นาระ ถึง ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)

JR ซากุราอิเซ็น ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR桜井線快速 : 29นาที ~
 • JR ซากุราอิเซ็น : 27นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:24 → 05:51 ( 27นาที )
  JR桜井線
  ถึง โอจิ
6:00
 • 06:23 → 06:52 ( 29นาที )
  JR桜井線
  ถึง โอจิ
 • 06:55 → 07:23 ( 28นาที )
  JR桜井線
  ถึง โอจิ
7:00
 • 07:31 → 07:59 ( 28นาที )
  JR桜井線
  ถึง โอจิ
8:00
 • 08:00 → 08:29 ( 29นาที )
  JR桜井線快速
  ถึง JR นัมบะ
 • 08:38 → 09:06 ( 28นาที )
  JR桜井線
  ถึง โอจิ
9:00
 • 09:08 → 09:36 ( 28นาที )
  JR桜井線
  ถึง ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)
 • 09:43 → 10:10 ( 27นาที )
  JR桜井線
  ถึง ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
10:00
 • 10:15 → 10:43 ( 28นาที )
  JR桜井線
  ถึง ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
 • 10:56 → 11:29 ( 33นาที )
  JR桜井線
  ถึง ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)
11:00
 • 11:25 → 11:55 ( 30นาที )
  JR桜井線
  ถึง ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
 • 11:55 → 12:23 ( 28นาที )
  JR桜井線
  ถึง ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)
12:00
 • 12:24 → 12:54 ( 30นาที )
  JR桜井線
  ถึง ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
 • 12:54 → 13:24 ( 30นาที )
  JR桜井線
  ถึง ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)
13:00
 • 13:24 → 13:54 ( 30นาที )
  JR桜井線
  ถึง ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
 • 13:54 → 14:24 ( 30นาที )
  JR桜井線
  ถึง ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)
14:00
 • 14:24 → 14:54 ( 30นาที )
  JR桜井線
  ถึง ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
 • 14:54 → 15:22 ( 28นาที )
  JR桜井線
  ถึง โอจิ
15:00
 • 15:15 → 15:45 ( 30นาที )
  JR桜井線
  ถึง ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
 • 15:58 → 16:27 ( 29นาที )
  JR桜井線
  ถึง ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
16:00
 • 16:30 → 16:59 ( 29นาที )
  JR桜井線
  ถึง โอจิ
17:00
 • 17:07 → 17:35 ( 28นาที )
  JR桜井線
  ถึง โอจิ
 • 17:37 → 18:05 ( 28นาที )
  JR桜井線
  ถึง โอจิ
18:00
 • 18:12 → 18:45 ( 33นาที )
  JR桜井線
  ถึง โอจิ
 • 18:47 → 19:17 ( 30นาที )
  JR桜井線
  ถึง ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
19:00
 • 19:25 → 19:53 ( 28นาที )
  JR桜井線
  ถึง โอจิ
20:00
 • 20:01 → 20:29 ( 28นาที )
  JR桜井線
  ถึง ทากาตะ (จังหวัดนาระ)
 • 20:36 → 21:05 ( 29นาที )
  JR桜井線
  ถึง โอจิ
21:00
 • 21:17 → 21:48 ( 31นาที )
  JR桜井線
  ถึง โอจิ
22:00
 • 22:04 → 22:34 ( 30นาที )
  JR桜井線
  ถึง โอจิ
 • 22:57 → 23:25 ( 28นาที )
  JR桜井線
  ถึง ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)