เท็นโนจิ ถึง นันบะ (โอซาก้าเมโทร)

โอซาก้าเมโทร สายมิโดซุจิ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โอซาก้าเมโทร สายมิโดซุจิ : 6นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:03 → 05:09 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 05:12 → 05:18 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เอะซากะ
 • 05:22 → 05:28 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 05:32 → 05:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เอะซากะ
 • 05:42 → 05:48 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 05:52 → 05:58 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
6:00
 • 06:01 → 06:08 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 06:10 → 06:17 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 06:15 → 06:21 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 06:20 → 06:26 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 06:24 → 06:30 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 06:28 → 06:34 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 06:32 → 06:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 06:36 → 06:42 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 06:40 → 06:46 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 06:43 → 06:50 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 06:48 → 06:54 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 06:52 → 06:59 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 06:56 → 07:03 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 06:58 → 07:05 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
7:00
 • 07:01 → 07:07 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:03 → 07:10 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 07:05 → 07:12 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:07 → 07:14 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:10 → 07:16 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:12 → 07:19 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 07:14 → 07:21 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:16 → 07:23 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:19 → 07:25 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:21 → 07:28 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 07:23 → 07:30 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:25 → 07:32 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:28 → 07:34 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:30 → 07:37 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 07:32 → 07:39 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:34 → 07:41 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:37 → 07:43 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:39 → 07:46 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 07:41 → 07:48 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:43 → 07:50 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:46 → 07:52 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:48 → 07:55 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 07:50 → 07:57 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:52 → 07:59 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:55 → 08:01 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 07:57 → 08:04 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 07:59 → 08:06 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
8:00
 • 08:01 → 08:08 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:04 → 08:10 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:06 → 08:13 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 08:08 → 08:15 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:10 → 08:17 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:13 → 08:19 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:15 → 08:22 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 08:17 → 08:24 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:19 → 08:26 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:22 → 08:28 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:24 → 08:31 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 08:26 → 08:33 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:28 → 08:35 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:31 → 08:37 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:33 → 08:40 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 08:35 → 08:42 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:37 → 08:44 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:40 → 08:46 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:42 → 08:49 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 08:44 → 08:51 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:46 → 08:53 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:49 → 08:55 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:51 → 08:58 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 08:53 → 09:00 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 08:56 → 09:03 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:58 → 09:05 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
9:00
 • 09:01 → 09:08 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 09:03 → 09:10 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 09:07 → 09:14 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:11 → 09:17 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 09:15 → 09:22 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 09:20 → 09:26 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 09:23 → 09:30 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:27 → 09:33 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 09:32 → 09:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 09:36 → 09:43 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 09:41 → 09:47 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 09:45 → 09:52 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:50 → 09:56 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 09:54 → 10:01 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:58 → 10:05 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
10:00
 • 10:02 → 10:08 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 10:05 → 10:12 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 10:09 → 10:16 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:13 → 10:20 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 10:17 → 10:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:21 → 10:27 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 10:25 → 10:31 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:29 → 10:35 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 10:33 → 10:39 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:37 → 10:43 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 10:41 → 10:47 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:45 → 10:51 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 10:49 → 10:55 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:53 → 10:59 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 10:57 → 11:03 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
11:00
 • 11:01 → 11:07 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 11:05 → 11:11 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:09 → 11:15 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 11:13 → 11:19 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:17 → 11:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 11:21 → 11:27 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:25 → 11:31 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 11:29 → 11:35 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:33 → 11:39 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 11:37 → 11:43 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:41 → 11:47 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 11:45 → 11:51 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:49 → 11:55 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 11:53 → 11:59 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:57 → 12:03 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
12:00
 • 12:01 → 12:07 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:05 → 12:11 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 12:09 → 12:15 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:13 → 12:19 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 12:17 → 12:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:21 → 12:27 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 12:25 → 12:31 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:29 → 12:35 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 12:33 → 12:39 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:37 → 12:43 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 12:41 → 12:47 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:45 → 12:51 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 12:49 → 12:55 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:53 → 12:59 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 12:57 → 13:03 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
13:00
 • 13:01 → 13:07 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 13:05 → 13:11 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:09 → 13:15 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 13:13 → 13:19 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:17 → 13:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 13:21 → 13:27 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:25 → 13:31 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 13:29 → 13:35 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:33 → 13:39 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 13:37 → 13:43 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:41 → 13:47 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 13:45 → 13:51 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:49 → 13:55 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 13:53 → 13:59 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:57 → 14:03 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
14:00
 • 14:01 → 14:07 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:05 → 14:11 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 14:09 → 14:15 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:13 → 14:19 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 14:17 → 14:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:21 → 14:27 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 14:25 → 14:31 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:29 → 14:35 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 14:33 → 14:39 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:37 → 14:43 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 14:41 → 14:47 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:45 → 14:51 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 14:49 → 14:55 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:53 → 14:59 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 14:57 → 15:03 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
15:00
 • 15:01 → 15:07 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 15:05 → 15:11 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:09 → 15:15 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 15:13 → 15:19 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:17 → 15:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 15:21 → 15:27 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:25 → 15:31 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 15:29 → 15:35 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:33 → 15:39 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 15:37 → 15:43 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:41 → 15:47 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 15:45 → 15:51 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:49 → 15:55 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 15:53 → 15:59 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:56 → 16:03 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
16:00
 • 16:00 → 16:06 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:04 → 16:10 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:07 → 16:13 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:10 → 16:16 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:14 → 16:20 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:17 → 16:24 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:21 → 16:27 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:25 → 16:31 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:28 → 16:35 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:31 → 16:38 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 16:34 → 16:41 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:37 → 16:43 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:39 → 16:46 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:42 → 16:48 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 16:44 → 16:51 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:47 → 16:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:49 → 16:56 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:52 → 16:58 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 16:54 → 17:01 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 16:57 → 17:03 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:59 → 17:06 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
17:00
 • 17:02 → 17:08 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 17:04 → 17:11 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:07 → 17:13 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:09 → 17:16 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:12 → 17:18 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 17:14 → 17:21 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:17 → 17:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:19 → 17:26 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:22 → 17:28 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 17:24 → 17:31 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:27 → 17:33 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:29 → 17:36 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:32 → 17:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 17:34 → 17:41 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:37 → 17:43 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:39 → 17:46 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:42 → 17:48 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 17:44 → 17:51 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:47 → 17:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:49 → 17:56 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:52 → 17:58 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 17:54 → 18:01 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 17:57 → 18:03 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:59 → 18:06 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
18:00
 • 18:02 → 18:08 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 18:04 → 18:11 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:07 → 18:13 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:09 → 18:16 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:12 → 18:18 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 18:14 → 18:21 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:17 → 18:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:19 → 18:26 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:22 → 18:28 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 18:24 → 18:31 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:27 → 18:33 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:29 → 18:36 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:32 → 18:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 18:34 → 18:41 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:37 → 18:43 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:39 → 18:46 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:42 → 18:48 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 18:44 → 18:51 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:47 → 18:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:49 → 18:56 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:52 → 18:58 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 18:55 → 19:01 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 18:58 → 19:04 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
19:00
 • 19:00 → 19:07 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 19:04 → 19:10 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 19:07 → 19:14 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 19:10 → 19:17 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 19:14 → 19:20 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 19:17 → 19:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:20 → 19:27 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 19:23 → 19:30 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:27 → 19:33 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 19:30 → 19:36 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:33 → 19:40 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 19:36 → 19:43 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:39 → 19:46 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 19:42 → 19:49 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:45 → 19:52 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 19:48 → 19:55 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:51 → 19:58 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 19:55 → 20:01 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:58 → 20:04 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
20:00
 • 20:01 → 20:08 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:05 → 20:11 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 20:09 → 20:15 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:13 → 20:20 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 20:17 → 20:23 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:20 → 20:27 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 20:24 → 20:30 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 20:27 → 20:33 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:30 → 20:36 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 20:34 → 20:40 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 20:38 → 20:44 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 20:42 → 20:48 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:46 → 20:52 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 20:50 → 20:56 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:54 → 21:00 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 20:58 → 21:04 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
21:00
 • 21:02 → 21:09 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 21:07 → 21:13 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:11 → 21:17 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 21:15 → 21:21 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:19 → 21:26 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 21:24 → 21:30 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:28 → 21:34 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 21:32 → 21:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:36 → 21:42 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 21:40 → 21:46 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:44 → 21:50 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 21:48 → 21:54 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:52 → 21:58 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 21:57 → 22:03 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
22:00
 • 22:01 → 22:07 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 22:06 → 22:12 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 22:11 → 22:17 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 22:16 → 22:22 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 22:21 → 22:27 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 22:26 → 22:32 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 22:31 → 22:37 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 22:36 → 22:42 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 22:41 → 22:47 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 22:46 → 22:52 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 22:51 → 22:57 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 22:56 → 23:02 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เอะซากะ
23:00
 • 23:01 → 23:07 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 23:06 → 23:12 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 23:11 → 23:17 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 23:16 → 23:22 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 23:21 → 23:27 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 23:26 → 23:32 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เอะซากะ
 • 23:31 → 23:37 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 23:40 → 23:46 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง 箕面萱野
 • 23:51 → 23:57 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
0:00
 • 00:03 → 00:10 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ