นิฮงบาชิ (โตเกียว) ถึง อาซากุสะ

รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • รถไฟใต้ดินโทเอ สายอาซากูซะ : 8นาที ~
 • 都営浅草線エアポート快特 : 6นาที ~
 • 都営浅草線特急 : 8นาที ~
 • 都営浅草線快速 : 8นาที ~
 • 都営浅草線アクセス特急 : 8นาที ~
5:00
 • 05:11 → 05:19 ( 8นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 05:24 → 05:32 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 05:33 → 05:41 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 05:43 → 05:52 ( 9นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 05:54 → 06:02 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
6:00
 • 06:02 → 06:10 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 06:12 → 06:20 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 06:21 → 06:30 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 06:31 → 06:39 ( 8นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 06:39 → 06:47 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 06:45 → 06:53 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 06:51 → 06:59 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 06:57 → 07:06 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
7:00
 • 07:02 → 07:10 ( 8นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 07:07 → 07:16 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 07:13 → 07:21 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 07:19 → 07:27 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 07:23 → 07:32 ( 9นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 07:28 → 07:36 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 07:33 → 07:41 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 07:38 → 07:46 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 07:43 → 07:52 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 07:48 → 07:57 ( 9นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 07:53 → 08:01 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 07:58 → 08:06 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
8:00
 • 08:02 → 08:10 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 08:07 → 08:16 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 08:12 → 08:20 ( 8นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 08:17 → 08:26 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 08:22 → 08:31 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 08:27 → 08:36 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 08:32 → 08:41 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 08:37 → 08:46 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 08:42 → 08:51 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 08:48 → 08:56 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 08:53 → 09:01 ( 8นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 08:58 → 09:06 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
9:00
 • 09:03 → 09:11 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 09:08 → 09:16 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 09:12 → 09:21 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 09:16 → 09:24 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 09:19 → 09:28 ( 9นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง เคเซซากุระ
 • 09:23 → 09:31 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 09:28 → 09:36 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 09:32 → 09:41 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 09:37 → 09:45 ( 8นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 09:42 → 09:51 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 09:48 → 09:56 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 09:53 → 10:02 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
10:00
 • 10:00 → 10:08 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 10:04 → 10:12 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 10:09 → 10:17 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 10:14 → 10:20 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 10:19 → 10:28 ( 9นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 10:24 → 10:32 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 10:29 → 10:37 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 10:34 → 10:42 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 10:39 → 10:47 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 10:44 → 10:52 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 10:49 → 10:57 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 10:54 → 11:00 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 10:59 → 11:07 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
11:00
 • 11:04 → 11:12 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 11:10 → 11:18 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 11:14 → 11:22 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 11:19 → 11:27 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 11:24 → 11:32 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 11:29 → 11:37 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 11:34 → 11:40 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 11:39 → 11:47 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 11:44 → 11:52 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 11:49 → 11:57 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 11:54 → 12:02 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 11:59 → 12:07 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
12:00
 • 12:04 → 12:12 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 12:09 → 12:17 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 12:14 → 12:20 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 12:19 → 12:27 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 12:24 → 12:32 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 12:29 → 12:37 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 12:34 → 12:42 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 12:39 → 12:47 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 12:44 → 12:52 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 12:49 → 12:57 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 12:54 → 13:00 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 12:59 → 13:07 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
13:00
 • 13:04 → 13:12 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 13:09 → 13:17 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 13:14 → 13:22 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 13:19 → 13:27 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 13:24 → 13:32 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 13:29 → 13:37 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 13:34 → 13:40 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 13:39 → 13:47 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 13:44 → 13:52 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 13:49 → 13:57 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 13:54 → 14:02 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 13:59 → 14:07 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
14:00
 • 14:04 → 14:12 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 14:09 → 14:17 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 14:14 → 14:20 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 14:19 → 14:27 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 14:24 → 14:32 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 14:29 → 14:37 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 14:34 → 14:42 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 14:39 → 14:47 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 14:44 → 14:52 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 14:49 → 14:57 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 14:54 → 15:00 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 14:59 → 15:07 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
15:00
 • 15:04 → 15:12 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 15:09 → 15:17 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 15:14 → 15:22 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 15:19 → 15:27 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 15:24 → 15:32 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 15:29 → 15:37 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 15:34 → 15:40 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 15:39 → 15:47 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 15:44 → 15:52 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 15:49 → 15:57 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 15:54 → 16:02 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 15:59 → 16:07 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
16:00
 • 16:04 → 16:12 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 16:09 → 16:17 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 16:14 → 16:20 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 16:19 → 16:27 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 16:24 → 16:32 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 16:29 → 16:37 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 16:34 → 16:42 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 16:39 → 16:47 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 16:44 → 16:52 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 16:49 → 16:57 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 16:54 → 17:00 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 16:59 → 17:07 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
17:00
 • 17:04 → 17:12 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 17:09 → 17:17 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 17:14 → 17:22 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 17:19 → 17:27 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 17:24 → 17:32 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 17:29 → 17:37 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 17:34 → 17:40 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 17:39 → 17:47 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 17:44 → 17:52 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 17:49 → 17:57 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง อาโอโตะ
 • 17:54 → 18:02 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 17:59 → 18:07 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
18:00
 • 18:04 → 18:12 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 18:09 → 18:17 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 18:14 → 18:20 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 18:19 → 18:27 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 18:24 → 18:32 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 18:29 → 18:37 ( 8นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 18:34 → 18:42 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 18:39 → 18:47 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 18:44 → 18:52 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 18:49 → 18:57 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 18:54 → 19:00 ( 6นาที )
  都営浅草線エアポート快特
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 18:59 → 19:07 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง สนามบินนาริตะ
19:00
 • 19:04 → 19:12 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 19:09 → 19:17 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 19:14 → 19:22 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 19:19 → 19:27 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง เคเซซากุระ
 • 19:24 → 19:32 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 19:29 → 19:37 ( 8นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 19:34 → 19:42 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 19:39 → 19:47 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 19:44 → 19:52 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 19:47 → 19:55 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 19:52 → 20:00 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 19:57 → 20:05 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
20:00
 • 20:02 → 20:10 ( 8นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 20:07 → 20:15 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 20:12 → 20:20 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 20:17 → 20:25 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง เคเซนาริตะ
 • 20:22 → 20:30 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 20:27 → 20:35 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 20:32 → 20:40 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 20:37 → 20:45 ( 8นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 20:42 → 20:50 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 20:47 → 20:55 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 20:52 → 21:00 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 20:57 → 21:05 ( 8นาที )
  都営浅草線快速
  ถึง เคเซซากุระ
21:00
 • 21:02 → 21:10 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 21:07 → 21:15 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
 • 21:12 → 21:20 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 21:17 → 21:25 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 21:23 → 21:31 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 21:32 → 21:40 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 21:42 → 21:50 ( 8นาที )
  都営浅草線アクセス特急
  ถึง สนามบินนาริตะ
 • 21:52 → 22:00 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 21:57 → 22:05 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
22:00
 • 22:03 → 22:11 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 22:08 → 22:17 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินไซมากิโนะฮาระ
 • 22:14 → 22:22 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 22:22 → 22:31 ( 9นาที )
  都営浅草線特急
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 22:33 → 22:41 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 22:45 → 22:53 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 22:54 → 23:02 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
23:00
 • 23:05 → 23:13 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อาโอโตะ
 • 23:16 → 23:24 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
 • 23:25 → 23:33 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 23:34 → 23:42 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 23:46 → 23:54 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง อินบะนิฮนอิได
0:00
 • 00:00 → 00:08 ( 8นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ
 • 00:14 → 00:23 ( 9นาที )
  都営浅草線
  ถึง เคเซทาคาซาโกะ