นาระ ถึง โคริยามะ (จังหวัดนาระ)

JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR สายหลักคันไซ(สายยามาโตจิ)(นาระ-JR นัมบะ) : 4นาที ~
 • JR関西本線〔大和路線〕直通快速(奈良-JR難波) : 4นาที ~
 • JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波) : 4นาที ~
 • JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波) : 4นาที ~
 • 大和路快速 : 4นาที ~
4:00
 • 04:50 → 04:55 ( 5นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
5:00
 • 05:10 → 05:14 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 05:25 → 05:29 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 05:40 → 05:44 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 05:59 → 06:03 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
6:00
 • 06:18 → 06:22 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:30 → 06:34 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 06:45 → 06:49 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
7:00
 • 07:00 → 07:05 ( 5นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:15 → 07:19 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:24 → 07:28 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕直通快速(奈良-JR難波)
  ถึง โอซากะ
 • 07:30 → 07:34 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:38 → 07:42 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 07:45 → 07:49 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 07:53 → 07:58 ( 5นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
8:00
 • 08:00 → 08:04 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:07 → 08:11 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 08:15 → 08:19 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:24 → 08:28 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕直通快速(奈良-JR難波)
  ถึง โอซากะ
 • 08:30 → 08:34 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 08:38 → 08:42 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 08:45 → 08:49 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
9:00
 • 09:00 → 09:04 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:08 → 09:12 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 09:15 → 09:19 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:30 → 09:34 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 09:45 → 09:49 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
10:00
 • 10:00 → 10:04 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:14 → 10:19 ( 5นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:29 → 10:34 ( 5นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 10:45 → 10:49 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
11:00
 • 11:00 → 11:04 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:15 → 11:19 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:30 → 11:34 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 11:45 → 11:49 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
12:00
 • 12:00 → 12:04 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:15 → 12:19 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:30 → 12:34 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 12:45 → 12:49 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
13:00
 • 13:00 → 13:04 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:15 → 13:19 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:30 → 13:34 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 13:45 → 13:49 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
14:00
 • 14:00 → 14:04 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:15 → 14:19 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:30 → 14:34 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 14:45 → 14:49 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
15:00
 • 15:00 → 15:04 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:15 → 15:19 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:30 → 15:34 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:44 → 15:49 ( 5นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 15:48 → 15:52 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕直通快速(奈良-JR難波)
  ถึง โอซากะ
16:00
 • 16:00 → 16:04 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:15 → 16:19 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:30 → 16:34 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:45 → 16:49 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 16:48 → 16:52 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕直通快速(奈良-JR難波)
  ถึง โอซากะ
17:00
 • 17:00 → 17:04 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:15 → 17:19 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:30 → 17:34 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 17:45 → 17:49 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
18:00
 • 18:00 → 18:04 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:15 → 18:19 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:30 → 18:34 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 18:45 → 18:49 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
19:00
 • 19:00 → 19:04 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:15 → 19:19 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 19:30 → 19:34 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 19:45 → 19:49 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
20:00
 • 20:00 → 20:04 ( 4นาที )
  大和路快速
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:15 → 20:19 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 20:30 → 20:34 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕区間快速(奈良-JR難波)
  ถึง เท็นโนจิ
 • 20:50 → 20:54 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
21:00
 • 21:10 → 21:14 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 21:29 → 21:34 ( 5นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 21:50 → 21:54 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕快速(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
22:00
 • 22:10 → 22:14 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
 • 22:51 → 22:55 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
23:00
 • 23:30 → 23:34 ( 4นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง JR นัมบะ
0:00
 • 00:00 → 00:05 ( 5นาที )
  JR関西本線〔大和路線〕(奈良-JR難波)
  ถึง โอจิ