สนามบินฟุกุโอกะ ถึง ฮาคาตะ

ฟุกุโอกะเทศบาลสายสนามบิน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 福岡市営空港線快速 : 5นาที ~
 • ฟุกุโอกะเทศบาลสายสนามบิน : 5นาที ~
5:00
 • 05:45 → 05:50 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
6:00
 • 06:01 → 06:06 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 06:11 → 06:16 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 06:24 → 06:29 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 06:37 → 06:42 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 06:45 → 06:50 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 06:54 → 06:59 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง นิชิคารัตสึ
7:00
 • 07:00 → 07:06 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 07:07 → 07:12 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 07:16 → 07:21 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 07:26 → 07:31 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 07:36 → 07:41 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 07:45 → 07:52 ( 7นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 07:53 → 07:58 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 07:57 → 08:02 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
8:00
 • 08:00 → 08:05 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 08:03 → 08:08 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 08:09 → 08:14 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 08:12 → 08:17 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 08:15 → 08:21 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 08:20 → 08:25 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 08:24 → 08:30 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 08:27 → 08:33 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 08:30 → 08:35 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 08:33 → 08:39 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 08:39 → 08:45 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 08:42 → 08:47 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 08:45 → 08:51 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 08:48 → 08:53 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 08:53 → 08:59 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 08:56 → 09:02 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
9:00
 • 09:00 → 09:05 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 09:03 → 09:08 ( 5นาที )
  福岡市営空港線快速
  ถึง นิชิคารัตสึ
 • 09:09 → 09:14 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 09:15 → 09:20 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 09:21 → 09:26 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 09:26 → 09:31 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 09:34 → 09:40 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 09:38 → 09:43 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 09:45 → 09:51 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 09:48 → 09:53 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 09:56 → 10:01 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
10:00
 • 10:03 → 10:08 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 10:09 → 10:14 ( 5นาที )
  福岡市営空港線快速
  ถึง นิชิคารัตสึ
 • 10:17 → 10:23 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 10:22 → 10:28 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 10:30 → 10:35 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 10:40 → 10:45 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 10:49 → 10:54 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 10:54 → 11:00 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
11:00
 • 11:00 → 11:06 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 11:07 → 11:12 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 11:15 → 11:20 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 11:21 → 11:26 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 11:30 → 11:36 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 11:36 → 11:41 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 11:45 → 11:51 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 11:51 → 11:56 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 11:59 → 12:05 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
12:00
 • 12:07 → 12:12 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 12:14 → 12:20 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 12:21 → 12:26 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 12:29 → 12:35 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 12:36 → 12:41 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 12:44 → 12:50 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 12:51 → 12:56 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 12:59 → 13:05 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
13:00
 • 13:06 → 13:11 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 13:14 → 13:20 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 13:21 → 13:26 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 13:29 → 13:36 ( 7นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 13:36 → 13:41 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 13:44 → 13:50 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 13:51 → 13:56 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 13:59 → 14:05 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
14:00
 • 14:06 → 14:11 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 14:14 → 14:21 ( 7นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 14:21 → 14:26 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 14:30 → 14:36 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 14:36 → 14:41 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 14:44 → 14:50 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 14:51 → 14:56 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 14:59 → 15:05 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
15:00
 • 15:06 → 15:11 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 15:14 → 15:20 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 15:21 → 15:26 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 15:29 → 15:35 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 15:36 → 15:41 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 15:44 → 15:50 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 15:51 → 15:56 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
16:00
 • 16:00 → 16:06 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 16:06 → 16:11 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 16:14 → 16:20 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 16:21 → 16:26 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 16:29 → 16:35 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 16:38 → 16:43 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นฟุกาเอะ
 • 16:46 → 16:52 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 16:55 → 17:00 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง นิชิคารัตสึ
17:00
 • 17:04 → 17:09 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 17:10 → 17:15 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 17:16 → 17:22 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 17:23 → 17:28 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 17:30 → 17:36 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 17:36 → 17:42 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 17:40 → 17:45 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 17:47 → 17:52 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 17:52 → 17:58 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 17:56 → 18:01 ( 5นาที )
  福岡市営空港線快速
  ถึง นิชิคารัตสึ
18:00
 • 18:03 → 18:08 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 18:08 → 18:14 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 18:12 → 18:18 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 18:16 → 18:21 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 18:24 → 18:29 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 18:29 → 18:34 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 18:37 → 18:43 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 18:44 → 18:49 ( 5นาที )
  福岡市営空港線快速
  ถึง นิชิคารัตสึ
 • 18:50 → 18:56 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 18:55 → 19:00 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
19:00
 • 19:02 → 19:07 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 19:08 → 19:14 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 19:14 → 19:20 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 19:20 → 19:25 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 19:28 → 19:33 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 19:32 → 19:38 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 19:38 → 19:43 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 19:44 → 19:50 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 19:50 → 19:55 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 19:56 → 20:02 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
20:00
 • 20:01 → 20:06 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 20:10 → 20:16 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 20:17 → 20:22 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 20:23 → 20:28 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง คารัตสึ
 • 20:31 → 20:37 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 20:38 → 20:43 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 20:47 → 20:52 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 20:55 → 21:00 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
21:00
 • 21:00 → 21:05 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 21:10 → 21:16 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 21:21 → 21:26 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง คารัตสึ
 • 21:28 → 21:34 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 21:34 → 21:40 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 21:39 → 21:44 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 21:49 → 21:54 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 21:58 → 22:03 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
22:00
 • 22:06 → 22:11 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 22:12 → 22:18 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 22:19 → 22:25 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 22:25 → 22:31 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 22:34 → 22:39 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 22:43 → 22:49 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 22:52 → 22:58 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
23:00
 • 23:02 → 23:08 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 23:09 → 23:14 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง นิชิคารัตสึ
 • 23:21 → 23:27 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 23:32 → 23:37 ( 5นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ
 • 23:41 → 23:47 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
 • 23:48 → 23:54 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง เมย์โนะฮามะ
0:00
 • 00:00 → 00:06 ( 6นาที )
  福岡市営空港線
  ถึง ชิคุเซ็นมาเอะบารุ