นาระ ถึง เกียวโต

JR สายหลักคันไซ(คาเมยามะ-นาระ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR奈良線区間快速 : 54นาที ~
 • JR奈良線快速 : 48นาที ~
 • JR นาระเส้น : 56นาที ~
 • みやこ路快速 : 44นาที ~
4:00
 • 04:48 → 05:44 ( 56นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
5:00
 • 05:22 → 06:22 ( 1โมง 0นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 05:46 → 06:48 ( 1โมง 2นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
6:00
 • 06:05 → 07:08 ( 1โมง 3นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 06:19 → 07:23 ( 1โมง 4นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 06:29 → 07:27 ( 58นาที )
  JR奈良線区間快速
  ถึง เกียวโต
 • 06:45 → 07:40 ( 55นาที )
  JR奈良線区間快速
  ถึง เกียวโต
 • 06:54 → 07:53 ( 59นาที )
  JR奈良線区間快速
  ถึง เกียวโต
7:00
 • 07:01 → 08:13 ( 1โมง 12นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 07:13 → 08:05 ( 52นาที )
  JR奈良線快速
  ถึง เกียวโต
 • 07:16 → 08:25 ( 1โมง 9นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 07:26 → 08:17 ( 51นาที )
  JR奈良線快速
  ถึง เกียวโต
 • 07:32 → 08:29 ( 57นาที )
  JR奈良線区間快速
  ถึง เกียวโต
 • 07:45 → 08:51 ( 1โมง 6นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
8:00
 • 08:05 → 09:08 ( 1โมง 3นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 08:25 → 09:27 ( 1โมง 2นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 08:39 → 09:41 ( 1โมง 2นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 08:57 → 09:51 ( 54นาที )
  JR奈良線区間快速
  ถึง เกียวโต
9:00
 • 09:26 → 10:28 ( 1โมง 2นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 09:37 → 10:21 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง เกียวโต
 • 09:53 → 10:58 ( 1โมง 5นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
10:00
 • 10:07 → 10:51 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง เกียวโต
 • 10:24 → 11:28 ( 1โมง 4นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 10:37 → 11:21 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง เกียวโต
 • 10:54 → 11:58 ( 1โมง 4นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
11:00
 • 11:07 → 11:51 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง เกียวโต
 • 11:24 → 12:28 ( 1โมง 4นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 11:37 → 12:21 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง เกียวโต
 • 11:50 → 12:58 ( 1โมง 8นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
12:00
 • 12:07 → 12:51 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง เกียวโต
 • 12:24 → 13:28 ( 1โมง 4นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 12:37 → 13:21 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง เกียวโต
 • 12:50 → 13:58 ( 1โมง 8นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
13:00
 • 13:07 → 13:51 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง เกียวโต
 • 13:24 → 14:28 ( 1โมง 4นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 13:37 → 14:21 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง เกียวโต
 • 13:50 → 14:58 ( 1โมง 8นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
14:00
 • 14:07 → 14:51 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง เกียวโต
 • 14:24 → 15:28 ( 1โมง 4นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 14:37 → 15:21 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง เกียวโต
 • 14:50 → 15:59 ( 1โมง 9นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
15:00
 • 15:07 → 15:51 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง เกียวโต
 • 15:24 → 16:29 ( 1โมง 5นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 15:37 → 16:21 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง เกียวโต
 • 15:54 → 16:59 ( 1โมง 5นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
16:00
 • 16:07 → 16:51 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง เกียวโต
 • 16:24 → 17:30 ( 1โมง 6นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 16:37 → 17:21 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง เกียวโต
 • 16:54 → 18:00 ( 1โมง 6นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
17:00
 • 17:07 → 17:51 ( 44นาที )
  みやこ路快速
  ถึง เกียวโต
 • 17:20 → 18:32 ( 1โมง 12นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 17:37 → 18:25 ( 48นาที )
  JR奈良線快速
  ถึง เกียวโต
 • 17:50 → 18:56 ( 1โมง 6นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
18:00
 • 18:10 → 19:18 ( 1โมง 8นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 18:20 → 19:32 ( 1โมง 12นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 18:37 → 19:25 ( 48นาที )
  JR奈良線快速
  ถึง เกียวโต
 • 18:50 → 19:57 ( 1โมง 7นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
19:00
 • 19:10 → 20:24 ( 1โมง 14นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 19:18 → 20:17 ( 59นาที )
  JR奈良線区間快速
  ถึง เกียวโต
 • 19:50 → 20:54 ( 1โมง 4นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
20:00
 • 20:20 → 21:18 ( 58นาที )
  JR奈良線区間快速
  ถึง เกียวโต
 • 20:50 → 21:51 ( 1โมง 1นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
21:00
 • 21:20 → 22:18 ( 58นาที )
  JR奈良線区間快速
  ถึง เกียวโต
 • 21:50 → 22:51 ( 1โมง 1นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
22:00
 • 22:14 → 23:13 ( 59นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
 • 22:42 → 23:40 ( 58นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต
23:00
 • 23:10 → 00:09 ( 59นาที )
  JR奈良線
  ถึง เกียวโต