ฟุกุอิ (จังหวัดฟุกุอิ) ถึง สึรุกะ

ハピラインふくい ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • Hapi-Line ฮูกูอี : 50นาที ~
 • ハピラインふくい快速 : 38นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:21 → 06:13 ( 52นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
 • 05:49 → 06:28 ( 39นาที )
  ハピラインふくい快速
  ถึง สึรุกะ
6:00
 • 06:01 → 06:53 ( 52นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
 • 06:45 → 07:37 ( 52นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
7:00
 • 07:16 → 07:55 ( 39นาที )
  ハピラインふくい快速
  ถึง สึรุกะ
 • 07:36 → 08:27 ( 51นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
 • 07:54 → 08:47 ( 53นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
8:00
 • 08:06 → 08:57 ( 51นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
9:00
 • 09:08 → 09:59 ( 51นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
10:00
 • 10:09 → 11:00 ( 51นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
11:00
 • 11:09 → 12:00 ( 51นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
12:00
 • 12:08 → 13:00 ( 52นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
13:00
 • 13:09 → 14:00 ( 51นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
14:00
 • 14:09 → 15:00 ( 51นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
15:00
 • 15:09 → 15:59 ( 50นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
16:00
 • 16:05 → 16:58 ( 53นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
17:00
 • 17:05 → 17:57 ( 52นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
 • 17:39 → 18:30 ( 51นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
18:00
 • 18:06 → 18:56 ( 50นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
 • 18:26 → 19:17 ( 51นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
 • 18:47 → 19:25 ( 38นาที )
  ハピラインふくい快速
  ถึง สึรุกะ
 • 18:59 → 19:50 ( 51นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
19:00
 • 19:22 → 20:15 ( 53นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
 • 19:59 → 20:37 ( 38นาที )
  ハピラインふくい快速
  ถึง สึรุกะ
20:00
 • 20:28 → 21:19 ( 51นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
 • 20:59 → 21:50 ( 51นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
21:00
 • 21:41 → 22:32 ( 51นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
22:00
 • 22:40 → 23:31 ( 51นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ
23:00
 • 23:22 → 00:14 ( 52นาที )
  ハピラインふくい
  ถึง สึรุกะ