เท็นโนจิ ถึง สนามบินคันไซ

JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • 関空快速 : 45นาที ~
 • ฮารุกะ : 32นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:25 → 06:10 ( 45นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 05:54 → 06:43 ( 49นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
6:00
 • 06:13 → 07:02 ( 49นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 06:26 → 07:16 ( 50นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 06:37 → 07:10 ( 33นาที )
  はるか1号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 06:43 → 07:29 ( 46นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 06:56 → 07:49 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
7:00
 • 07:07 → 07:41 ( 34นาที )
  はるか3号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:15 → 08:01 ( 46นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:29 → 08:17 ( 48นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:37 → 08:19 ( 42นาที )
  はるか5号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:39 → 08:32 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 07:53 → 08:47 ( 54นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
8:00
 • 08:10 → 08:51 ( 41นาที )
  はるか7号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:13 → 09:02 ( 49นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:23 → 09:22 ( 59นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:40 → 09:13 ( 33นาที )
  はるか9号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:42 → 09:31 ( 49นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 08:57 → 09:51 ( 54นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
9:00
 • 09:04 → 09:36 ( 32นาที )
  はるか11号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:12 → 10:03 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:25 → 10:18 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:32 → 10:05 ( 33นาที )
  はるか13号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:40 → 10:33 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 09:55 → 10:48 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
10:00
 • 10:10 → 11:03 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:17 → 10:54 ( 37นาที )
  はるか15号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:25 → 11:19 ( 54นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:40 → 11:33 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:47 → 11:24 ( 37นาที )
  はるか17号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 10:55 → 11:46 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
11:00
 • 11:10 → 12:01 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:17 → 11:50 ( 33นาที )
  はるか19号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:25 → 12:16 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:40 → 12:29 ( 49นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:47 → 12:20 ( 33นาที )
  はるか21号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 11:55 → 12:46 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
12:00
 • 12:10 → 12:59 ( 49นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:17 → 12:50 ( 33นาที )
  はるか23号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:25 → 13:16 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:40 → 13:29 ( 49นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:47 → 13:20 ( 33นาที )
  はるか25号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 12:55 → 13:46 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
13:00
 • 13:10 → 13:59 ( 49นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:17 → 13:50 ( 33นาที )
  はるか27号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:25 → 14:16 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:40 → 14:29 ( 49นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:47 → 14:20 ( 33นาที )
  はるか29号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 13:55 → 14:46 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
14:00
 • 14:10 → 14:59 ( 49นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:17 → 14:50 ( 33นาที )
  はるか31号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:25 → 15:16 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:40 → 15:29 ( 49นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:47 → 15:20 ( 33นาที )
  はるか33号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 14:55 → 15:46 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
15:00
 • 15:10 → 15:59 ( 49นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:17 → 15:50 ( 33นาที )
  はるか35号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:25 → 16:16 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:40 → 16:29 ( 49นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:47 → 16:20 ( 33นาที )
  はるか37号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 15:55 → 16:46 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
16:00
 • 16:10 → 17:00 ( 50นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:17 → 16:50 ( 33นาที )
  はるか39号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:27 → 17:17 ( 50นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:42 → 17:33 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:47 → 17:23 ( 36นาที )
  はるか41号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 16:57 → 17:46 ( 49นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
17:00
 • 17:14 → 18:04 ( 50นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:20 → 17:56 ( 36นาที )
  はるか43号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:29 → 18:21 ( 52นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:44 → 18:35 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:50 → 18:26 ( 36นาที )
  はるか45号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 17:59 → 18:50 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
18:00
 • 18:14 → 19:04 ( 50นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:20 → 18:59 ( 39นาที )
  はるか47号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:29 → 19:21 ( 52นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:44 → 19:35 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:50 → 19:25 ( 35นาที )
  はるか49号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 18:59 → 19:51 ( 52นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
19:00
 • 19:14 → 20:07 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:20 → 19:59 ( 39นาที )
  はるか51号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:29 → 20:21 ( 52นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:44 → 20:35 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:50 → 20:25 ( 35นาที )
  はるか53号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 19:59 → 20:51 ( 52นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
20:00
 • 20:14 → 21:05 ( 51นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:20 → 20:59 ( 39นาที )
  はるか55号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:29 → 21:19 ( 50นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:44 → 21:37 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:50 → 21:27 ( 37นาที )
  はるか57号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 20:59 → 21:49 ( 50นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
21:00
 • 21:21 → 21:59 ( 38นาที )
  はるか59号
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 21:29 → 22:21 ( 52นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 21:44 → 22:31 ( 47นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 21:59 → 22:52 ( 53นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
22:00
 • 22:30 → 23:16 ( 46นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ
 • 22:45 → 23:34 ( 49นาที )
  関空快速
  ถึง สนามบินคันไซ