สึรุฮาชิ ถึง นันบะ (โอซาก้าเมโทร)

โอซาก้าเมโทร สายเซ็นนีจิมาเอะ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • OsakaMetroสายเซนนีจิมาเอะ : 5นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:19 → 05:24 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 05:29 → 05:34 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 05:39 → 05:44 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 05:49 → 05:54 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 05:59 → 06:04 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
6:00
 • 06:09 → 06:14 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 06:19 → 06:24 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 06:29 → 06:34 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 06:39 → 06:44 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 06:49 → 06:54 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 06:59 → 07:04 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
7:00
 • 07:04 → 07:09 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 07:09 → 07:14 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 07:19 → 07:24 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 07:27 → 07:32 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 07:35 → 07:40 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 07:42 → 07:47 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 07:49 → 07:54 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 07:56 → 08:01 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
8:00
 • 08:01 → 08:06 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 08:06 → 08:11 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 08:11 → 08:16 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 08:16 → 08:21 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 08:22 → 08:27 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 08:29 → 08:34 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 08:35 → 08:40 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 08:42 → 08:47 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 08:49 → 08:54 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 08:56 → 09:01 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
9:00
 • 09:03 → 09:08 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 09:10 → 09:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 09:18 → 09:23 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 09:25 → 09:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 09:33 → 09:38 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 09:40 → 09:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 09:48 → 09:53 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 09:55 → 10:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
10:00
 • 10:03 → 10:08 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 10:10 → 10:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 10:18 → 10:23 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 10:25 → 10:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 10:33 → 10:38 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 10:40 → 10:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 10:48 → 10:53 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 10:55 → 11:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
11:00
 • 11:03 → 11:08 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 11:10 → 11:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 11:18 → 11:23 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 11:25 → 11:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 11:33 → 11:38 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 11:40 → 11:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 11:48 → 11:53 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 11:55 → 12:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
12:00
 • 12:03 → 12:08 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 12:10 → 12:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 12:18 → 12:23 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 12:25 → 12:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 12:33 → 12:38 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 12:40 → 12:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 12:48 → 12:53 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 12:55 → 13:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
13:00
 • 13:03 → 13:08 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 13:10 → 13:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 13:18 → 13:23 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 13:25 → 13:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 13:33 → 13:38 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 13:40 → 13:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 13:48 → 13:53 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 13:55 → 14:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
14:00
 • 14:03 → 14:08 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 14:10 → 14:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 14:18 → 14:23 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 14:25 → 14:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 14:33 → 14:38 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 14:40 → 14:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 14:48 → 14:53 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 14:55 → 15:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
15:00
 • 15:03 → 15:08 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 15:10 → 15:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 15:18 → 15:23 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 15:25 → 15:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 15:33 → 15:38 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 15:40 → 15:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 15:48 → 15:53 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 15:55 → 16:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
16:00
 • 16:03 → 16:08 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 16:10 → 16:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 16:18 → 16:23 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 16:25 → 16:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 16:33 → 16:38 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 16:40 → 16:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 16:48 → 16:53 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 16:55 → 17:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
17:00
 • 17:03 → 17:08 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 17:10 → 17:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 17:18 → 17:23 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 17:25 → 17:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 17:33 → 17:38 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 17:40 → 17:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 17:48 → 17:53 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 17:55 → 18:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
18:00
 • 18:03 → 18:08 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 18:10 → 18:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 18:18 → 18:23 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 18:25 → 18:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 18:33 → 18:38 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 18:40 → 18:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 18:48 → 18:53 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 18:55 → 19:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
19:00
 • 19:03 → 19:08 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 19:10 → 19:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 19:18 → 19:23 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 19:25 → 19:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 19:33 → 19:38 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 19:40 → 19:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 19:48 → 19:53 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 19:55 → 20:00 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
20:00
 • 20:03 → 20:08 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 20:10 → 20:15 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 20:18 → 20:23 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 20:25 → 20:30 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 20:33 → 20:38 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 20:40 → 20:45 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 20:48 → 20:53 ( 5นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 20:56 → 21:02 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
21:00
 • 21:03 → 21:09 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 21:10 → 21:16 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 21:18 → 21:24 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 21:24 → 21:30 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 21:30 → 21:36 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 21:38 → 21:44 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 21:46 → 21:52 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 21:56 → 22:02 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
22:00
 • 22:06 → 22:12 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 22:16 → 22:22 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 22:26 → 22:32 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 22:36 → 22:42 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 22:46 → 22:52 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 22:56 → 23:02 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
23:00
 • 23:06 → 23:12 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 23:16 → 23:22 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 23:26 → 23:32 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 23:36 → 23:42 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 23:46 → 23:52 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน
 • 23:56 → 00:02 ( 6นาที )
  OsakaMetro千日前線
  ถึง โนดะฮันชิน