สนามบินฟุกุโอกะ ถึง สนามบินนาริตะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินนาริตะ-สนามบินฟุกุโอกะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JJP : 1โมง 50นาที ~
 • APJ : 2โมง 0นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
7:00
 • 07:15 → 09:15 ( 2โมง 0นาที )
  APJ518
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 07:55 → 09:45 ( 1โมง 50นาที )
  JJP528
  ถึง สนามบินนาริตะ
9:00
 • 09:45 → 11:35 ( 1โมง 50นาที )
  JJP502
  ถึง สนามบินนาริตะ
10:00
 • 10:20 → 12:20 ( 2โมง 0นาที )
  APJ520
  ถึง สนามบินนาริตะ
11:00
 • 11:40 → 13:30 ( 1โมง 50นาที )
  JJP504
  ถึง สนามบินนาริตะ
13:00
 • 13:20 → 15:20 ( 2โมง 0นาที )
  APJ524
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 13:40 → 15:30 ( 1โมง 50นาที )
  JJP506
  ถึง สนามบินนาริตะ
15:00
 • 15:10 → 17:00 ( 1โมง 50นาที )
  JJP508
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 15:45 → 17:45 ( 2โมง 0นาที )
  APJ526
  ถึง สนามบินนาริตะ
18:00
 • 18:40 → 20:30 ( 1โมง 50นาที )
  JJP512
  ถึง สนามบินนาริตะ
19:00
 • 19:00 → 21:00 ( 2โมง 0นาที )
  APJ528
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 19:30 → 21:20 ( 1โมง 50นาที )
  JJP514
  ถึง สนามบินนาริตะ
20:00
 • 20:30 → 22:30 ( 2โมง 0นาที )
  APJ530
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 20:35 → 22:25 ( 1โมง 50นาที )
  JJP518
  ถึง สนามบินนาริตะ