สนามบินฟุกุโอกะ ถึง สนามบินมิยาซากิ

สายการบิน(สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินมิยาซากิ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ANA : 45นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
7:00
 • 07:25 → 08:10 ( 45นาที )
  ANA4951
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
10:00
 • 10:00 → 10:45 ( 45นาที )
  ANA4953
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
15:00
 • 15:00 → 15:45 ( 45นาที )
  ANA4955
  ถึง สนามบินมิยาซากิ