นาระ ถึง ชินอิมามิยะ

JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ) : 49นาที ~
 • JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波) : 37นาที ~
 • JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波) : 37นาที ~
 • 大和路快速 : 38นาที ~
4:00
 • 04:50 → 05:39 ( 49นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
5:00
 • 05:10 → 06:00 ( 50นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 05:25 → 06:15 ( 50นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 05:40 → 06:30 ( 50นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 05:48 → 06:44 ( 56นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 05:58 → 06:35 ( 37นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
6:00
 • 06:07 → 07:09 ( 1โมง 2นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 06:24 → 07:03 ( 39นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 06:30 → 07:29 ( 59นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 06:36 → 07:19 ( 43นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:48 → 07:31 ( 43นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:55 → 07:37 ( 42นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 06:59 → 07:43 ( 44นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
7:00
 • 07:10 → 07:56 ( 46นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 07:20 → 08:01 ( 41นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 07:24 → 08:07 ( 43นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:36 → 08:20 ( 44นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 07:48 → 08:31 ( 43นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
8:00
 • 08:00 → 08:42 ( 42นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 08:15 → 08:55 ( 40นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 08:31 → 09:09 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 08:45 → 09:24 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
9:00
 • 09:00 → 09:39 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:15 → 09:53 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:30 → 10:08 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:45 → 10:23 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
10:00
 • 10:00 → 10:38 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:15 → 10:53 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:30 → 11:08 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:45 → 11:23 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
11:00
 • 11:00 → 11:38 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:15 → 11:53 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:30 → 12:08 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:45 → 12:23 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
12:00
 • 12:00 → 12:38 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:15 → 12:53 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:30 → 13:08 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:45 → 13:23 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
13:00
 • 13:00 → 13:38 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:15 → 13:53 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:30 → 14:08 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:45 → 14:23 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
14:00
 • 14:00 → 14:38 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:15 → 14:53 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:30 → 15:08 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:45 → 15:23 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
15:00
 • 15:00 → 15:38 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:15 → 15:53 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:30 → 16:08 ( 38นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:45 → 16:24 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
16:00
 • 16:00 → 16:39 ( 39นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:10 → 16:49 ( 39นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:25 → 17:04 ( 39นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:39 → 17:19 ( 40นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:55 → 17:34 ( 39นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
17:00
 • 17:10 → 17:49 ( 39นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:25 → 18:04 ( 39นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:40 → 18:19 ( 39นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:55 → 18:34 ( 39นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
18:00
 • 18:03 → 18:45 ( 42นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 18:10 → 18:49 ( 39นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:25 → 19:04 ( 39นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:33 → 19:15 ( 42นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 18:40 → 19:19 ( 39นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:55 → 19:34 ( 39นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
19:00
 • 19:10 → 19:49 ( 39นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 19:25 → 20:04 ( 39นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:40 → 20:23 ( 43นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 19:55 → 20:34 ( 39นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
20:00
 • 20:10 → 20:47 ( 37นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 20:30 → 21:07 ( 37นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 20:50 → 21:27 ( 37นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
21:00
 • 21:10 → 21:47 ( 37นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 21:29 → 22:07 ( 38นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 21:50 → 22:27 ( 37นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
22:00
 • 22:10 → 22:48 ( 38นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 22:40 → 23:29 ( 49นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
23:00
 • 23:09 → 00:02 ( 53นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 23:30 → 00:19 ( 49นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ