ฮาคาตะ ถึง เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)

JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • นิจิรีนชีไกอะ : 2โมง 21นาที ~
 • โซนิกกุ : 1โมง 51นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:21 → 08:32 ( 2โมง 11นาที )
  ソニック1号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:00 → 09:22 ( 2โมง 22นาที )
  ソニック3号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:31 → 09:52 ( 2โมง 21นาที )
  にちりんシーガイア5号
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:02 → 10:14 ( 2โมง 12นาที )
  ソニック5号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:20 → 10:33 ( 2โมง 13นาที )
  ソニック7号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:01 → 10:55 ( 1โมง 54นาที )
  ソニック9号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:21 → 11:29 ( 2โมง 8นาที )
  ソニック11号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:00 → 11:54 ( 1โมง 54นาที )
  ソニック13号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:20 → 12:25 ( 2โมง 5นาที )
  ソニック15号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:00 → 12:51 ( 1โมง 51นาที )
  ソニック17号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:20 → 13:26 ( 2โมง 6นาที )
  ソニック19号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:00 → 13:51 ( 1โมง 51นาที )
  ソニック21号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:20 → 14:28 ( 2โมง 8นาที )
  ソニック23号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:00 → 14:52 ( 1โมง 52นาที )
  ソニック25号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:20 → 15:25 ( 2โมง 5นาที )
  ソニック27号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:00 → 15:54 ( 1โมง 54นาที )
  ソニック29号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:20 → 16:26 ( 2โมง 6นาที )
  ソニック31号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:00 → 16:51 ( 1โมง 51นาที )
  ソニック33号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:20 → 17:26 ( 2โมง 6นาที )
  ソニック35号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:00 → 17:53 ( 1โมง 53นาที )
  ソニック37号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:20 → 18:28 ( 2โมง 8นาที )
  ソニック39号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:00 → 18:52 ( 1โมง 52นาที )
  ソニック41号
  ถึง สะอิกิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:20 → 19:26 ( 2โมง 6นาที )
  ソニック43号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:00 → 19:56 ( 1โมง 56นาที )
  ソニック45号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:20 → 20:32 ( 2โมง 12นาที )
  ソニック47号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:00 → 20:56 ( 1โมง 56นาที )
  ソニック49号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:20 → 21:35 ( 2โมง 15นาที )
  ソニック51号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:00 → 22:07 ( 2โมง 7นาที )
  ソニック53号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:20 → 22:29 ( 2โมง 9นาที )
  ソニック55号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:01 → 23:15 ( 2โมง 14นาที )
  ソニック57号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:06 → 00:25 ( 2โมง 19นาที )
  ソニック59号
  ถึง โออิตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket