สนามบินโอซากะ ถึง สนามบินคุมาโมโตะ

สายการบิน([โอซากะ]อิทามิกูโก-สนามบินคุมาโมโตะ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • ANA : 1โมง 10นาที ~
 • JAL : 1โมง 10นาที ~
 • AMX : 1โมง 30นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
7:00
 • 07:10 → 08:25 ( 1โมง 15นาที )
  ANA521
  ถึง สนามบินคุมาโมโตะ
 • 07:30 → 08:45 ( 1โมง 15นาที )
  JAL2383
  ถึง สนามบินคุมาโมโตะ
9:00
 • 09:20 → 10:30 ( 1โมง 10นาที )
  ANA523
  ถึง สนามบินคุมาโมโตะ
10:00
 • 10:40 → 11:55 ( 1โมง 15นาที )
  ANA1625
  ถึง สนามบินคุมาโมโตะ
 • 10:50 → 12:00 ( 1โมง 10นาที )
  JAL2385
  ถึง สนามบินคุมาโมโตะ
12:00
 • 12:50 → 14:20 ( 1โมง 30นาที )
  AMX802
  ถึง สนามบินคุมาโมโตะ
13:00
 • 13:45 → 15:00 ( 1โมง 15นาที )
  ANA1627
  ถึง สนามบินคุมาโมโตะ
16:00
 • 16:35 → 17:50 ( 1โมง 15นาที )
  ANA527
  ถึง สนามบินคุมาโมโตะ
17:00
 • 17:35 → 18:45 ( 1โมง 10นาที )
  JAL2389
  ถึง สนามบินคุมาโมโตะ
19:00
 • 19:30 → 20:40 ( 1โมง 10นาที )
  JAL2393
  ถึง สนามบินคุมาโมโตะ
 • 19:45 → 20:55 ( 1โมง 10นาที )
  ANA529
  ถึง สนามบินคุมาโมโตะ