ฮิเนโนะ ถึง เท็นโนจิ

JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 関空快速 : 33นาที ~
 • คุโรชิโอะ : 23นาที ~
 • JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ) : 57นาที ~
 • JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山) : 35นาที ~
 • 紀州路快速 : 33นาที ~
 • JR阪和線快速(天王寺-和歌山) : 35นาที ~
 • JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山) : 49นาที ~
 • ฮารุกะ : 27นาที ~
4:00
 • 04:35 → 05:32 ( 57นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
5:00
 • 05:03 → 06:04 ( 1โมง 1นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 05:19 → 06:26 ( 1โมง 7นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 05:28 → 06:08 ( 40นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 05:31 → 06:42 ( 1โมง 11นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 05:34 → 06:00 ( 26นาที )
  くろしお2号
  ถึง ชินโอซากะ
 • 05:41 → 06:53 ( 1โมง 12นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 05:47 → 06:22 ( 35นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 05:52 → 07:04 ( 1โมง 12นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 05:59 → 06:54 ( 55นาที )
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
6:00
 • 06:01 → 06:36 ( 35นาที )
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:08 → 07:35 ( 1โมง 27นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:10 → 06:47 ( 37นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:18 → 07:46 ( 1โมง 28นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:21 → 06:56 ( 35นาที )
  くろしお4号
  ถึง ชินโอซากะ
 • 06:23 → 07:05 ( 42นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:30 → 07:10 ( 40นาที )
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:35 → 08:03 ( 1โมง 28นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:38 → 07:24 ( 46นาที )
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:41 → 07:20 ( 39นาที )
  はるか2号
  ถึง เกียวโต
 • 06:45 → 07:30 ( 45นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:49 → 08:10 ( 1โมง 21นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:54 → 07:36 ( 42นาที )
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:54 → 07:36 ( 42นาที )
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:56 → 08:16 ( 1โมง 20นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
7:00
 • 07:04 → 07:48 ( 44นาที )
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:07 → 08:22 ( 1โมง 15นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:11 → 07:44 ( 33นาที )
  くろしお6号
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:17 → 08:00 ( 43นาที )
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:20 → 08:33 ( 1โมง 13นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:27 → 08:12 ( 45นาที )
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 07:27 → 08:12 ( 45นาที )
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 07:31 → 09:01 ( 1โมง 30นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:36 → 08:08 ( 32นาที )
  はるか4号
  ถึง เกียวโต
 • 07:37 → 08:18 ( 41นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:45 → 08:24 ( 39นาที )
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 07:45 → 08:24 ( 39นาที )
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 07:49 → 09:15 ( 1โมง 26นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:52 → 08:30 ( 38นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:59 → 08:36 ( 37นาที )
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 07:59 → 08:36 ( 37นาที )
  JR阪和線直通快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
8:00
 • 08:05 → 08:40 ( 35นาที )
  はるか6号
  ถึง เกียวโต
 • 08:06 → 09:30 ( 1โมง 24นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:09 → 08:46 ( 37นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:18 → 08:55 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:18 → 08:55 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:22 → 09:17 ( 55นาที )
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:26 → 09:04 ( 38นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:30 → 08:59 ( 29นาที )
  くろしお8号
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:33 → 09:10 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:33 → 09:10 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:39 → 09:32 ( 53นาที )
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:48 → 09:25 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:48 → 09:25 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:50 → 09:18 ( 28นาที )
  はるか8号
  ถึง เกียวโต
 • 08:56 → 09:47 ( 51นาที )
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
9:00
 • 09:04 → 09:34 ( 30นาที )
  くろしお10号
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:06 → 09:40 ( 34นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:06 → 09:40 ( 34นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:18 → 09:55 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:18 → 09:55 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:20 → 09:48 ( 28นาที )
  はるか10号
  ถึง เกียวโต
 • 09:27 → 10:16 ( 49นาที )
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:33 → 10:10 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:33 → 10:10 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:41 → 10:31 ( 50นาที )
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:47 → 10:25 ( 38นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:47 → 10:25 ( 38นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:51 → 10:18 ( 27นาที )
  はるか12号
  ถึง เกียวโต
 • 09:56 → 10:46 ( 50นาที )
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
10:00
 • 10:03 → 10:40 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:03 → 10:40 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:09 → 10:33 ( 24นาที )
  くろしお12号
  ถึง เกียวโต
 • 10:10 → 11:01 ( 51นาที )
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:18 → 10:55 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:18 → 10:55 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:33 → 11:10 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:33 → 11:10 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:48 → 11:25 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:48 → 11:25 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
11:00
 • 11:03 → 11:40 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:03 → 11:40 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:08 → 11:33 ( 25นาที )
  くろしお14号
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:18 → 11:55 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:18 → 11:55 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:33 → 12:10 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:33 → 12:10 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:48 → 12:25 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:48 → 12:25 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
12:00
 • 12:03 → 12:40 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:03 → 12:40 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:08 → 12:33 ( 25นาที )
  くろしお16号
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:18 → 12:55 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:18 → 12:55 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:35 → 13:10 ( 35นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:35 → 13:10 ( 35นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:48 → 13:25 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:48 → 13:25 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
13:00
 • 13:03 → 13:40 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:03 → 13:40 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:18 → 13:55 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:18 → 13:55 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:35 → 14:10 ( 35นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:35 → 14:10 ( 35นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:48 → 14:25 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:48 → 14:25 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
14:00
 • 14:03 → 14:40 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:03 → 14:40 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:08 → 14:33 ( 25นาที )
  くろしお20号
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:18 → 14:55 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:18 → 14:55 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:35 → 15:10 ( 35นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:35 → 15:10 ( 35นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:48 → 15:25 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:48 → 15:25 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
15:00
 • 15:03 → 15:40 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:03 → 15:40 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:08 → 15:33 ( 25นาที )
  くろしお22号
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:18 → 15:55 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:18 → 15:55 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:26 → 16:16 ( 50นาที )
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:33 → 16:10 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:33 → 16:10 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:41 → 16:32 ( 51นาที )
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:48 → 16:25 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:48 → 16:25 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:51 → 16:47 ( 56นาที )
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
16:00
 • 16:02 → 16:40 ( 38นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:02 → 16:40 ( 38นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:06 → 17:02 ( 56นาที )
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:08 → 16:33 ( 25นาที )
  くろしお24号
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:18 → 16:55 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:18 → 16:55 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:25 → 17:15 ( 50นาที )
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:32 → 17:10 ( 38นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:32 → 17:10 ( 38นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:40 → 17:30 ( 50นาที )
  JR阪和線区間快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:47 → 17:25 ( 38นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:47 → 17:25 ( 38นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
17:00
 • 17:02 → 17:40 ( 38นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:02 → 17:40 ( 38นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:06 → 17:45 ( 39นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:08 → 17:33 ( 25นาที )
  くろしお26号
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:17 → 17:55 ( 38นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:17 → 17:55 ( 38นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:21 → 18:00 ( 39นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:32 → 18:10 ( 38นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:32 → 18:10 ( 38นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:35 → 18:15 ( 40นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:47 → 18:25 ( 38นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:47 → 18:25 ( 38นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:49 → 19:13 ( 1โมง 24นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
18:00
 • 18:00 → 18:40 ( 40นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:00 → 18:40 ( 40นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:08 → 18:32 ( 24นาที )
  くろしお28号
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:14 → 18:55 ( 41นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:14 → 18:55 ( 41นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:20 → 19:00 ( 40นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:30 → 19:08 ( 38นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:30 → 19:08 ( 38นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:36 → 19:15 ( 39นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:47 → 19:23 ( 36นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:47 → 19:23 ( 36นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:50 → 19:30 ( 40นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
19:00
 • 19:02 → 19:38 ( 36นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:02 → 19:38 ( 36นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:05 → 19:44 ( 39นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:09 → 19:32 ( 23นาที )
  くろしお32号
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:17 → 19:53 ( 36นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:17 → 19:53 ( 36นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:20 → 19:59 ( 39นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:32 → 20:08 ( 36นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:32 → 20:08 ( 36นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:40 → 20:15 ( 35นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:47 → 20:23 ( 36นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:47 → 20:23 ( 36นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:50 → 20:29 ( 39นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
20:00
 • 20:02 → 20:38 ( 36นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:02 → 20:38 ( 36นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:05 → 20:44 ( 39นาที )
  JR阪和線快速(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:17 → 20:55 ( 38นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:17 → 20:55 ( 38นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:32 → 21:07 ( 35นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:32 → 21:07 ( 35นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:51 → 21:28 ( 37นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:51 → 21:28 ( 37นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
21:00
 • 21:02 → 21:38 ( 36นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 21:02 → 21:38 ( 36นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 21:17 → 21:53 ( 36นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 21:17 → 21:53 ( 36นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 21:23 → 21:47 ( 24นาที )
  くろしお36号
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:25 → 22:34 ( 1โมง 9นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 21:38 → 22:11 ( 33นาที )
  紀州路快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 21:38 → 22:11 ( 33นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 21:54 → 22:27 ( 33นาที )
  紀州路快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 21:54 → 22:27 ( 33นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
22:00
 • 22:02 → 23:20 ( 1โมง 18นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 22:05 → 22:38 ( 33นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 22:20 → 23:35 ( 1โมง 15นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 22:27 → 23:00 ( 33นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 22:27 → 23:00 ( 33นาที )
  紀州路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 22:43 → 23:16 ( 33นาที )
  紀州路快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 22:43 → 23:16 ( 33นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 22:48 → 23:51 ( 1โมง 3นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
23:00
 • 23:03 → 23:36 ( 33นาที )
  関空快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 23:07 → 00:10 ( 1โมง 3นาที )
  JR阪和線(天王寺-和歌山)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 23:23 → 23:56 ( 33นาที )
  紀州路快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 23:23 → 23:56 ( 33นาที )
  関空快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)