สนามบินโออิตะ ถึง สนามบินนาริตะ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินนาริตะ-สนามบินโออิตะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JJP : 1โมง 35นาที ~
 • APJ : 1โมง 35นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
10:00
 • 10:10 → 11:45 ( 1โมง 35นาที )
  JJP600
  ถึง สนามบินนาริตะ
15:00
 • 15:20 → 16:55 ( 1โมง 35นาที )
  APJ364
  ถึง สนามบินนาริตะ