สนามบินโอซากะ ถึง สนามบินโคชิ

สายการบิน([โอซากะ]อิทามิกูโก-สนามบินโคชิ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ANA : 45นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
7:00
 • 07:25 → 08:10 ( 45นาที )
  ANA1601
  ถึง สนามบินโคชิ
10:00
 • 10:20 → 11:05 ( 45นาที )
  ANA1605
  ถึง สนามบินโคชิ
13:00
 • 13:50 → 14:35 ( 45นาที )
  ANA1607
  ถึง สนามบินโคชิ
15:00
 • 15:55 → 16:40 ( 45นาที )
  ANA1611
  ถึง สนามบินโคชิ
17:00
 • 17:50 → 18:35 ( 45นาที )
  ANA1615
  ถึง สนามบินโคชิ
19:00
 • 19:10 → 19:55 ( 45นาที )
  ANA1619
  ถึง สนามบินโคชิ