เท็นโนจิ ถึง นันบะ (โอซาก้าเมโทร)

โอซาก้าเมโทร สายมิโดซุจิ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • โอซาก้าเมโทร สายมิโดซุจิ : 6นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:03 → 05:09 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 05:12 → 05:18 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เอะซากะ
 • 05:22 → 05:28 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 05:32 → 05:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เอะซากะ
 • 05:42 → 05:48 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 05:52 → 05:58 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
6:00
 • 06:02 → 06:08 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 06:07 → 06:13 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 06:12 → 06:18 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 06:16 → 06:23 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 06:21 → 06:27 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 06:25 → 06:31 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 06:28 → 06:35 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 06:32 → 06:38 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 06:35 → 06:42 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 06:39 → 06:45 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 06:43 → 06:49 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 06:46 → 06:52 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 06:49 → 06:55 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 06:53 → 06:59 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 06:55 → 07:02 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 06:58 → 07:05 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
7:00
 • 07:01 → 07:08 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 07:04 → 07:10 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:06 → 07:13 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 07:08 → 07:15 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 07:11 → 07:17 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 07:13 → 07:20 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:15 → 07:22 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 07:18 → 07:24 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 07:20 → 07:27 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 07:22 → 07:29 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:24 → 07:31 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 07:27 → 07:33 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 07:29 → 07:36 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 07:31 → 07:38 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:33 → 07:40 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 07:36 → 07:42 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 07:38 → 07:45 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 07:40 → 07:47 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:42 → 07:49 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 07:45 → 07:51 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 07:47 → 07:54 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 07:49 → 07:56 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 07:51 → 07:58 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 07:54 → 08:00 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 07:56 → 08:03 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 07:58 → 08:05 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
8:00
 • 08:00 → 08:07 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 08:03 → 08:09 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 08:05 → 08:12 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 08:07 → 08:14 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:09 → 08:16 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 08:12 → 08:18 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 08:14 → 08:21 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 08:16 → 08:23 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:18 → 08:25 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 08:21 → 08:28 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 08:23 → 08:30 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 08:25 → 08:32 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:28 → 08:35 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 08:30 → 08:37 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 08:32 → 08:39 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 08:35 → 08:42 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:37 → 08:44 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 08:40 → 08:46 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 08:42 → 08:49 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 08:45 → 08:51 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 08:47 → 08:54 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 08:50 → 08:57 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 08:53 → 09:00 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 08:56 → 09:03 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 08:59 → 09:06 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
9:00
 • 09:03 → 09:09 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 09:06 → 09:12 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 09:09 → 09:15 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 09:13 → 09:19 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:16 → 09:23 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 09:20 → 09:26 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:23 → 09:30 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 09:27 → 09:33 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:30 → 09:37 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 09:34 → 09:40 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:37 → 09:44 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 09:41 → 09:47 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:45 → 09:51 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 09:48 → 09:55 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 09:52 → 09:58 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 09:56 → 10:02 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
10:00
 • 10:00 → 10:06 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 10:04 → 10:10 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:08 → 10:14 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 10:12 → 10:18 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:16 → 10:22 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 10:20 → 10:26 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:24 → 10:30 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 10:27 → 10:34 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:31 → 10:38 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 10:35 → 10:42 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:39 → 10:45 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 10:43 → 10:49 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:47 → 10:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 10:51 → 10:57 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 10:55 → 11:01 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 10:59 → 11:05 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
11:00
 • 11:03 → 11:09 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 11:07 → 11:13 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:11 → 11:17 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 11:15 → 11:21 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:19 → 11:25 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 11:23 → 11:29 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:27 → 11:33 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 11:31 → 11:37 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:35 → 11:41 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 11:39 → 11:45 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:43 → 11:49 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 11:47 → 11:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:51 → 11:57 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 11:55 → 12:01 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 11:59 → 12:05 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
12:00
 • 12:03 → 12:09 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:07 → 12:13 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 12:11 → 12:17 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:15 → 12:21 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 12:19 → 12:25 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:23 → 12:29 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 12:27 → 12:33 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:31 → 12:37 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 12:35 → 12:41 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:39 → 12:45 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 12:43 → 12:49 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:47 → 12:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 12:51 → 12:57 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 12:55 → 13:01 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 12:59 → 13:05 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
13:00
 • 13:03 → 13:09 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 13:07 → 13:13 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:11 → 13:17 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 13:15 → 13:21 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:19 → 13:25 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 13:23 → 13:29 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:27 → 13:33 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 13:31 → 13:37 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:35 → 13:41 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 13:39 → 13:45 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:43 → 13:49 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 13:47 → 13:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:51 → 13:57 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 13:55 → 14:01 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 13:59 → 14:05 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
14:00
 • 14:03 → 14:09 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:07 → 14:13 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 14:11 → 14:17 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:15 → 14:21 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 14:19 → 14:25 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:23 → 14:29 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 14:27 → 14:33 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:31 → 14:37 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 14:35 → 14:41 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:39 → 14:45 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 14:43 → 14:49 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:47 → 14:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 14:51 → 14:57 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 14:55 → 15:01 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 14:59 → 15:05 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
15:00
 • 15:03 → 15:09 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 15:07 → 15:13 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:11 → 15:17 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 15:15 → 15:21 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:19 → 15:25 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 15:23 → 15:29 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:27 → 15:33 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 15:31 → 15:37 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:35 → 15:41 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 15:39 → 15:45 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:43 → 15:49 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 15:47 → 15:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:51 → 15:57 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 15:55 → 16:01 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 15:59 → 16:05 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
16:00
 • 16:03 → 16:09 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:07 → 16:13 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 16:11 → 16:17 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:15 → 16:21 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 16:19 → 16:25 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:23 → 16:29 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 16:26 → 16:32 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:29 → 16:35 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 16:31 → 16:38 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 16:34 → 16:41 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 16:37 → 16:43 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:39 → 16:46 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 16:42 → 16:48 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 16:44 → 16:51 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 16:47 → 16:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:49 → 16:55 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 16:51 → 16:58 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 16:54 → 17:00 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 16:56 → 17:03 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 16:59 → 17:05 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
17:00
 • 17:01 → 17:08 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 17:04 → 17:10 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 17:06 → 17:13 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:09 → 17:15 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 17:11 → 17:18 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 17:14 → 17:20 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 17:16 → 17:23 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:19 → 17:25 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 17:21 → 17:28 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 17:24 → 17:30 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 17:26 → 17:33 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:29 → 17:35 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 17:31 → 17:38 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 17:34 → 17:40 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 17:36 → 17:43 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:39 → 17:45 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 17:41 → 17:48 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 17:44 → 17:50 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 17:46 → 17:53 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:49 → 17:55 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 17:51 → 17:58 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 17:54 → 18:00 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 17:56 → 18:03 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 17:59 → 18:05 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
18:00
 • 18:01 → 18:08 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 18:04 → 18:10 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 18:06 → 18:13 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:09 → 18:15 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 18:11 → 18:18 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 18:14 → 18:20 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 18:16 → 18:23 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:19 → 18:25 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 18:21 → 18:28 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 18:24 → 18:30 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 18:26 → 18:33 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:28 → 18:35 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 18:31 → 18:37 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 18:33 → 18:40 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 18:36 → 18:42 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:38 → 18:45 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 18:41 → 18:47 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 18:44 → 18:50 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 18:47 → 18:53 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 18:49 → 18:56 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 18:52 → 18:59 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 18:55 → 19:01 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 18:58 → 19:05 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
19:00
 • 19:01 → 19:08 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 19:04 → 19:11 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:07 → 19:14 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 19:10 → 19:17 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:13 → 19:20 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 19:16 → 19:23 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:19 → 19:26 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 19:22 → 19:29 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:25 → 19:32 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 19:28 → 19:35 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:31 → 19:38 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 19:34 → 19:41 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:38 → 19:44 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 19:41 → 19:47 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:44 → 19:51 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 19:47 → 19:54 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:51 → 19:57 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 19:54 → 20:01 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 19:58 → 20:04 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
20:00
 • 20:01 → 20:07 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:04 → 20:10 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 20:07 → 20:14 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:10 → 20:17 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 20:14 → 20:21 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:18 → 20:24 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 20:21 → 20:28 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:25 → 20:32 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 20:29 → 20:35 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:32 → 20:39 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 20:36 → 20:43 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:40 → 20:47 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 20:44 → 20:51 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:48 → 20:55 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 20:53 → 20:59 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 20:57 → 21:03 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
21:00
 • 21:01 → 21:07 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:05 → 21:11 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 21:10 → 21:16 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:14 → 21:20 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 21:18 → 21:25 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:23 → 21:29 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 21:28 → 21:34 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:33 → 21:39 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 21:38 → 21:44 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:43 → 21:49 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 21:48 → 21:54 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 21:53 → 21:59 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 21:58 → 22:04 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
22:00
 • 22:03 → 22:09 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 22:08 → 22:14 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 22:13 → 22:19 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 22:18 → 22:24 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 22:23 → 22:29 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 22:28 → 22:34 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 22:33 → 22:39 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 22:38 → 22:44 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 22:43 → 22:49 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 22:48 → 22:54 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 22:53 → 22:59 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 22:58 → 23:04 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
23:00
 • 23:03 → 23:09 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 23:08 → 23:14 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เอะซากะ
 • 23:13 → 23:19 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 23:18 → 23:24 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 23:23 → 23:29 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ
 • 23:28 → 23:34 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เอะซากะ
 • 23:33 → 23:39 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
 • 23:40 → 23:46 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง เซ็นริจูโอ (รถไฟสายความเร็วสูงคิตะโอซาก้า)
 • 23:51 → 23:57 ( 6นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง นาคัตสึ (โอซาก้าเมโทร)
0:00
 • 00:03 → 00:10 ( 7นาที )
  OsakaMetro御堂筋線
  ถึง ชินโอซากะ