อุเมดะ (สายฮันคิว) ถึง โฮทารุกะอิเกะ

ฮันคิวสายหลักทาคาราซูกะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 阪急宝塚線急行 : 13นาที ~
 • 阪急宝塚線 : 19นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:00 → 05:19 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 05:20 → 05:39 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 05:40 → 05:59 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ทาการะสูกะ
6:00
 • 06:00 → 06:19 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 06:13 → 06:32 ( 19นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 06:24 → 06:46 ( 22นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง อิเกะดะ (โอซากะ)
 • 06:30 → 06:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 06:32 → 06:52 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 06:39 → 07:01 ( 22นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 06:45 → 06:59 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 06:48 → 07:10 ( 22นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง อิเกะดะ (โอซากะ)
 • 06:54 → 07:08 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 06:59 → 07:22 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
7:00
 • 07:03 → 07:18 ( 15นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 07:06 → 07:31 ( 25นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง อิเกะดะ (โอซากะ)
 • 07:10 → 07:24 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 07:14 → 07:37 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 07:19 → 07:34 ( 15นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 07:24 → 07:49 ( 25นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง อิเกะดะ (โอซากะ)
 • 07:28 → 07:44 ( 16นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 07:33 → 07:56 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 07:37 → 07:51 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 07:42 → 08:06 ( 24นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง อิเกะดะ (โอซากะ)
 • 07:45 → 08:01 ( 16นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 07:49 → 08:12 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 07:53 → 08:09 ( 16นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 07:54 → 08:14 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง อิเกะดะ (โอซากะ)
 • 07:57 → 08:22 ( 25นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
8:00
 • 08:01 → 08:17 ( 16นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 08:05 → 08:28 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 08:09 → 08:24 ( 15นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 08:11 → 08:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
 • 08:14 → 08:39 ( 25นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 08:18 → 08:33 ( 15นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 08:22 → 08:45 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 08:26 → 08:41 ( 15นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 08:28 → 08:48 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 08:31 → 08:55 ( 24นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 08:35 → 08:50 ( 15นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 08:39 → 09:02 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 08:43 → 08:58 ( 15นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 08:44 → 09:04 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 08:48 → 09:12 ( 24นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 08:52 → 09:06 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 08:56 → 09:19 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
9:00
 • 09:00 → 09:14 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 09:01 → 09:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 09:05 → 09:28 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 09:10 → 09:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 09:11 → 09:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 09:20 → 09:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 09:21 → 09:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 09:30 → 09:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 09:31 → 09:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 09:40 → 09:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 09:41 → 10:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 09:50 → 10:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 09:51 → 10:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
10:00
 • 10:00 → 10:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 10:01 → 10:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 10:10 → 10:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 10:11 → 10:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 10:20 → 10:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 10:21 → 10:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 10:30 → 10:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 10:31 → 10:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 10:40 → 10:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 10:41 → 11:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 10:50 → 11:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 10:51 → 11:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
11:00
 • 11:00 → 11:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 11:01 → 11:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 11:10 → 11:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 11:11 → 11:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 11:20 → 11:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 11:21 → 11:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 11:30 → 11:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 11:31 → 11:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 11:40 → 11:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 11:41 → 12:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 11:50 → 12:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 11:51 → 12:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
12:00
 • 12:00 → 12:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 12:01 → 12:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 12:10 → 12:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 12:11 → 12:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 12:20 → 12:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 12:21 → 12:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 12:30 → 12:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 12:31 → 12:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 12:40 → 12:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 12:41 → 13:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 12:50 → 13:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 12:51 → 13:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
13:00
 • 13:00 → 13:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 13:01 → 13:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 13:10 → 13:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 13:11 → 13:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 13:20 → 13:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 13:21 → 13:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 13:30 → 13:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 13:31 → 13:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 13:40 → 13:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 13:41 → 14:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 13:50 → 14:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 13:51 → 14:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
14:00
 • 14:00 → 14:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 14:01 → 14:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 14:10 → 14:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 14:11 → 14:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 14:20 → 14:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 14:21 → 14:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 14:30 → 14:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 14:31 → 14:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 14:40 → 14:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 14:41 → 15:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 14:50 → 15:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 14:51 → 15:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
15:00
 • 15:00 → 15:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 15:01 → 15:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 15:10 → 15:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 15:11 → 15:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 15:20 → 15:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 15:21 → 15:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 15:30 → 15:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 15:31 → 15:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 15:40 → 15:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 15:41 → 16:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 15:50 → 16:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 15:51 → 16:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
16:00
 • 16:00 → 16:13 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 16:01 → 16:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 16:10 → 16:23 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 16:11 → 16:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 16:20 → 16:33 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 16:21 → 16:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 16:30 → 16:43 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 16:31 → 16:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 16:40 → 16:53 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 16:41 → 17:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 16:50 → 17:03 ( 13นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 16:51 → 17:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
17:00
 • 17:00 → 17:14 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 17:01 → 17:22 ( 21นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 17:10 → 17:24 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 17:11 → 17:32 ( 21นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 17:20 → 17:34 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 17:21 → 17:42 ( 21นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 17:30 → 17:44 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 17:31 → 17:52 ( 21นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
 • 17:34 → 17:56 ( 22นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 17:40 → 17:54 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 17:41 → 18:04 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
 • 17:47 → 18:01 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 17:50 → 18:06 ( 16นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 17:51 → 18:14 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
18:00
 • 18:00 → 18:16 ( 16นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 18:01 → 18:24 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
 • 18:07 → 18:21 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 18:10 → 18:26 ( 16นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 18:11 → 18:34 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
 • 18:20 → 18:36 ( 16นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 18:21 → 18:44 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
 • 18:27 → 18:41 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 18:30 → 18:46 ( 16นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 18:31 → 18:54 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
 • 18:40 → 18:56 ( 16นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 18:41 → 19:04 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
 • 18:47 → 19:01 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 18:50 → 19:06 ( 16นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 18:51 → 19:14 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
19:00
 • 19:00 → 19:16 ( 16นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 19:01 → 19:24 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
 • 19:07 → 19:21 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 19:10 → 19:26 ( 16นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 19:11 → 19:34 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
 • 19:20 → 19:36 ( 16นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 19:21 → 19:44 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 19:27 → 19:41 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 19:30 → 19:46 ( 16นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 19:31 → 19:54 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 19:40 → 19:57 ( 17นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 19:41 → 20:04 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 19:47 → 20:01 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 19:50 → 20:07 ( 17นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 19:51 → 20:14 ( 23นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง อิเกะดะ (โอซากะ)
20:00
 • 20:00 → 20:16 ( 16นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 20:01 → 20:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 20:10 → 20:24 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 20:11 → 20:31 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 20:20 → 20:34 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 20:21 → 20:41 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 20:30 → 20:44 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 20:31 → 20:51 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 20:40 → 20:54 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 20:41 → 21:01 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 20:50 → 21:04 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 20:51 → 21:11 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
21:00
 • 21:00 → 21:14 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 21:01 → 21:22 ( 21นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 21:12 → 21:26 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 21:13 → 21:33 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 21:24 → 21:38 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 21:25 → 21:45 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 21:36 → 21:50 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 21:37 → 21:57 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 21:48 → 22:02 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 21:49 → 22:09 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
22:00
 • 22:00 → 22:14 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 22:01 → 22:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 22:12 → 22:26 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 22:13 → 22:33 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 22:24 → 22:38 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 22:25 → 22:45 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 22:36 → 22:50 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 22:37 → 22:57 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 22:48 → 23:02 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 22:49 → 23:09 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
23:00
 • 23:00 → 23:14 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 23:01 → 23:21 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 23:10 → 23:34 ( 24นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 23:15 → 23:29 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 23:20 → 23:40 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 23:30 → 23:44 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 23:35 → 23:55 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 23:45 → 23:59 ( 14นาที )
  阪急宝塚線急行
  ถึง ทาการะสูกะ
 • 23:50 → 00:10 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
0:00
 • 00:00 → 00:20 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 00:10 → 00:30 ( 20นาที )
  阪急宝塚線
  ถึง ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ