นาระ ถึง เท็นโนจิ

JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ) : 45นาที ~
 • らくラクやまと : 40นาที ~
 • JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波) : 34นาที ~
 • JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波) : 34นาที ~
 • 大和路快速 : 33นาที ~
4:00
 • 04:50 → 05:36 ( 46นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
5:00
 • 05:10 → 05:56 ( 46นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 05:25 → 06:12 ( 47นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 05:40 → 06:27 ( 47นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 05:48 → 06:40 ( 52นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 05:58 → 06:32 ( 34นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
6:00
 • 06:07 → 07:06 ( 59นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 06:24 → 07:00 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 06:30 → 07:25 ( 55นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 06:36 → 07:16 ( 40นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:48 → 07:28 ( 40นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:55 → 07:33 ( 38นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 06:59 → 07:40 ( 41นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
7:00
 • 07:10 → 07:52 ( 42นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 07:16 → 07:56 ( 40นาที )
  らくラクやまと
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:20 → 07:58 ( 38นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 07:24 → 08:04 ( 40นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:36 → 08:16 ( 40นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 07:48 → 08:28 ( 40นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
8:00
 • 08:00 → 08:37 ( 37นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 08:15 → 08:52 ( 37นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 08:31 → 09:06 ( 35นาที )
  大和路快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 08:45 → 09:20 ( 35นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
9:00
 • 09:00 → 09:34 ( 34นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:15 → 09:49 ( 34นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:30 → 10:04 ( 34นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:45 → 10:18 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
10:00
 • 10:00 → 10:33 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:15 → 10:48 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:30 → 11:03 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:45 → 11:18 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
11:00
 • 11:00 → 11:33 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:15 → 11:48 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:30 → 12:03 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:45 → 12:18 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
12:00
 • 12:00 → 12:33 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:15 → 12:48 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:30 → 13:03 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:45 → 13:18 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
13:00
 • 13:00 → 13:33 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:15 → 13:48 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:30 → 14:03 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:45 → 14:18 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
14:00
 • 14:00 → 14:33 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:15 → 14:48 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:30 → 15:03 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:45 → 15:18 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
15:00
 • 15:00 → 15:33 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:15 → 15:48 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:30 → 16:03 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:45 → 16:18 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
16:00
 • 16:00 → 16:33 ( 33นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:10 → 16:46 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:25 → 17:01 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:39 → 17:16 ( 37นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:55 → 17:31 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
17:00
 • 17:10 → 17:46 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:25 → 18:01 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:40 → 18:16 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:55 → 18:31 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
18:00
 • 18:03 → 18:39 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 18:10 → 18:46 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:25 → 19:01 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:33 → 19:09 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 18:40 → 19:16 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:55 → 19:31 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
19:00
 • 19:10 → 19:46 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 19:25 → 20:01 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:40 → 20:16 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 19:55 → 20:31 ( 36นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
20:00
 • 20:10 → 20:44 ( 34นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 20:30 → 21:04 ( 34นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 20:50 → 21:24 ( 34นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
21:00
 • 21:10 → 21:44 ( 34นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 21:29 → 22:04 ( 35นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 21:50 → 22:24 ( 34นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
22:00
 • 22:10 → 22:44 ( 34นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 22:40 → 23:26 ( 46นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
23:00
 • 23:09 → 23:56 ( 47นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 23:30 → 00:15 ( 45นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ