โอชุกิ ถึง คาวากุจิโกะ

รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิ ตารางเวลา

เวลาที่ต้องการ

 • フジサン特急 : 56นาที ~
 • ฟุจิไคยู : 45นาที ~
 • รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์ : 54นาที ~
 • 富士山ビュー特急 : 53นาที ~
6:00
 • 06:32 → 07:27 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
7:00
 • 07:03 → 07:58 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 07:24 → 08:19 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 07:55 → 08:52 ( 57นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
8:00
 • 08:19 → 09:14 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 08:40 → 09:28 ( 48นาที )
  富士回遊3号
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 08:50 → 09:44 ( 54นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
9:00
 • 09:16 → 10:14 ( 58นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 09:42 → 10:27 ( 45นาที )
  富士回遊7号
  ถึง คาวากุจิโกะ
10:00
 • 10:00 → 10:56 ( 56นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 10:20 → 11:14 ( 54นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 10:42 → 11:30 ( 48นาที )
  富士回遊11号
  ถึง คาวากุจิโกะ
11:00
 • 11:01 → 12:03 ( 1โมง 2นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 11:36 → 12:22 ( 46นาที )
  富士回遊15号
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 11:54 → 12:54 ( 1โมง 0นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
12:00
 • 12:18 → 13:26 ( 1โมง 8นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 12:41 → 13:47 ( 1โมง 6นาที )
  フジサン特急93号
  ถึง คาวากุจิโกะ
13:00
 • 13:00 → 13:59 ( 59นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 13:45 → 14:38 ( 53นาที )
  富士山ビュー特急11号
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 13:55 → 15:09 ( 1โมง 14นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
14:00
 • 14:22 → 15:31 ( 1โมง 9นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 14:44 → 15:54 ( 1โมง 10นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
15:00
 • 15:26 → 16:24 ( 58นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 15:50 → 16:57 ( 1โมง 7นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
16:00
 • 16:29 → 17:28 ( 59นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 16:52 → 17:48 ( 56นาที )
  フジサン特急3号
  ถึง คาวากุจิโกะ
17:00
 • 17:07 → 18:20 ( 1โมง 13นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 17:37 → 18:35 ( 58นาที )
  富士山ビュー特急13号
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 17:46 → 19:03 ( 1โมง 17นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
18:00
 • 18:30 → 19:32 ( 1โมง 2นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
19:00
 • 19:09 → 20:04 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 19:41 → 20:37 ( 56นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
20:00
 • 20:09 → 21:06 ( 57นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 20:49 → 21:46 ( 57นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
21:00
 • 21:11 → 22:07 ( 56นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
 • 21:43 → 22:37 ( 54นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
22:00
 • 22:30 → 23:26 ( 56นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ
23:00
 • 23:10 → 00:05 ( 55นาที )
  富士急行線
  ถึง คาวากุจิโกะ