โตเกียว ถึง ทาคาซากิ

JR สายอุสึโนะมิยะ (สายหลักโตโฮะกุ) ‧ JR สายอุเอโนะโตเกียว ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JR ทากาซากิเส้น : 1โมง 52นาที ~
 • JR高崎線快速〔アーバン〕 : 1โมง 44นาที ~
5:00
 • 05:53 → 07:49 ( 1โมง 56นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
6:00
 • 06:20 → 08:15 ( 1โมง 55นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
7:00
 • 07:18 → 09:10 ( 1โมง 52นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 07:43 → 09:40 ( 1โมง 57นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
8:00
 • 08:25 → 10:12 ( 1โมง 47นาที )
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ถึง ทาคาซากิ
 • 08:36 → 10:32 ( 1โมง 56นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
9:00
 • 09:21 → 11:05 ( 1โมง 44นาที )
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  ถึง ทาคาซากิ
 • 09:39 → 11:33 ( 1โมง 54นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 09:50 → 11:49 ( 1โมง 59นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
10:00
 • 10:09 → 12:11 ( 2โมง 2นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 10:39 → 12:41 ( 2โมง 2นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
11:00
 • 11:19 → 13:20 ( 2โมง 1นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 11:39 → 13:41 ( 2โมง 2นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
12:00
 • 12:19 → 14:18 ( 1โมง 59นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 12:39 → 14:41 ( 2โมง 2นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
13:00
 • 13:19 → 15:18 ( 1โมง 59นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 13:39 → 15:41 ( 2โมง 2นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
14:00
 • 14:19 → 16:18 ( 1โมง 59นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 14:39 → 16:41 ( 2โมง 2นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
15:00
 • 15:19 → 17:19 ( 2โมง 0นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 15:39 → 17:32 ( 1โมง 53นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 15:59 → 17:52 ( 1โมง 53นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
16:00
 • 16:39 → 18:33 ( 1โมง 54นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
17:00
 • 17:00 → 18:52 ( 1โมง 52นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 17:38 → 19:37 ( 1โมง 59นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
18:00
 • 18:02 → 20:07 ( 2โมง 5นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 18:31 → 20:46 ( 2โมง 15นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
19:00
 • 19:09 → 21:08 ( 1โมง 59นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 19:27 → 21:35 ( 2โมง 8นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
20:00
 • 20:17 → 22:11 ( 1โมง 54นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 20:38 → 22:39 ( 2โมง 1นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
21:00
 • 21:20 → 23:13 ( 1โมง 53นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
 • 21:39 → 23:34 ( 1โมง 55นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ
22:00
 • 22:09 → 00:05 ( 1โมง 56นาที )
  JR高崎線
  ถึง มาเอะบาชิ
23:00
 • 23:19 → 01:14 ( 1โมง 55นาที )
  JR高崎線
  ถึง ทาคาซากิ