โตเกียว ถึง ทาคาซากิ

JR โฮคุริคุชินคันเซ็น(ผ่านทางนากาโน่) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • อาซาม่า : 46นาที ~
 • ฮาคุทากะ : 46นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:28 → 07:16 ( 48นาที )
  はくたか551号
  ถึง คานาซาวะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:52 → 07:43 ( 51นาที )
  あさま601号
  ถึง นากาโน่
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:24 → 08:19 ( 55นาที )
  あさま603号
  ถึง นากาโน่
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:52 → 08:42 ( 50นาที )
  はくたか553号
  ถึง คานาซาวะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:41 → 09:27 ( 46นาที )
  はくたか555号
  ถึง คานาซาวะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:04 → 09:51 ( 47นาที )
  あさま605号
  ถึง นากาโน่
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:44 → 10:39 ( 55นาที )
  あさま607号
  ถึง นากาโน่
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:33 → 11:20 ( 47นาที )
  はくたか559号
  ถึง คานาซาวะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:04 → 11:59 ( 55นาที )
  あさま609号
  ถึง นากาโน่
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:24 → 12:11 ( 47นาที )
  はくたか561号
  ถึง สึรุกะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:04 → 12:59 ( 55นาที )
  あさま611号
  ถึง นากาโน่
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:24 → 13:12 ( 48นาที )
  はくたか563号
  ถึง สึรุกะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:04 → 13:59 ( 55นาที )
  あさま613号
  ถึง นากาโน่
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:24 → 14:11 ( 47นาที )
  はくたか565号
  ถึง สึรุกะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:04 → 14:59 ( 55นาที )
  あさま615号
  ถึง นากาโน่
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:24 → 15:12 ( 48นาที )
  はくたか567号
  ถึง สึรุกะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:04 → 15:59 ( 55นาที )
  あさま617号
  ถึง นากาโน่
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:24 → 16:10 ( 46นาที )
  はくたか569号
  ถึง สึรุกะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:52 → 16:47 ( 55นาที )
  あさま619号
  ถึง นากาโน่
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:32 → 17:19 ( 47นาที )
  はくたか571号
  ถึง คานาซาวะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:52 → 17:47 ( 55นาที )
  あさま621号
  ถึง นากาโน่
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:32 → 18:24 ( 52นาที )
  あさま623号
  ถึง นากาโน่
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:40 → 19:31 ( 51นาที )
  あさま625号
  ถึง นากาโน่
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:04 → 19:52 ( 48นาที )
  はくたか575号
  ถึง คานาซาวะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:32 → 20:18 ( 46นาที )
  あさま627号
  ถึง นากาโน่
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:12 → 20:59 ( 47นาที )
  はくたか577号
  ถึง คานาซาวะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:36 → 21:24 ( 48นาที )
  あさま629号
  ถึง นากาโน่
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:28 → 22:19 ( 51นาที )
  あさま631号
  ถึง นากาโน่
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:08 → 22:58 ( 50นาที )
  あさま633号
  ถึง นากาโน่
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket