ฮาคาตะ ถึง ฮิโระชิมะ

JR ซันโยรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โนโซมิ : 1โมง 1นาที ~
 • ซากุระ : 1โมง 6นาที ~
 • โคดาม่า : 1โมง 27นาที ~
 • มิซูโฮ : 1โมง 1นาที ~
 • ฮิการิ : 1โมง 6นาที ~
6:00
 • 06:00 → 07:07 ( 1โมง 7นาที )
  のぞみ2号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:07 → 07:38 ( 1โมง 31นาที )
  こだま838号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:21 → 08:01 ( 1โมง 40นาที )
  こだま840号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:36 → 07:42 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ4号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:59 → 08:09 ( 1โมง 10นาที )
  さくら540号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:04 → 08:37 ( 1โมง 33นาที )
  こだま842号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:15 → 08:21 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ6号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:36 → 08:42 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ8号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:49 → 09:37 ( 1โมง 48นาที )
  こだま844号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:53 → 08:55 ( 1โมง 2นาที )
  みずほ600号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:00 → 09:06 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ10号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:15 → 09:17 ( 1โมง 2นาที )
  のぞみ12号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:23 → 09:32 ( 1โมง 9นาที )
  さくら542号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:36 → 09:42 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ14号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:48 → 10:37 ( 1โมง 49นาที )
  こだま846号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:53 → 09:55 ( 1โมง 2นาที )
  みずほ602号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:15 → 10:17 ( 1โมง 2นาที )
  のぞみ16号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:23 → 10:32 ( 1โมง 9นาที )
  さくら544号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:36 → 10:42 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ18号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:49 → 11:37 ( 1โมง 48นาที )
  こだま848号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:53 → 10:55 ( 1โมง 2นาที )
  みずほ604号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:15 → 11:17 ( 1โมง 2นาที )
  のぞみ20号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:23 → 11:32 ( 1โมง 9นาที )
  さくら546号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:36 → 11:42 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ22号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:45 → 11:51 ( 1โมง 6นาที )
  さくら548号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:52 → 12:37 ( 1โมง 45นาที )
  こだま850号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:15 → 12:17 ( 1โมง 2นาที )
  のぞみ24号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:23 → 12:32 ( 1โมง 9นาที )
  さくら550号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:36 → 12:42 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ26号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:48 → 13:37 ( 1โมง 49นาที )
  こだま852号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:53 → 12:55 ( 1โมง 2นาที )
  みずほ606号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:15 → 13:17 ( 1โมง 2นาที )
  のぞみ28号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:23 → 13:32 ( 1โมง 9นาที )
  さくら552号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:36 → 13:42 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ30号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:54 → 14:37 ( 1โมง 43นาที )
  こだま854号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:15 → 14:17 ( 1โมง 2นาที )
  のぞみ32号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:23 → 14:32 ( 1โมง 9นาที )
  さくら554号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:36 → 14:42 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ34号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:54 → 15:37 ( 1โมง 43นาที )
  こだま856号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:15 → 15:17 ( 1โมง 2นาที )
  のぞみ36号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:23 → 15:32 ( 1โมง 9นาที )
  さくら556号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:36 → 15:42 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ38号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:54 → 16:37 ( 1โมง 43นาที )
  こだま858号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:00 → 16:02 ( 1โมง 2นาที )
  のぞみ40号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:15 → 16:21 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ42号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:23 → 16:32 ( 1โมง 9นาที )
  さくら558号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:36 → 16:42 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ44号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:45 → 16:51 ( 1โมง 6นาที )
  さくら560号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:54 → 17:37 ( 1โมง 43นาที )
  こだま860号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:00 → 17:02 ( 1โมง 2นาที )
  のぞみ46号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:15 → 17:21 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ48号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:23 → 17:32 ( 1โมง 9นาที )
  さくら562号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:36 → 17:42 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ50号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:45 → 17:51 ( 1โมง 6นาที )
  さくら564号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:54 → 18:37 ( 1โมง 43นาที )
  こだま862号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:00 → 18:02 ( 1โมง 2นาที )
  のぞみ52号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:15 → 18:17 ( 1โมง 2นาที )
  のぞみ54号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:23 → 18:32 ( 1โมง 9นาที )
  さくら566号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:27 → 19:09 ( 1โมง 42นาที )
  こだま864号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:36 → 18:42 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ56号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:45 → 18:51 ( 1โมง 6นาที )
  さくら568号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:55 → 19:56 ( 2โมง 1นาที )
  こだま866号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:03 → 19:05 ( 1โมง 2นาที )
  のぞみ58号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:18 → 19:20 ( 1โมง 2นาที )
  のぞみ60号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:22 → 19:28 ( 1โมง 6นาที )
  みずほ608号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:36 → 19:42 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ62号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:45 → 19:51 ( 1โมง 6นาที )
  さくら570号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:53 → 20:33 ( 1โมง 40นาที )
  こだま776号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:59 → 20:00 ( 1โมง 1นาที )
  のぞみ64号
  ถึง โตเกียว
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:15 → 20:16 ( 1โมง 1นาที )
  みずほ610号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:25 → 20:57 ( 1โมง 32นาที )
  こだま870号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:30 → 20:36 ( 1โมง 6นาที )
  のぞみ270号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:48 → 20:49 ( 1โมง 1นาที )
  みずほ612号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:01 → 21:02 ( 1โมง 1นาที )
  のぞみ272号
  ถึง นาโกย่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:18 → 21:24 ( 1โมง 6นาที )
  さくら572号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:32 → 22:07 ( 1โมง 35นาที )
  こだま874号
  ถึง โอคายาม่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:52 → 21:58 ( 1โมง 6นาที )
  ひかり592号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:09 → 22:11 ( 1โมง 2นาที )
  みずほ614号
  ถึง ชินโอซากะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:30 → 22:57 ( 1โมง 27นาที )
  こだま876号
  ถึง ฟุกุยามะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:52 → 23:01 ( 1โมง 9นาที )
  さくら406号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket