มินามิมิยาซากิ ถึง มิยาซากิ

JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ฮยูกะ : 3นาที ~
 • นิจิริน : 3นาที ~
 • คิริชิม่า : 3นาที ~
 • JR สายหลักนปโป(ไซกิ-คาโกชิม่า) : 3นาที ~
 • JR นิจินันเส้น : 3นาที ~
 • นิจิรีนชีไกอะ : 4นาที ~
 • 日南マリーン号 : 4นาที ~
5:00
 • 05:47 → 05:50 ( 3นาที )
  にちりん2号
  ถึง โออิตะ
 • 05:57 → 06:00 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง โนเบะโอกะ
6:00
 • 06:06 → 06:09 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 06:23 → 06:26 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง ทาคานาเบะ
 • 06:26 → 06:30 ( 4นาที )
  JR日南線
  ถึง มิยาซากิ
 • 06:46 → 06:49 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 06:50 → 06:54 ( 4นาที )
  にちりん4号
  ถึง โออิตะ
7:00
 • 07:00 → 07:03 ( 3นาที )
  JR日南線
  ถึง มิยาซากิ
 • 07:32 → 07:35 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง ทาคานาเบะ
 • 07:40 → 07:44 ( 4นาที )
  JR日南線
  ถึง มิยาซากิ
 • 07:55 → 07:58 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง ศาลเจ้ามิยาซากิ
8:00
 • 08:06 → 08:09 ( 3นาที )
  きりしま2号
  ถึง มิยาซากิ
 • 08:19 → 08:22 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 08:39 → 08:42 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง ซาโดะวาระ
 • 08:56 → 08:59 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง มิยาซากิ
9:00
 • 09:29 → 09:33 ( 4นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 09:58 → 10:01 ( 3นาที )
  きりしま4号
  ถึง มิยาซากิ
10:00
 • 10:05 → 10:08 ( 3นาที )
  JR日南線
  ถึง มิยาซากิ
 • 10:24 → 10:28 ( 4นาที )
  にちりん8号
  ถึง โออิตะ
 • 10:36 → 10:40 ( 4นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง มิยาซากิ
 • 10:46 → 10:49 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 10:54 → 10:57 ( 3นาที )
  きりしま6号
  ถึง มิยาซากิ
11:00
 • 11:02 → 11:06 ( 4นาที )
  JR日南線
  ถึง มิยาซากิ
 • 11:18 → 11:22 ( 4นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง มิยาซากิ
 • 11:32 → 11:35 ( 3นาที )
  ひゅうが2号
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 11:35 → 11:38 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง มิยาซากิ
 • 11:52 → 11:55 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง โนเบะโอกะ
12:00
 • 12:08 → 12:12 ( 4นาที )
  きりしま8号
  ถึง มิยาซากิ
 • 12:12 → 12:16 ( 4นาที )
  JR日南線
  ถึง มิยาซากิ
 • 12:21 → 12:24 ( 3นาที )
  にちりん10号
  ถึง โออิตะ
 • 12:34 → 12:38 ( 4นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง มิยาซากิ
 • 12:51 → 12:55 ( 4นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง มิยาซากิ
13:00
 • 13:15 → 13:19 ( 4นาที )
  ひゅうが4号
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 13:27 → 13:30 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง มิยาซากิ
 • 13:42 → 13:45 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 13:59 → 14:02 ( 3นาที )
  きりしま10号
  ถึง มิยาซากิ
14:00
 • 14:11 → 14:15 ( 4นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง มิยาซากิ
 • 14:23 → 14:26 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง มิยาซากิ
 • 14:31 → 14:35 ( 4นาที )
  にちりん12号
  ถึง โออิตะ
 • 14:45 → 14:48 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง โนเบะโอกะ
15:00
 • 15:08 → 15:11 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง ฮยูกะชินโทมิ
 • 15:24 → 15:27 ( 3นาที )
  ひゅうが6号
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 15:40 → 15:43 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง โนเบะโอกะ
16:00
 • 16:07 → 16:10 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง มิยาซากิ
 • 16:18 → 16:21 ( 3นาที )
  きりしま12号
  ถึง มิยาซากิ
 • 16:32 → 16:36 ( 4นาที )
  にちりんシーガイア14号
  ถึง ฮาคาตะ
 • 16:40 → 16:43 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง ทาคานาเบะ
 • 16:51 → 16:54 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง โนเบะโอกะ
17:00
 • 17:25 → 17:29 ( 4นาที )
  にちりん16号
  ถึง โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
 • 17:42 → 17:45 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 17:45 → 17:49 ( 4นาที )
  JR日南線
  ถึง มิยาซากิ
18:00
 • 18:12 → 18:16 ( 4นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง ฮยูกะชินโทมิ
 • 18:24 → 18:28 ( 4นาที )
  きりしま14号
  ถึง มิยาซากิ
 • 18:28 → 18:31 ( 3นาที )
  ひゅうが8号
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 18:47 → 18:50 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 18:55 → 18:59 ( 4นาที )
  日南マリーン号
  ถึง มิยาซากิ
19:00
 • 19:21 → 19:24 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง มิยาซากิ
 • 19:25 → 19:28 ( 3นาที )
  ひゅうが10号
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 19:35 → 19:39 ( 4นาที )
  JR日南線
  ถึง มิยาซากิ
 • 19:44 → 19:48 ( 4นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง โนเบะโอกะ
20:00
 • 20:02 → 20:05 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง มิยาซากิ
 • 20:27 → 20:30 ( 3นาที )
  ひゅうが12号
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 20:40 → 20:44 ( 4นาที )
  きりしま16号
  ถึง มิยาซากิ
 • 20:49 → 20:53 ( 4นาที )
  JR日南線
  ถึง มิยาซากิ
 • 20:53 → 20:56 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง มิยาซากิ
21:00
 • 21:26 → 21:30 ( 4นาที )
  ひゅうが14号
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 21:31 → 21:34 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง มิยาซากิ
 • 21:53 → 21:56 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง โนเบะโอกะ
22:00
 • 22:33 → 22:36 ( 3นาที )
  きりしま18号
  ถึง มิยาซากิ
 • 22:37 → 22:41 ( 4นาที )
  ひゅうが16号
  ถึง โนเบะโอกะ
 • 22:49 → 22:52 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง โนเบะโอกะ
23:00
 • 23:26 → 23:29 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง ทาคานาเบะ
 • 23:36 → 23:39 ( 3นาที )
  JR日豊本線(佐伯-鹿児島)
  ถึง มิยาซากิ