โอชุกิ ถึง ฟูจิคิวไฮแลนด์

รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ : 52นาที ~
 • ฟุจิไคยู : 41นาที ~
 • รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์ : 51นาที ~
 • 富士山ビュー特急 : 47นาที ~
 • รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์รถไฟด่วนพิเศษ : 47นาที ~
6:00
 • 06:32 → 07:24 ( 52นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
7:00
 • 07:03 → 07:55 ( 52นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 07:24 → 08:15 ( 51นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 07:55 → 08:50 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
8:00
 • 08:19 → 09:11 ( 52นาที )
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 08:40 → 09:22 ( 42นาที )
  富士回遊3号
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 08:50 → 09:49 ( 59นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
9:00
 • 09:16 → 10:07 ( 51นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 09:42 → 10:23 ( 41นาที )
  富士回遊7号
  ถึง คาวากุจิโกะ
10:00
 • 10:00 → 10:52 ( 52นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 10:42 → 11:23 ( 41นาที )
  富士回遊11号
  ถึง คาวากุจิโกะ
11:00
 • 11:01 → 11:53 ( 52นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 11:27 → 12:22 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 11:49 → 12:36 ( 47นาที )
  富士山ビュー特急1号
  ถึง คาวากุจิโกะ
12:00
 • 12:11 → 13:06 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 12:36 → 13:25 ( 49นาที )
  富士回遊71号
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 12:59 → 13:53 ( 54นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
13:00
 • 13:40 → 14:27 ( 47นาที )
  富士急行線特急
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 13:50 → 14:43 ( 53นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
14:00
 • 14:17 → 15:12 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 14:54 → 15:45 ( 51นาที )
  富士山ビュー特急3号
  ถึง คาวากุจิโกะ
15:00
 • 15:20 → 16:14 ( 54นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 15:51 → 16:43 ( 52นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
16:00
 • 16:13 → 17:14 ( 1โมง 1นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 16:37 → 17:32 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
17:00
 • 17:03 → 18:01 ( 58นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 17:40 → 18:42 ( 1โมง 2นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
18:00
 • 18:27 → 19:27 ( 1โมง 0นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
19:00
 • 19:00 → 19:59 ( 59นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 19:43 → 20:35 ( 52นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
20:00
 • 20:11 → 21:05 ( 54นาที )
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 20:51 → 21:43 ( 52นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
21:00
 • 21:11 → 22:04 ( 53นาที )
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 21:45 → 22:36 ( 51นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
22:00
 • 22:30 → 23:22 ( 52นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
23:00
 • 23:10 → 00:01 ( 51นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ