สนามบินโอซากะ ถึง สนามบินมิยาซากิ

สายการบิน([โอซากะ]อิทามิกูโก-สนามบินมิยาซากิ) ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • JAL : 1โมง 5นาที ~
 • ANA : 1โมง 5นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
7:00
 • 07:10 → 08:20 ( 1โมง 10นาที )
  JAL2431
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
 • 07:50 → 09:00 ( 1โมง 10นาที )
  ANA501
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
9:00
 • 09:55 → 11:10 ( 1โมง 15นาที )
  ANA503
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
10:00
 • 10:50 → 12:00 ( 1โมง 10นาที )
  JAL2433
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
11:00
 • 11:00 → 12:10 ( 1โมง 10นาที )
  ANA505
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
14:00
 • 14:00 → 15:05 ( 1โมง 5นาที )
  JAL2437
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
16:00
 • 16:35 → 17:40 ( 1โมง 5นาที )
  ANA509
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
 • 16:35 → 17:40 ( 1โมง 5นาที )
  JAL2439
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
17:00
 • 17:35 → 18:40 ( 1โมง 5นาที )
  JAL2441
  ถึง สนามบินมิยาซากิ
19:00
 • 19:40 → 20:50 ( 1โมง 10นาที )
  ANA511
  ถึง สนามบินมิยาซากิ