ฮามะมัตสึโจ ถึง โตเกียว

JR ยามาโนเตะเส้น ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR ยามาโนเตะเส้น : 6นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
4:00
 • 04:39 → 04:46 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 04:54 → 05:01 ( 7นาที )
  JR山手線
5:00
 • 05:09 → 05:15 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 05:19 → 05:26 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 05:29 → 05:36 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 05:39 → 05:46 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 05:46 → 05:52 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 05:53 → 05:59 ( 6นาที )
  JR山手線
6:00
 • 06:00 → 06:06 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 06:04 → 06:11 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 06:10 → 06:17 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 06:16 → 06:22 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 06:21 → 06:27 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 06:26 → 06:32 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 06:32 → 06:38 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 06:36 → 06:43 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 06:42 → 06:49 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 06:46 → 06:53 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 06:52 → 06:58 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 06:56 → 07:03 ( 7นาที )
  JR山手線
7:00
 • 07:02 → 07:08 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 07:06 → 07:12 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 07:10 → 07:16 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 07:13 → 07:20 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 07:16 → 07:23 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 07:20 → 07:26 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 07:23 → 07:29 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 07:26 → 07:32 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 07:29 → 07:35 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 07:32 → 07:38 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 07:35 → 07:41 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 07:38 → 07:44 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 07:41 → 07:47 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 07:44 → 07:50 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 07:47 → 07:54 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 07:50 → 07:57 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 07:54 → 08:00 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 07:57 → 08:03 ( 6นาที )
  JR山手線
8:00
 • 08:00 → 08:07 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 08:04 → 08:10 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 08:07 → 08:13 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 08:10 → 08:17 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 08:14 → 08:20 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 08:17 → 08:24 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 08:20 → 08:27 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 08:24 → 08:30 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 08:27 → 08:34 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 08:30 → 08:37 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 08:33 → 08:40 ( 7นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
 • 08:36 → 08:43 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 08:39 → 08:46 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 08:42 → 08:49 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 08:46 → 08:52 ( 6นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
 • 08:49 → 08:55 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 08:52 → 08:58 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 08:55 → 09:02 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 08:58 → 09:05 ( 7นาที )
  JR山手線
9:00
 • 09:01 → 09:08 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 09:05 → 09:11 ( 6นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
 • 09:08 → 09:14 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 09:11 → 09:17 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 09:14 → 09:21 ( 7นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
 • 09:18 → 09:24 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 09:21 → 09:28 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 09:24 → 09:31 ( 7นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
 • 09:28 → 09:35 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 09:32 → 09:39 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 09:36 → 09:43 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 09:40 → 09:47 ( 7นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
 • 09:43 → 09:50 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 09:47 → 09:54 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 09:51 → 09:58 ( 7นาที )
  JR山手線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 09:56 → 10:02 ( 6นาที )
  JR山手線
10:00
 • 10:00 → 10:06 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 10:04 → 10:10 ( 6นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
 • 10:07 → 10:14 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 10:12 → 10:19 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 10:17 → 10:24 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 10:22 → 10:29 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 10:27 → 10:34 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 10:32 → 10:39 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 10:37 → 10:44 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 10:42 → 10:49 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 10:47 → 10:54 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 10:52 → 10:59 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 10:57 → 11:04 ( 7นาที )
  JR山手線
11:00
 • 11:02 → 11:09 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 11:07 → 11:14 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 11:12 → 11:19 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 11:17 → 11:24 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 11:22 → 11:29 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 11:27 → 11:34 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 11:32 → 11:39 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 11:37 → 11:44 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 11:42 → 11:49 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 11:47 → 11:54 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 11:52 → 11:59 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 11:57 → 12:04 ( 7นาที )
  JR山手線
12:00
 • 12:02 → 12:09 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 12:07 → 12:14 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 12:12 → 12:19 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 12:17 → 12:24 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 12:22 → 12:29 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 12:27 → 12:34 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 12:32 → 12:39 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 12:37 → 12:44 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 12:42 → 12:49 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 12:47 → 12:54 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 12:52 → 12:59 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 12:57 → 13:04 ( 7นาที )
  JR山手線
13:00
 • 13:02 → 13:09 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 13:07 → 13:14 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 13:12 → 13:19 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 13:17 → 13:24 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 13:22 → 13:29 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 13:27 → 13:34 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 13:32 → 13:39 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 13:37 → 13:44 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 13:42 → 13:49 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 13:47 → 13:54 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 13:52 → 13:59 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 13:57 → 14:04 ( 7นาที )
  JR山手線
14:00
 • 14:02 → 14:09 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 14:07 → 14:14 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 14:12 → 14:19 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 14:17 → 14:24 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 14:22 → 14:29 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 14:27 → 14:34 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 14:32 → 14:39 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 14:37 → 14:44 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 14:42 → 14:49 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 14:47 → 14:54 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 14:52 → 14:59 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 14:57 → 15:04 ( 7นาที )
  JR山手線
15:00
 • 15:02 → 15:09 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 15:07 → 15:14 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 15:12 → 15:19 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 15:17 → 15:24 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 15:22 → 15:29 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 15:27 → 15:34 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 15:32 → 15:39 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 15:37 → 15:44 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 15:42 → 15:49 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 15:47 → 15:54 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 15:52 → 15:59 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 15:57 → 16:04 ( 7นาที )
  JR山手線
16:00
 • 16:02 → 16:09 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 16:07 → 16:14 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 16:10 → 16:17 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 16:13 → 16:20 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 16:18 → 16:25 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 16:22 → 16:29 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 16:27 → 16:34 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 16:32 → 16:39 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 16:37 → 16:44 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 16:42 → 16:49 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 16:47 → 16:54 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 16:52 → 16:59 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 16:57 → 17:04 ( 7นาที )
  JR山手線
17:00
 • 17:02 → 17:09 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 17:07 → 17:14 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 17:12 → 17:19 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 17:17 → 17:23 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 17:21 → 17:28 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 17:26 → 17:33 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 17:31 → 17:37 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 17:35 → 17:42 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 17:40 → 17:46 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 17:44 → 17:51 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 17:49 → 17:56 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 17:53 → 18:00 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 17:56 → 18:03 ( 7นาที )
  JR山手線
18:00
 • 18:01 → 18:08 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 18:06 → 18:12 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 18:10 → 18:17 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 18:15 → 18:22 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 18:20 → 18:26 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 18:24 → 18:31 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 18:29 → 18:36 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 18:34 → 18:41 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 18:39 → 18:45 ( 6นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
 • 18:42 → 18:49 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 18:46 → 18:53 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 18:51 → 18:58 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 18:56 → 19:02 ( 6นาที )
  JR山手線
19:00
 • 19:00 → 19:07 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 19:05 → 19:12 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 19:10 → 19:16 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 19:14 → 19:21 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 19:19 → 19:26 ( 7นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
 • 19:24 → 19:31 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 19:29 → 19:36 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 19:34 → 19:41 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 19:39 → 19:46 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 19:44 → 19:51 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 19:49 → 19:56 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 19:55 → 20:02 ( 7นาที )
  JR山手線
20:00
 • 20:00 → 20:07 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 20:05 → 20:12 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 20:10 → 20:17 ( 7นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
 • 20:15 → 20:21 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 20:20 → 20:27 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 20:26 → 20:32 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 20:31 → 20:38 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 20:37 → 20:43 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 20:42 → 20:49 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 20:48 → 20:54 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 20:53 → 21:00 ( 7นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
 • 20:58 → 21:05 ( 7นาที )
  JR山手線
21:00
 • 21:04 → 21:11 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 21:10 → 21:16 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 21:16 → 21:23 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 21:22 → 21:29 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 21:28 → 21:35 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 21:34 → 21:41 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 21:41 → 21:47 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 21:47 → 21:53 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 21:53 → 22:00 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 21:59 → 22:06 ( 7นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
22:00
 • 22:05 → 22:12 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 22:11 → 22:18 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 22:18 → 22:24 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 22:24 → 22:31 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 22:31 → 22:37 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 22:38 → 22:44 ( 6นาที )
  JR山手線
 • 22:44 → 22:51 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 22:51 → 22:58 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 22:58 → 23:04 ( 6นาที )
  JR山手線
23:00
 • 23:05 → 23:12 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 23:12 → 23:19 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 23:19 → 23:26 ( 7นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
 • 23:25 → 23:32 ( 7นาที )
  JR山手線
 • 23:33 → 23:40 ( 7นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
 • 23:40 → 23:46 ( 6นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
 • 23:46 → 23:52 ( 6นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
 • 23:52 → 23:58 ( 6นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
 • 23:58 → 00:05 ( 7นาที )
  JR山手線
  ถึง โอซากิ
0:00
 • 00:05 → 00:12 ( 7นาที )
  JR山手線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 00:12 → 00:19 ( 7นาที )
  JR山手線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 00:19 → 00:26 ( 7นาที )
  JR山手線
  ถึง อิเคะบุคุโระ
 • 00:32 → 00:38 ( 6นาที )
  JR山手線
  ถึง อิเคะบุคุโระ