ไดโคกุโจ ถึง นันบะ (โอซาก้าเมโทร)

โอซาก้าเมโทร สายโยสึบาชิ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • OsakaMetro四つ橋線 : 1นาที ~
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด
5:00
 • 05:16 → 05:18 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 05:26 → 05:28 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 05:36 → 05:38 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 05:46 → 05:48 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 05:56 → 05:58 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
6:00
 • 06:06 → 06:08 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 06:16 → 06:18 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 06:24 → 06:26 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 06:29 → 06:31 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 06:34 → 06:36 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 06:39 → 06:41 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 06:44 → 06:46 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 06:49 → 06:51 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 06:54 → 06:55 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 06:58 → 06:59 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
7:00
 • 07:02 → 07:03 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 07:06 → 07:07 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 07:09 → 07:11 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 07:13 → 07:15 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 07:17 → 07:19 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 07:21 → 07:23 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 07:25 → 07:27 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 07:29 → 07:31 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 07:33 → 07:35 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 07:36 → 07:38 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 07:38 → 07:40 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 07:41 → 07:43 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 07:44 → 07:46 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 07:47 → 07:48 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 07:49 → 07:51 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 07:52 → 07:54 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 07:55 → 07:57 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 07:58 → 07:59 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
8:00
 • 08:00 → 08:02 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:03 → 08:05 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:06 → 08:08 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:09 → 08:10 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:11 → 08:13 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:14 → 08:16 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:17 → 08:19 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:20 → 08:21 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:22 → 08:24 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:25 → 08:27 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:28 → 08:30 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:31 → 08:32 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:33 → 08:35 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:36 → 08:38 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:39 → 08:41 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:42 → 08:43 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:44 → 08:46 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:47 → 08:49 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:50 → 08:52 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:53 → 08:54 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:55 → 08:57 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 08:58 → 09:00 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
9:00
 • 09:01 → 09:03 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 09:04 → 09:05 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 09:06 → 09:08 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 09:09 → 09:11 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 09:12 → 09:14 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 09:17 → 09:19 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 09:22 → 09:23 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 09:27 → 09:28 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 09:31 → 09:33 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 09:36 → 09:37 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 09:42 → 09:43 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 09:48 → 09:49 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 09:54 → 09:55 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
10:00
 • 10:00 → 10:01 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 10:06 → 10:07 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 10:12 → 10:13 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 10:18 → 10:19 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 10:24 → 10:25 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 10:30 → 10:31 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 10:36 → 10:37 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 10:42 → 10:43 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 10:48 → 10:49 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 10:54 → 10:55 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
11:00
 • 11:00 → 11:01 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 11:06 → 11:07 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 11:12 → 11:13 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 11:18 → 11:19 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 11:24 → 11:25 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 11:30 → 11:31 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 11:36 → 11:37 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 11:42 → 11:43 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 11:48 → 11:49 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 11:54 → 11:55 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
12:00
 • 12:00 → 12:01 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 12:06 → 12:07 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 12:12 → 12:13 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 12:18 → 12:19 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 12:24 → 12:25 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 12:30 → 12:31 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 12:36 → 12:37 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 12:42 → 12:43 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 12:48 → 12:49 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 12:54 → 12:55 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
13:00
 • 13:00 → 13:01 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 13:06 → 13:07 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 13:12 → 13:13 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 13:18 → 13:19 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 13:24 → 13:25 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 13:30 → 13:31 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 13:36 → 13:37 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 13:42 → 13:43 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 13:48 → 13:49 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 13:54 → 13:55 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
14:00
 • 14:00 → 14:01 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 14:06 → 14:07 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 14:12 → 14:13 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 14:18 → 14:19 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 14:24 → 14:25 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 14:30 → 14:31 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 14:36 → 14:37 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 14:42 → 14:43 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 14:48 → 14:49 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 14:54 → 14:55 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
15:00
 • 15:00 → 15:01 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 15:06 → 15:07 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 15:12 → 15:13 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 15:18 → 15:19 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 15:24 → 15:25 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 15:30 → 15:31 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 15:36 → 15:37 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 15:42 → 15:43 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 15:48 → 15:49 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 15:54 → 15:55 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
16:00
 • 16:00 → 16:01 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 16:06 → 16:07 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 16:12 → 16:14 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 16:19 → 16:21 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 16:23 → 16:25 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 16:27 → 16:29 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 16:30 → 16:32 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 16:34 → 16:36 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 16:37 → 16:39 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 16:41 → 16:43 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 16:44 → 16:46 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 16:48 → 16:50 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 16:51 → 16:53 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 16:55 → 16:57 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 16:58 → 17:00 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
17:00
 • 17:02 → 17:04 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 17:05 → 17:07 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 17:09 → 17:11 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 17:12 → 17:14 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 17:16 → 17:18 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 17:19 → 17:21 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 17:23 → 17:25 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 17:26 → 17:28 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 17:30 → 17:32 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 17:33 → 17:35 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 17:37 → 17:39 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 17:40 → 17:42 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 17:44 → 17:46 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 17:47 → 17:49 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 17:51 → 17:53 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 17:54 → 17:56 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 17:58 → 18:00 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
18:00
 • 18:01 → 18:03 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 18:05 → 18:07 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 18:08 → 18:10 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 18:12 → 18:14 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 18:15 → 18:17 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 18:19 → 18:21 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 18:22 → 18:24 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 18:26 → 18:28 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 18:29 → 18:31 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 18:33 → 18:35 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 18:36 → 18:38 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 18:40 → 18:42 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 18:43 → 18:45 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 18:47 → 18:49 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 18:50 → 18:52 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 18:54 → 18:56 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 18:58 → 19:00 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
19:00
 • 19:02 → 19:04 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 19:07 → 19:08 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 19:11 → 19:13 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 19:16 → 19:17 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 19:20 → 19:22 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 19:25 → 19:26 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 19:30 → 19:31 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 19:35 → 19:36 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 19:40 → 19:41 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 19:45 → 19:46 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 19:50 → 19:51 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 19:55 → 19:56 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
20:00
 • 20:00 → 20:01 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 20:05 → 20:06 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 20:10 → 20:12 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 20:16 → 20:17 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 20:22 → 20:23 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 20:28 → 20:29 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 20:34 → 20:36 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 20:40 → 20:41 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 20:46 → 20:47 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 20:54 → 20:55 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
21:00
 • 21:02 → 21:03 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 21:10 → 21:11 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 21:18 → 21:19 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 21:26 → 21:28 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 21:34 → 21:36 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 21:44 → 21:46 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 21:54 → 21:56 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
22:00
 • 22:04 → 22:06 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 22:14 → 22:16 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 22:24 → 22:26 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 22:34 → 22:36 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 22:44 → 22:46 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 22:54 → 22:56 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
23:00
 • 23:04 → 23:06 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 23:13 → 23:15 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 23:23 → 23:24 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 23:32 → 23:34 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 23:44 → 23:46 ( 2นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
 • 23:54 → 23:55 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ
0:00
 • 00:04 → 00:05 ( 1นาที )
  OsakaMetro四つ橋線
  ถึง นิชิอูเมดะ