เท็นโนจิ ถึง ชินโอซากะ

โอซาก้าเมโทร สายมิโดซุจิ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โอซาก้าเมโทร สายมิโดซุจิ : 21นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:03 → 05:24 ( 21นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 05:12 → 05:34 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เอะซากะ
 • 05:22 → 05:44 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 05:32 → 05:54 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เอะซากะ
 • 05:42 → 06:04 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 05:52 → 06:14 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
6:00
 • 06:02 → 06:24 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 06:12 → 06:34 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 06:22 → 06:43 ( 21นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 06:26 → 06:48 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 06:31 → 06:52 ( 21นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 06:35 → 06:57 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 06:40 → 07:01 ( 21นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 06:43 → 07:06 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 06:47 → 07:09 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 06:50 → 07:13 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 06:53 → 07:16 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 06:57 → 07:20 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
7:00
 • 07:00 → 07:23 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:04 → 07:26 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:07 → 07:30 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:10 → 07:33 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:14 → 07:37 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:17 → 07:39 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:21 → 07:44 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:24 → 07:46 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:27 → 07:51 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:31 → 07:53 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:34 → 07:57 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:36 → 07:59 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:39 → 08:03 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:42 → 08:05 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:45 → 08:09 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:48 → 08:11 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:51 → 08:15 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:54 → 08:17 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:57 → 08:21 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
8:00
 • 08:00 → 08:23 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:03 → 08:27 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:06 → 08:29 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:09 → 08:33 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:12 → 08:35 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:15 → 08:39 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:18 → 08:41 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:21 → 08:45 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:24 → 08:47 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:27 → 08:51 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:30 → 08:53 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:33 → 08:57 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:36 → 08:59 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:40 → 09:03 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:43 → 09:05 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:46 → 09:09 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:49 → 09:11 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:52 → 09:15 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:56 → 09:18 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:59 → 09:22 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
9:00
 • 09:03 → 09:25 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 09:06 → 09:30 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:10 → 09:32 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 09:14 → 09:37 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:17 → 09:40 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 09:21 → 09:45 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:25 → 09:48 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 09:29 → 09:53 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:33 → 09:56 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 09:36 → 09:59 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:39 → 10:01 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 09:41 → 10:04 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 09:45 → 10:08 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:49 → 10:11 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 09:53 → 10:16 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:57 → 10:19 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
10:00
 • 10:01 → 10:24 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:05 → 10:27 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 10:09 → 10:32 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:13 → 10:35 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 10:17 → 10:40 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:21 → 10:43 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 10:25 → 10:48 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:29 → 10:51 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 10:33 → 10:56 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:37 → 10:59 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 10:41 → 11:04 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:45 → 11:07 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 10:49 → 11:12 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:53 → 11:15 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 10:57 → 11:20 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
11:00
 • 11:01 → 11:23 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 11:05 → 11:28 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:09 → 11:31 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 11:13 → 11:36 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:17 → 11:39 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 11:21 → 11:44 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:25 → 11:47 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 11:29 → 11:52 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:33 → 11:55 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 11:37 → 12:00 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:41 → 12:03 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 11:45 → 12:08 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:49 → 12:11 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 11:53 → 12:16 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:57 → 12:19 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
12:00
 • 12:01 → 12:24 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:05 → 12:27 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 12:09 → 12:32 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:13 → 12:35 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 12:17 → 12:40 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:21 → 12:43 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 12:25 → 12:48 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:29 → 12:51 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 12:33 → 12:56 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:37 → 12:59 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 12:41 → 13:04 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:45 → 13:07 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 12:49 → 13:12 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:53 → 13:15 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 12:57 → 13:20 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
13:00
 • 13:01 → 13:23 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 13:05 → 13:28 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:09 → 13:31 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 13:13 → 13:36 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:17 → 13:39 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 13:21 → 13:44 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:25 → 13:47 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 13:29 → 13:52 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:33 → 13:55 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 13:37 → 14:00 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:41 → 14:03 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 13:45 → 14:08 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:49 → 14:11 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 13:53 → 14:16 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:57 → 14:19 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
14:00
 • 14:01 → 14:24 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:05 → 14:27 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 14:09 → 14:32 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:13 → 14:35 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 14:17 → 14:40 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:21 → 14:43 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 14:25 → 14:48 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:29 → 14:51 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 14:33 → 14:56 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:37 → 14:59 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 14:41 → 15:04 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:45 → 15:07 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 14:49 → 15:12 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:53 → 15:15 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 14:57 → 15:20 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
15:00
 • 15:01 → 15:23 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 15:05 → 15:28 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:09 → 15:31 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 15:13 → 15:36 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:17 → 15:39 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 15:21 → 15:44 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:25 → 15:47 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 15:29 → 15:52 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:33 → 15:55 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 15:37 → 16:00 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:41 → 16:03 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 15:45 → 16:08 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:49 → 16:11 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 15:53 → 16:16 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:57 → 16:19 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
16:00
 • 16:01 → 16:24 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:05 → 16:27 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:08 → 16:32 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:12 → 16:34 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:15 → 16:39 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:19 → 16:41 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:22 → 16:46 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:26 → 16:48 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:29 → 16:53 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:33 → 16:55 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:36 → 16:59 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:40 → 17:02 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:43 → 17:06 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:46 → 17:08 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:49 → 17:11 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:51 → 17:15 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:54 → 17:17 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:58 → 17:21 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
17:00
 • 17:01 → 17:24 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:04 → 17:28 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:07 → 17:30 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:10 → 17:34 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:13 → 17:36 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:16 → 17:40 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:19 → 17:42 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:22 → 17:46 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:25 → 17:48 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:28 → 17:52 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:31 → 17:54 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:34 → 17:58 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:37 → 18:00 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:40 → 18:04 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:43 → 18:06 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:46 → 18:10 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:49 → 18:12 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:52 → 18:16 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:55 → 18:18 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:58 → 18:22 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
18:00
 • 18:01 → 18:24 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:04 → 18:28 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:07 → 18:30 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:10 → 18:34 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:13 → 18:36 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:16 → 18:40 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:19 → 18:42 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:22 → 18:46 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:25 → 18:48 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:28 → 18:52 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:31 → 18:54 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:34 → 18:58 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:37 → 19:00 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:40 → 19:04 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:43 → 19:06 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:47 → 19:10 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:50 → 19:12 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:53 → 19:16 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:56 → 19:19 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
19:00
 • 19:00 → 19:23 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:03 → 19:26 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 19:07 → 19:30 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:11 → 19:33 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 19:15 → 19:38 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:19 → 19:41 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 19:23 → 19:46 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:27 → 19:49 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 19:31 → 19:54 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:35 → 19:57 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 19:39 → 20:02 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:43 → 20:05 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 19:47 → 20:10 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:51 → 20:13 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 19:55 → 20:18 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:59 → 20:21 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
20:00
 • 20:03 → 20:26 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:07 → 20:29 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 20:11 → 20:34 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:15 → 20:37 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 20:19 → 20:42 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:23 → 20:45 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 20:27 → 20:50 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:32 → 20:54 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 20:36 → 21:00 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:42 → 21:04 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 20:46 → 21:10 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:51 → 21:13 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 20:56 → 21:19 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
21:00
 • 21:01 → 21:23 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 21:06 → 21:29 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:11 → 21:33 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 21:16 → 21:39 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:21 → 21:43 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 21:26 → 21:49 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:31 → 21:53 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 21:36 → 21:59 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:41 → 22:03 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 21:46 → 22:09 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:51 → 22:13 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 21:56 → 22:19 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
22:00
 • 22:01 → 22:23 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 22:06 → 22:29 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 22:11 → 22:33 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 22:16 → 22:39 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 22:21 → 22:43 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 22:26 → 22:49 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 22:31 → 22:53 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 22:36 → 22:59 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 22:41 → 23:03 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 22:46 → 23:09 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 22:51 → 23:13 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 22:56 → 23:18 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เอะซากะ
23:00
 • 23:01 → 23:24 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 23:06 → 23:28 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 23:11 → 23:34 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 23:16 → 23:38 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 23:21 → 23:44 ( 23นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 23:26 → 23:48 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เอะซากะ
 • 23:40 → 00:02 ( 22นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
0:00
 • 00:03 → 00:27 ( 24นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ