ฮาคาตะ ถึง นิชิโกกุระ

JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR鹿児島本線快速(門司港-八代) : 1โมง 3นาที ~
 • JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代) : 1โมง 15นาที ~
 • JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ) : 1โมง 22นาที ~
 • JR สายซาซากุริ (สายฟุกุโอกะยูทากะ) : 2โมง 11นาที ~
5:00
 • 05:01 → 06:34 ( 1โมง 33นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 05:22 → 06:48 ( 1โมง 26นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 05:41 → 07:03 ( 1โมง 22นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 05:51 → 07:24 ( 1โมง 33นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
6:00
 • 06:03 → 07:35 ( 1โมง 32นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:25 → 08:36 ( 2โมง 11นาที )
  JR篠栗線〔福北ゆたか線〕
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:36 → 08:02 ( 1โมง 26นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:55 → 08:19 ( 1โมง 24นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:03 → 08:26 ( 1โมง 23นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:14 → 08:43 ( 1โมง 29นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:25 → 09:06 ( 1โมง 41นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:38 → 09:20 ( 1โมง 42นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:45 → 08:50 ( 1โมง 5นาที )
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:59 → 09:34 ( 1โมง 35นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:08 → 09:23 ( 1โมง 15นาที )
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:23 → 10:03 ( 1โมง 40นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:23 → 10:03 ( 1โมง 40นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:35 → 09:54 ( 1โมง 19นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:49 → 09:57 ( 1โมง 8นาที )
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:49 → 09:57 ( 1โมง 8นาที )
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:03 → 10:35 ( 1โมง 32นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:28 → 10:48 ( 1โมง 20นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:46 → 10:54 ( 1โมง 8นาที )
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:09 → 11:28 ( 1โมง 19นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:31 → 11:47 ( 1โมง 16นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:10 → 12:30 ( 1โมง 20นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:32 → 12:48 ( 1โมง 16นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:10 → 13:30 ( 1โมง 20นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:31 → 13:47 ( 1โมง 16นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:10 → 14:30 ( 1โมง 20นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:32 → 14:47 ( 1โมง 15นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:11 → 15:30 ( 1โมง 19นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:31 → 15:47 ( 1โมง 16นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:10 → 16:30 ( 1โมง 20นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:32 → 16:47 ( 1โมง 15นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:10 → 17:29 ( 1โมง 19นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:31 → 17:48 ( 1โมง 17นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:54 → 17:59 ( 1โมง 5นาที )
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:13 → 18:37 ( 1โมง 24นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:32 → 19:13 ( 1โมง 41นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:50 → 18:56 ( 1โมง 6นาที )
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:02 → 19:28 ( 1โมง 26นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:29 → 19:51 ( 1โมง 22นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:29 → 19:51 ( 1โมง 22นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:45 → 19:57 ( 1โมง 12นาที )
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:02 → 20:30 ( 1โมง 28นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:28 → 20:52 ( 1โมง 24นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:50 → 20:57 ( 1โมง 7นาที )
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:02 → 21:41 ( 1โมง 39นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:28 → 21:57 ( 1โมง 29นาที )
  JR鹿児島本線区間快速(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:44 → 22:23 ( 1โมง 39นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:50 → 22:01 ( 1โมง 11นาที )
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:14 → 22:45 ( 1โมง 31นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:30 → 23:05 ( 1โมง 35นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:36 → 22:39 ( 1โมง 3นาที )
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:51 → 23:35 ( 1โมง 44นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:14 → 23:17 ( 1โมง 3นาที )
  JR鹿児島本線快速(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:26 → 23:55 ( 1โมง 29นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
23:00
 • 23:00 → 00:28 ( 1โมง 28นาที )
  JR鹿児島本線(門司港-八代)
  ถึง ท่าเรือโมจิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket