โตเกียว ถึง โอคายาม่า

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โนโซมิ : 3โมง 9นาที ~
 • ฮิการิ : 3โมง 59นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
6:00
 • 06:00 → 09:09 ( 3โมง 9นาที )
  のぞみ1号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:15 → 09:25 ( 3โมง 10นาที )
  のぞみ3号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:33 → 09:46 ( 3โมง 13นาที )
  のぞみ5号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 06:51 → 10:05 ( 3โมง 14นาที )
  のぞみ7号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
7:00
 • 07:12 → 10:25 ( 3โมง 13นาที )
  のぞみ9号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:30 → 10:47 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ11号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 07:48 → 11:02 ( 3โมง 14นาที )
  のぞみ13号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
8:00
 • 08:00 → 11:20 ( 3โมง 20นาที )
  のぞみ61号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:03 → 12:02 ( 3โมง 59นาที )
  ひかり503号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:12 → 11:25 ( 3โมง 13นาที )
  のぞみ15号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:30 → 11:47 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ17号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:48 → 12:05 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ63号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
9:00
 • 09:03 → 13:02 ( 3โมง 59นาที )
  ひかり505号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:12 → 12:25 ( 3โมง 13นาที )
  のぞみ19号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:30 → 12:47 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ21号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:48 → 13:05 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ65号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:03 → 14:02 ( 3โมง 59นาที )
  ひかり507号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:12 → 13:25 ( 3โมง 13นาที )
  のぞみ23号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:30 → 13:47 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ25号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:48 → 14:05 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ67号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
11:00
 • 11:03 → 15:02 ( 3โมง 59นาที )
  ひかり509号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:12 → 14:25 ( 3โมง 13นาที )
  のぞみ27号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:30 → 14:47 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ29号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:48 → 15:05 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ69号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
12:00
 • 12:03 → 16:02 ( 3โมง 59นาที )
  ひかり511号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:12 → 15:25 ( 3โมง 13นาที )
  のぞみ31号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:30 → 15:47 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ33号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:48 → 16:05 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ71号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
13:00
 • 13:03 → 17:02 ( 3โมง 59นาที )
  ひかり513号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:12 → 16:25 ( 3โมง 13นาที )
  のぞみ35号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:30 → 16:47 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ37号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:48 → 17:05 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ73号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
14:00
 • 14:03 → 18:02 ( 3โมง 59นาที )
  ひかり515号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:12 → 17:25 ( 3โมง 13นาที )
  のぞみ39号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:30 → 17:47 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ41号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:48 → 18:05 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ75号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
15:00
 • 15:03 → 19:02 ( 3โมง 59นาที )
  ひかり517号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:12 → 18:25 ( 3โมง 13นาที )
  のぞみ43号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:30 → 18:47 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ45号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:48 → 19:05 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ77号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:03 → 20:02 ( 3โมง 59นาที )
  ひかり519号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:12 → 19:26 ( 3โมง 14นาที )
  のぞみ47号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:30 → 19:47 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ49号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:48 → 20:05 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ51号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:03 → 21:02 ( 3โมง 59นาที )
  ひかり521号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:12 → 20:25 ( 3โมง 13นาที )
  のぞみ53号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:30 → 20:47 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ55号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:48 → 21:05 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ79号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
18:00
 • 18:12 → 21:25 ( 3โมง 13นาที )
  のぞみ57号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:30 → 21:50 ( 3โมง 20นาที )
  のぞみ81号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:51 → 22:08 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ59号
  ถึง ฮาคาตะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
19:00
 • 19:09 → 22:26 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ83号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:21 → 22:38 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ85号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 19:39 → 22:56 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ87号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
20:00
 • 20:00 → 23:13 ( 3โมง 13นาที )
  のぞみ89号
  ถึง ฮิโระชิมะ
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:21 → 23:35 ( 3โมง 14นาที )
  のぞみ91号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket
 • 20:33 → 23:50 ( 3โมง 17นาที )
  のぞみ93号
  ถึง โอคายาม่า
  JapanTravel
  Shinkansen & Express Ticket