ฮิกาชิคานากาว่า ถึง โยโกฮาม่า

JR เกฮีนโตโฮะกุเส้น ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR京浜東北・根岸線快速 : 3นาที ~
 • JR京浜東北・根岸線 : 3นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
4:00
 • 04:34 → 04:37 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 04:47 → 04:50 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
5:00
 • 05:04 → 05:07 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 05:19 → 05:22 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 05:32 → 05:35 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 05:45 → 05:48 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 05:54 → 05:57 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
6:00
 • 06:04 → 06:07 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 06:10 → 06:13 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 06:12 → 06:15 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 06:16 → 06:19 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 06:20 → 06:23 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 06:27 → 06:30 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 06:31 → 06:34 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 06:36 → 06:39 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 06:39 → 06:42 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 06:43 → 06:46 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 06:48 → 06:51 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 06:53 → 06:56 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 06:56 → 06:59 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
7:00
 • 07:00 → 07:03 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 07:04 → 07:07 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 07:07 → 07:10 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 07:12 → 07:15 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 07:15 → 07:18 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 07:20 → 07:23 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 07:24 → 07:27 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 07:27 → 07:30 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 07:34 → 07:37 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 07:36 → 07:39 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 07:39 → 07:43 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 07:42 → 07:45 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 07:47 → 07:50 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 07:51 → 07:54 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 07:53 → 07:56 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 07:57 → 08:00 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
8:00
 • 08:01 → 08:04 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:04 → 08:07 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 08:07 → 08:10 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:11 → 08:14 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 08:14 → 08:17 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:18 → 08:21 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 08:20 → 08:23 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:24 → 08:27 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 08:27 → 08:30 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:29 → 08:32 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 08:31 → 08:34 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:34 → 08:38 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:38 → 08:41 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:41 → 08:45 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 08:44 → 08:48 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:48 → 08:51 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 08:52 → 08:55 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 08:55 → 08:58 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
9:00
 • 09:01 → 09:05 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 09:04 → 09:07 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 09:08 → 09:11 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 09:14 → 09:17 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 09:19 → 09:22 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 09:22 → 09:25 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 09:25 → 09:28 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 09:27 → 09:30 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 09:30 → 09:33 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 09:34 → 09:38 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 09:37 → 09:41 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 09:43 → 09:46 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 09:46 → 09:49 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 09:49 → 09:52 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 09:54 → 09:57 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 09:59 → 10:02 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
10:00
 • 10:04 → 10:07 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 10:07 → 10:10 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 10:10 → 10:13 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 10:16 → 10:19 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 10:19 → 10:22 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 10:22 → 10:25 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 10:25 → 10:28 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 10:29 → 10:33 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 10:33 → 10:36 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 10:35 → 10:38 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 10:38 → 10:41 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 10:41 → 10:44 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 10:45 → 10:48 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 10:49 → 10:53 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 10:52 → 10:55 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 10:58 → 11:01 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
11:00
 • 11:02 → 11:05 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 11:05 → 11:08 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 11:09 → 11:12 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 11:12 → 11:15 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 11:18 → 11:21 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 11:22 → 11:25 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 11:26 → 11:29 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง อิโซโกะ
 • 11:29 → 11:32 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 11:32 → 11:35 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 11:38 → 11:41 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 11:42 → 11:45 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 11:46 → 11:49 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง อิโซโกะ
 • 11:49 → 11:52 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 11:52 → 11:55 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 11:58 → 12:01 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
12:00
 • 12:02 → 12:05 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 12:06 → 12:09 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง อิโซโกะ
 • 12:09 → 12:12 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 12:12 → 12:15 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 12:18 → 12:21 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 12:22 → 12:25 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 12:26 → 12:29 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง อิโซโกะ
 • 12:29 → 12:32 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 12:32 → 12:35 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 12:38 → 12:41 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 12:42 → 12:45 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 12:46 → 12:49 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง อิโซโกะ
 • 12:49 → 12:52 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 12:52 → 12:55 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 12:58 → 13:01 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
13:00
 • 13:02 → 13:05 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 13:06 → 13:09 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง อิโซโกะ
 • 13:09 → 13:12 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 13:12 → 13:15 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 13:18 → 13:21 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 13:22 → 13:25 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 13:26 → 13:29 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง อิโซโกะ
 • 13:29 → 13:32 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 13:32 → 13:35 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 13:38 → 13:41 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 13:42 → 13:45 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 13:46 → 13:49 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง อิโซโกะ
 • 13:49 → 13:52 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 13:52 → 13:55 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 13:58 → 14:01 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
14:00
 • 14:02 → 14:05 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 14:06 → 14:09 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง อิโซโกะ
 • 14:09 → 14:12 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 14:12 → 14:15 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 14:18 → 14:21 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 14:22 → 14:25 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 14:26 → 14:29 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง อิโซโกะ
 • 14:29 → 14:32 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 14:32 → 14:35 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 14:38 → 14:41 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 14:42 → 14:45 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 14:46 → 14:49 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง อิโซโกะ
 • 14:49 → 14:53 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 14:52 → 14:55 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 14:58 → 15:01 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
15:00
 • 15:02 → 15:05 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 15:06 → 15:09 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง อิโซโกะ
 • 15:09 → 15:12 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 15:12 → 15:15 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 15:18 → 15:21 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 15:22 → 15:25 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 15:26 → 15:29 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง อิโซโกะ
 • 15:29 → 15:32 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 15:31 → 15:34 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 15:38 → 15:41 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 15:41 → 15:44 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 15:46 → 15:49 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 15:49 → 15:52 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 15:52 → 15:55 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 15:58 → 16:01 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง ซากุระกิโจ
16:00
 • 16:02 → 16:05 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 16:06 → 16:09 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง อิโซโกะ
 • 16:11 → 16:14 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 16:14 → 16:17 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線快速
  ถึง โอฟูนะ
 • 16:19 → 16:23 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 16:23 → 16:26 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 16:25 → 16:28 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 16:28 → 16:31 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 16:33 → 16:36 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 16:40 → 16:43 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 16:43 → 16:46 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 16:46 → 16:49 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 16:51 → 16:54 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 16:55 → 16:58 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 16:58 → 17:01 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
17:00
 • 17:02 → 17:05 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 17:08 → 17:11 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 17:11 → 17:14 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 17:16 → 17:19 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 17:21 → 17:24 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 17:26 → 17:29 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 17:31 → 17:34 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 17:34 → 17:37 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 17:36 → 17:39 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 17:41 → 17:44 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 17:47 → 17:50 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 17:52 → 17:55 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 17:56 → 17:59 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
18:00
 • 18:00 → 18:03 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 18:02 → 18:05 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 18:07 → 18:10 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 18:11 → 18:14 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 18:15 → 18:18 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 18:21 → 18:24 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 18:23 → 18:26 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 18:26 → 18:29 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 18:29 → 18:32 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 18:33 → 18:36 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 18:36 → 18:39 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 18:39 → 18:42 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 18:43 → 18:46 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 18:47 → 18:50 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 18:52 → 18:55 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 18:56 → 19:00 ( 4นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
19:00
 • 19:01 → 19:04 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 19:04 → 19:07 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 19:08 → 19:11 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 19:14 → 19:17 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 19:17 → 19:20 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 19:23 → 19:26 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 19:26 → 19:29 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 19:29 → 19:32 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 19:32 → 19:35 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 19:39 → 19:42 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 19:45 → 19:48 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 19:49 → 19:52 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 19:56 → 19:59 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
20:00
 • 20:00 → 20:03 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 20:04 → 20:07 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 20:06 → 20:09 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 20:09 → 20:12 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 20:16 → 20:19 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 20:20 → 20:23 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 20:26 → 20:29 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 20:31 → 20:34 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 20:33 → 20:36 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 20:36 → 20:39 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 20:41 → 20:44 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 20:48 → 20:51 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 20:53 → 20:56 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 20:57 → 21:00 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
21:00
 • 21:02 → 21:05 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 21:07 → 21:10 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 21:12 → 21:15 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 21:17 → 21:20 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 21:22 → 21:25 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 21:24 → 21:27 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 21:27 → 21:30 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 21:33 → 21:36 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 21:37 → 21:40 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 21:42 → 21:45 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 21:47 → 21:50 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 21:53 → 21:56 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 21:57 → 22:00 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
22:00
 • 22:02 → 22:05 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 22:05 → 22:08 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 22:07 → 22:10 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 22:12 → 22:15 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 22:18 → 22:21 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 22:24 → 22:27 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 22:31 → 22:34 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 22:35 → 22:38 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 22:43 → 22:46 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 22:47 → 22:50 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 22:55 → 22:58 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 22:59 → 23:02 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
23:00
 • 23:05 → 23:08 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 23:08 → 23:11 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 23:12 → 23:15 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 23:17 → 23:20 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 23:24 → 23:27 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 23:30 → 23:33 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 23:34 → 23:37 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 23:41 → 23:44 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 23:48 → 23:51 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 23:53 → 23:56 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ
 • 23:59 → 00:02 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
0:00
 • 00:05 → 00:08 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 00:13 → 00:16 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 00:18 → 00:21 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง โอฟูนะ
 • 00:24 → 00:27 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 00:30 → 00:33 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง อิโซโกะ
 • 00:34 → 00:37 ( 3นาที )
  JR京浜東北・根岸線
  ถึง ซากุระกิโจ