ฮาคาตะ ถึง ชินโทสุ

JR กยูชูรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ซากุระ : 12นาที ~
 • ชุบาเมะ : 12นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:10 → 06:23 ( 13นาที )
  つばめ307号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:43 → 06:55 ( 12นาที )
  つばめ309号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:24 → 07:36 ( 12นาที )
  つばめ311号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:58 → 08:11 ( 13นาที )
  さくら401号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:10 → 08:23 ( 13นาที )
  つばめ313号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:40 → 08:52 ( 12นาที )
  さくら403号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:51 → 09:04 ( 13นาที )
  つばめ315号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:06 → 09:19 ( 13นาที )
  さくら541号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:28 → 09:40 ( 12นาที )
  さくら543号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:36 → 09:48 ( 12นาที )
  つばめ317号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:38 → 10:50 ( 12นาที )
  さくら545号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:47 → 10:59 ( 12นาที )
  つばめ319号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:28 → 11:40 ( 12นาที )
  さくら547号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:36 → 11:49 ( 13นาที )
  つばめ321号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:01 → 12:13 ( 12นาที )
  さくら549号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:01 → 13:13 ( 12นาที )
  さくら551号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:06 → 13:19 ( 13นาที )
  つばめ323号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:36 → 13:48 ( 12นาที )
  さくら405号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:01 → 14:13 ( 12นาที )
  さくら553号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:36 → 14:48 ( 12นาที )
  つばめ325号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:01 → 15:13 ( 12นาที )
  さくら555号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:36 → 15:48 ( 12นาที )
  つばめ327号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:01 → 16:13 ( 12นาที )
  さくら557号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:06 → 16:18 ( 12นาที )
  つばめ329号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:36 → 16:48 ( 12นาที )
  さくら407号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:01 → 17:13 ( 12นาที )
  さくら559号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:06 → 17:18 ( 12นาที )
  つばめ331号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:36 → 17:48 ( 12นาที )
  さくら409号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:01 → 18:13 ( 12นาที )
  さくら561号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:06 → 18:18 ( 12นาที )
  つばめ333号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:36 → 18:48 ( 12นาที )
  つばめ335号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:01 → 19:13 ( 12นาที )
  さくら563号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:36 → 19:48 ( 12นาที )
  つばめ337号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:01 → 20:13 ( 12นาที )
  さくら565号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:06 → 20:18 ( 12นาที )
  つばめ339号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:25 → 20:38 ( 13นาที )
  さくら567号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:36 → 20:48 ( 12นาที )
  つばめ341号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:01 → 21:13 ( 12นาที )
  さくら569号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:45 → 21:57 ( 12นาที )
  つばめ343号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:01 → 22:13 ( 12นาที )
  さくら571号
  ถึง คาโกชิม่าชูโอ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:36 → 22:48 ( 12นาที )
  つばめ345号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
23:00
 • 23:01 → 23:13 ( 12นาที )
  さくら573号
  ถึง คุมาโมโตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket