สนามบินฟุกุโอกะ ถึง สนามบินมิยาซากิ

สายการบิน(สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินมิยาซากิ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ORC : 45นาที ~
 • JAL : 45นาที ~
 • ANA : 45นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
7:00
 • 07:10 → 07:55 ( 45นาที )
  JAL3621
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
 • 07:25 → 08:10 ( 45นาที )
  ORC59
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
 • 07:25 → 08:10 ( 45นาที )
  ANA4951
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
10:00
 • 10:00 → 10:45 ( 45นาที )
  ORC63
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
 • 10:00 → 10:45 ( 45นาที )
  ANA4953
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
 • 10:30 → 11:15 ( 45นาที )
  JAL3625
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
12:00
 • 12:30 → 13:15 ( 45นาที )
  ORC67
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
13:00
 • 13:10 → 13:55 ( 45นาที )
  JAL3629
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
14:00
 • 14:45 → 15:30 ( 45นาที )
  JAL3631
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
15:00
 • 15:00 → 15:45 ( 45นาที )
  ANA4955
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
 • 15:50 → 16:35 ( 45นาที )
  JAL3633
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
18:00
 • 18:25 → 19:10 ( 45นาที )
  ORC69
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
19:00
 • 19:30 → 20:15 ( 45นาที )
  ORC71
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
 • 19:30 → 20:15 ( 45นาที )
  JAL3639
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
20:00
 • 20:15 → 21:00 ( 45นาที )
  JAL3641
  ถึง สนามบินมิยาซากิ