • 06:24 → 07:10 ( 46นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ถึง ฟุกุจิยามะ
 • 06:38 → 07:24 ( 46นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
7:00
 • 07:13 → 07:55 ( 42นาที )
  丹波路快速
  ถึง ฟุกุจิยามะ
 • 07:32 → 08:15 ( 43นาที )
  丹波路快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 07:49 → 08:36 ( 47นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
8:00
 • 08:04 → 08:47 ( 43นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 08:25 → 09:18 ( 53นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 08:37 → 09:06 ( 29นาที )
  こうのとり1号
  ถึง คิโนะซากิอนเซ็น
9:00
 • 09:06 → 09:47 ( 41นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 09:34 → 10:03 ( 29นาที )
  こうのとり3号
  ถึง คิโนะซากิอนเซ็น
 • 09:46 → 10:29 ( 43นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
10:00
 • 10:17 → 10:59 ( 42นาที )
  丹波路快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 10:34 → 11:03 ( 29นาที )
  こうのとり5号
  ถึง คิโนะซากิอนเซ็น
 • 10:48 → 11:34 ( 46นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
11:00
 • 11:37 → 12:23 ( 46นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
12:00
 • 12:33 → 13:02 ( 29นาที )
  こうのとり9号
  ถึง คิโนะซากิอนเซ็น
 • 12:37 → 13:23 ( 46นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
13:00
 • 13:03 → 13:49 ( 46นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 13:33 → 14:02 ( 29นาที )
  こうのとり11号
  ถึง ฟุกุจิยามะ
 • 13:37 → 14:23 ( 46นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
14:00
 • 14:37 → 15:25 ( 48นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
15:00
 • 15:16 → 15:58 ( 42นาที )
  丹波路快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 15:33 → 16:02 ( 29นาที )
  こうのとり15号
  ถึง ฟุกุจิยามะ
 • 15:46 → 16:28 ( 42นาที )
  丹波路快速
  ถึง ฟุกุจิยามะ
16:00
 • 16:16 → 16:58 ( 42นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 16:51 → 17:33 ( 42นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
17:00
 • 17:21 → 18:03 ( 42นาที )
  丹波路快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 17:36 → 18:08 ( 32นาที )
  こうのとり17号
  ถึง โทโยโอะกะ (จังหวัดเฮียวโกะ)
 • 17:51 → 18:33 ( 42นาที )
  丹波路快速
  ถึง ฟุกุจิยามะ
18:00
 • 18:03 → 18:49 ( 46นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 18:21 → 19:03 ( 42นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 18:36 → 19:11 ( 35นาที )
  こうのとり19号
  ถึง ฟุกุจิยามะ
 • 18:51 → 19:33 ( 42นาที )
  丹波路快速
  ถึง ฟุกุจิยามะ
19:00
 • 19:03 → 19:49 ( 46นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 19:21 → 20:03 ( 42นาที )
  丹波路快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 19:36 → 20:11 ( 35นาที )
  こうのとり21号
  ถึง ฟุกุจิยามะ
 • 19:51 → 20:33 ( 42นาที )
  丹波路快速
  ถึง ฟุกุจิยามะ
20:00
 • 20:03 → 20:49 ( 46นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 20:21 → 21:03 ( 42นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 20:36 → 21:11 ( 35นาที )
  こうのとり23号
  ถึง ฟุกุจิยามะ
 • 20:51 → 21:33 ( 42นาที )
  丹波路快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
21:00
 • 21:07 → 21:49 ( 42นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 21:21 → 22:03 ( 42นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 21:52 → 22:34 ( 42นาที )
  丹波路快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
22:00
 • 22:22 → 23:03 ( 41นาที )
  丹波路快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 22:33 → 23:06 ( 33นาที )
  こうのとり27号
  ถึง ฟุกุจิยามะ
23:00
 • 23:00 → 23:41 ( 41นาที )
  丹波路快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ
 • 23:58 → 00:39 ( 41นาที )
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  ถึง ซาสะยามะกุจิ