โตเกียว ถึง ทาคาซากิ

JR โจเอ็สึรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ทานีกาว่า : 55นาที ~
 • โทกิ : 47นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:08 → 06:57 ( 49นาที )
  とき301号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:36 → 07:34 ( 58นาที )
  たにがわ401号
  ถึง กาล่า ยูซาว่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:36 → 08:32 ( 56นาที )
  たにがわ471号
  ถึง กาล่า ยูซาว่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:48 → 08:36 ( 48นาที )
  とき305号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:03 → 09:00 ( 57นาที )
  たにがわ403号
  ถึง กาล่า ยูซาว่า
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:22 → 09:13 ( 51นาที )
  とき307号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:52 → 09:47 ( 55นาที )
  とき309号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:28 → 10:23 ( 55นาที )
  とき313号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:15 → 11:02 ( 47นาที )
  とき315号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:41 → 11:32 ( 51นาที )
  とき317号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:40 → 12:27 ( 47นาที )
  とき319号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:40 → 13:27 ( 47นาที )
  とき321号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:40 → 14:27 ( 47นาที )
  とき323号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:40 → 15:27 ( 47นาที )
  とき325号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:40 → 16:27 ( 47นาที )
  とき327号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:16 → 17:07 ( 51นาที )
  とき329号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:40 → 17:27 ( 47นาที )
  とき331号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:08 → 17:57 ( 49นาที )
  とき333号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:12 → 18:07 ( 55นาที )
  たにがわ405号
  ถึง เอจิโกะยูซาวะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:40 → 18:28 ( 48นาที )
  とき335号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:52 → 18:49 ( 57นาที )
  たにがわ407号
  ถึง เอจิโกะยูซาวะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:12 → 19:00 ( 48นาที )
  とき337号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:16 → 19:15 ( 59นาที )
  たにがわ409号
  ถึง เอจิโกะยูซาวะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:32 → 19:28 ( 56นาที )
  たにがわ411号
  ถึง เอจิโกะยูซาวะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:52 → 19:48 ( 56นาที )
  とき339号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:12 → 20:07 ( 55นาที )
  たにがわ413号
  ถึง เอจิโกะยูซาวะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:36 → 20:31 ( 55นาที )
  とき341号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:48 → 20:46 ( 58นาที )
  たにがわ415号
  ถึง เอจิโกะยูซาวะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:24 → 21:20 ( 56นาที )
  とき343号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:52 → 21:47 ( 55นาที )
  とき345号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
21:00
 • 21:20 → 22:11 ( 51นาที )
  とき347号
  ถึง นิอิกาตะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 21:40 → 22:36 ( 56นาที )
  たにがわ475号
  ถึง ทาคาซากิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
22:00
 • 22:28 → 23:23 ( 55นาที )
  たにがわ417号
  ถึง เอจิโกะยูซาวะ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 22:40 → 23:36 ( 56นาที )
  たにがわ477号
  ถึง ทาคาซากิ
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket