นาระ ถึง คาชิวาระ (โอซากะ)

JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ) : 27นาที ~
4:00
 • 04:50 → 05:18 ( 28นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
5:00
 • 05:10 → 05:39 ( 29นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 05:25 → 05:53 ( 28นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 05:40 → 06:08 ( 28นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
8:00
 • 08:07 → 08:38 ( 31นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
22:00
 • 22:10 → 22:39 ( 29นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 22:51 → 23:20 ( 29นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
23:00
 • 23:30 → 23:57 ( 27นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ