ไมบาระ ถึง อิบารากิ (JR)

JR สายหลักโตไคโด(ไมบะระ-โคเบะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR東海道山陽本線快速 : 1โมง 30นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
4:00
 • 04:59 → 06:29 ( 1โมง 30นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
5:00
 • 05:31 → 07:07 ( 1โมง 36นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 05:50 → 07:26 ( 1โมง 36นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
6:00
 • 06:00 → 07:48 ( 1โมง 48นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 06:17 → 07:58 ( 1โมง 41นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 06:32 → 08:08 ( 1โมง 36นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 06:52 → 08:45 ( 1โมง 53นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
7:00
 • 07:05 → 08:55 ( 1โมง 50นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 07:20 → 09:07 ( 1โมง 47นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง นิชิอากาชิ
 • 07:35 → 09:22 ( 1โมง 47นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 07:57 → 09:36 ( 1โมง 39นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
8:00
 • 08:08 → 09:51 ( 1โมง 43นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 08:29 → 10:06 ( 1โมง 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 08:38 → 10:21 ( 1โมง 43นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
9:00
 • 09:01 → 10:36 ( 1โมง 35นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 09:23 → 11:06 ( 1โมง 43นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 09:40 → 11:21 ( 1โมง 41นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 09:59 → 11:36 ( 1โมง 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
10:00
 • 10:29 → 12:06 ( 1โมง 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 10:59 → 12:36 ( 1โมง 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
11:00
 • 11:29 → 13:06 ( 1โมง 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 11:59 → 13:36 ( 1โมง 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
12:00
 • 12:29 → 14:06 ( 1โมง 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
 • 12:59 → 14:36 ( 1โมง 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
13:00
 • 13:29 → 15:06 ( 1โมง 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 13:59 → 15:36 ( 1โมง 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
14:00
 • 14:29 → 16:06 ( 1โมง 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 14:59 → 16:35 ( 1โมง 36นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
15:00
 • 15:29 → 17:05 ( 1โมง 36นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 15:59 → 17:35 ( 1โมง 36นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
16:00
 • 16:29 → 18:05 ( 1โมง 36นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 16:59 → 18:35 ( 1โมง 36นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
17:00
 • 17:27 → 19:05 ( 1โมง 38นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 17:58 → 19:35 ( 1โมง 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
18:00
 • 18:28 → 20:05 ( 1โมง 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 18:36 → 20:20 ( 1โมง 44นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 18:58 → 20:35 ( 1โมง 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง บันชูอาโก
19:00
 • 19:06 → 20:50 ( 1โมง 44นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คามิโกริ
 • 19:28 → 21:05 ( 1โมง 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง อาโบะชิ
 • 19:58 → 21:35 ( 1โมง 37นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คาโกะกาวะ
20:00
 • 20:33 → 22:12 ( 1โมง 39นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง คามิโกริ
 • 20:44 → 22:32 ( 1โมง 48นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
21:00
 • 21:14 → 22:52 ( 1โมง 38นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
 • 21:41 → 23:20 ( 1โมง 39นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง ฮิเมจิ
22:00
 • 22:11 → 23:51 ( 1โมง 40นาที )
  JR東海道山陽本線快速
  ถึง โอซากะ